Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

clemsushall

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 11:47 ΠΜ AEST
Έντομα - Photo (c) Graham Winterflood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Graham Winterflood
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_aus: Έντομα (Ομοταξία Insecta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dankelly

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 09:53 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Fungus on log Otways

Favolaschia claudopus - Photo (c) Amaya M., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Amaya M.
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_aus: Favolaschia claudopus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikejp1980

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 12:29 ΜΜ AEST
Favolaschia claudopus - Photo (c) Amaya M., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Amaya M.
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_aus: Favolaschia claudopus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungi27

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 10:51 ΠΜ AEST
Favolaschia claudopus - Photo (c) Amaya M., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Amaya M.
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_aus: Favolaschia claudopus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul2george

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 12:12 ΜΜ AEST
Favolaschia claudopus - Photo (c) Amaya M., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Amaya M.
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_aus: Favolaschia claudopus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbdown

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 02:07 ΜΜ AEST
Schizophyllum commune - Photo (c) Grey Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Grey Smith
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_aus: Schizophyllum commune, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tassietravelsblog

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 02:46 ΜΜ AEST
Lichenomphalia chromacea - Photo (c) Rosemary Kidd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rosemary Kidd
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_aus: Lichenomphalia chromacea, Ένα μέλος του Υγροφορίνες (Υποτάξη Hygrophorineae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilyp01

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024 02:18 ΜΜ AEST
Cruentomycena viscidocruenta - Photo (c) Arthur Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_aus: Cruentomycena viscidocruenta, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aavankampen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2023 07:10 ΜΜ AEST

Τόπος

Woocoo, AU-QL, AU (Google, OSM)
Amalosia robusta - Photo (c) Dash Huang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_aus: Amalosia robusta, Ένα μέλος του Γκεκότα (Ανθυποτάξη Gekkota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ggsc_bsd1

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024 03:48 ΜΜ AEST
Amanita muscaria - Photo (c) cactusdan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_aus: Amanita muscaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulhaynesemail

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 09:46 ΠΜ AEST
Cantharellus concinnus - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_aus: Cantharellus concinnus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2024 12:49 ΜΜ AEDT
Phillipsia subpurpurea - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_aus: Phillipsia subpurpurea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2024 01:55 ΜΜ AEDT
Phillipsia subpurpurea - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_aus: Phillipsia subpurpurea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mushdanman

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 12:44 ΜΜ AEST
Mycena interrupta - Photo (c) Tiffany Kosch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Tiffany Kosch
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_aus: Mycena interrupta, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cshinn64

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2024 09:28 ΠΜ AEST
Cruentomycena viscidocruenta - Photo (c) Arthur Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_aus: Cruentomycena viscidocruenta, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micheleshugg

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024 02:00 ΜΜ AEST
Amanita muscaria - Photo (c) cactusdan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_aus: Amanita muscaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernbrookschool

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024 12:22 ΜΜ AEST
Favolaschia claudopus - Photo (c) Amaya M., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Amaya M.
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_aus: Favolaschia claudopus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebeachcomber

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 02:15 ΜΜ AEST
Fuligo septica - Photo (c) Compartodromo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_aus: Fuligo septica, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewlh

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024
Macrolepiota dolichaula - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_aus: Macrolepiota dolichaula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annie526

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)
Favolaschia claudopus - Photo (c) Amaya M., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Amaya M.
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_aus: Favolaschia claudopus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emgee4

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024 03:41 ΜΜ AEST
Cyptotrama asprata - Photo (c) JJ Harrison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_aus: Cyptotrama asprata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deua_dan

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024 09:29 ΠΜ AEST
Omphalotus nidiformis - Photo (c) Adam, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Adam
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_aus: Omphalotus nidiformis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deua_dan

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024 08:18 ΠΜ AEST
Omphalotus nidiformis - Photo (c) Adam, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Adam
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_aus: Omphalotus nidiformis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hamish38

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024 09:45 ΠΜ AEST
Omphalotus nidiformis - Photo (c) Adam, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Adam
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_aus: Omphalotus nidiformis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suemerimbula

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024 11:31 ΠΜ AEST
Omphalotus nidiformis - Photo (c) Adam, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Adam
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_aus: Omphalotus nidiformis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morghoward16

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024 12:30 ΜΜ AEST
Cyptotrama asprata - Photo (c) JJ Harrison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_aus: Cyptotrama asprata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petragloyn

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024 03:27 ΜΜ AEST
Omphalotus nidiformis - Photo (c) Adam, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Adam
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_aus: Omphalotus nidiformis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daviddrouin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2024 08:18 ΠΜ AEDT
Fuligo septica - Photo (c) Compartodromo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_aus: Fuligo septica, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erinkidd

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 03:08 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Bright yellow mould-like fungi found growing on a rotted branch. Sulfur yellow, with puffy pitted texture and uneven shape.

Fuligo septica - Photo (c) Compartodromo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_aus: Fuligo septica, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregwest

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 09:17 ΠΜ AEST
Cookeina - Photo (c) Aitor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Aitor
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_aus: Γένος Cookeina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 19633