Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)

Παρατηρητής

marentes

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2024 12:22 ΜΜ CEST
Πρασινόφρυνος - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη adneumann: Πρασινόφρυνος (Bufotes viridis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσαλαπετεινός (Upupa epops)

Παρατηρητής

marentes

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 02:03 ΜΜ CEST
Τσαλαπετεινός - Photo (c) Andrej Chudý, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη adneumann: Τσαλαπετεινός (Upupa epops)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμμόσαυρα (Lacerta agilis)

Παρατηρητής

maltek2000

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 09:37 ΠΜ CEST
Αμμόσαυρα - Photo (c) klausalix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη adneumann: Αμμόσαυρα (Lacerta agilis)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faas_beni

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2024 01:13 ΜΜ CET
Coronella girondica - Photo (c) Christian Langner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christian Langner
Η ταυτότητα του χρήστη adneumann: Coronella girondica, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλπικός Τρίτωνας (Ichthyosaura alpestris)

Παρατηρητής

faas_beni

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 12:50 ΜΜ CEST
Αλπικός Τρίτωνας - Photo (c) Corinna Herr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Corinna Herr
Η ταυτότητα του χρήστη adneumann: Αλπικός Τρίτωνας (Ichthyosaura alpestris)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flory_lrz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 11:27 ΠΜ CEST
Natrix - Photo (c) Thorsten Usée, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thorsten Usée
Η ταυτότητα του χρήστη adneumann: Γένος Natrix, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lydrie

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 05:05 ΜΜ CEST

Τόπος

Telfs, Österreich (Google, OSM)
Natrix - Photo (c) Thorsten Usée, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thorsten Usée
Η ταυτότητα του χρήστη adneumann: Γένος Natrix, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfgangbacher

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 10:07 ΠΜ CEST

Περιγραφή

roadkill

Natrix helvetica - Photo (c) Marek R. Swadzba, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marek R. Swadzba
Η ταυτότητα του χρήστη adneumann: Natrix helvetica, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)

Παρατηρητής

faas_beni

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 05:16 ΜΜ CEST
Τοιχογουστέρα - Photo (c) Leon van der Noll, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη adneumann: Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Τρίτωνας (Lissotriton vulgaris)

Παρατηρητής

viktor_

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023
Κοινός Τρίτωνας - Photo (c) Vit Lukas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vit Lukas
Η ταυτότητα του χρήστη adneumann: Κοινός Τρίτωνας (Lissotriton vulgaris)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλπικός Τρίτωνας (Ichthyosaura alpestris)

Παρατηρητής

viktor_

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023
Αλπικός Τρίτωνας - Photo (c) Corinna Herr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Corinna Herr
Η ταυτότητα του χρήστη adneumann: Αλπικός Τρίτωνας (Ichthyosaura alpestris)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Τρίτωνας (Lissotriton vulgaris)

Παρατηρητής

sebpuzon

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 03:23 ΜΜ CEST
Κοινός Τρίτωνας - Photo (c) Vit Lukas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vit Lukas
Η ταυτότητα του χρήστη adneumann: Κοινός Τρίτωνας (Lissotriton vulgaris)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lksb

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 10:51 ΠΜ CEST
Natrix helvetica - Photo (c) Marek R. Swadzba, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marek R. Swadzba
Η ταυτότητα του χρήστη adneumann: Natrix helvetica, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camogains

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 03:26 ΜΜ CEST
Natrix helvetica sicula - Photo (c) Giuseppe Molinari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Giuseppe Molinari
Η ταυτότητα του χρήστη adneumann: Natrix helvetica ssp. sicula, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camogains

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 02:00 ΜΜ CEST
Natrix helvetica sicula - Photo (c) Giuseppe Molinari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Giuseppe Molinari
Η ταυτότητα του χρήστη adneumann: Natrix helvetica ssp. sicula, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathansteiner

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2020 10:41 ΠΜ SAST
Natrix helvetica sicula - Photo (c) Giuseppe Molinari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Giuseppe Molinari
Η ταυτότητα του χρήστη adneumann: Natrix helvetica ssp. sicula, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agathos75

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 03:04 ΜΜ CEST
Natrix helvetica sicula - Photo (c) Giuseppe Molinari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Giuseppe Molinari
Η ταυτότητα του χρήστη adneumann: Natrix helvetica ssp. sicula, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστρίτης (Vipera berus)

Παρατηρητής

faas_beni

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Bayern, DE (Google, OSM)
Αστρίτης - Photo (c) Malgoire Pavel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Malgoire Pavel
Η ταυτότητα του χρήστη adneumann: Αστρίτης (Vipera berus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 18