Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yvonne147

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2024 10:12 ΠΜ CEST
Badister sodalis - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη adippe: Badister sodalis, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yvonne147

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2024 10:46 ΠΜ CEST
Phyllobius glaucus - Photo (c) Tina Ellegaard Poulsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Tina Ellegaard Poulsen
Η ταυτότητα του χρήστη adippe: Phyllobius glaucus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grathwohl

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 06:42 ΜΜ CEST
Tropiphorus elevatus - Photo (c) Magne Flåten, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη adippe: Tropiphorus elevatus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grathwohl

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2024 09:37 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Artificially hatched from branch collected in march

Mesosa nebulosa - Photo (c) Ralph Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ralph Martin
Η ταυτότητα του χρήστη adippe: Mesosa nebulosa, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grathwohl

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2024 08:03 ΜΜ CEST
Andrena fulva - Photo (c) sheriff_kelly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sheriff_kelly
Η ταυτότητα του χρήστη adippe: Andrena fulva, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia)

Παρατηρητής

myrupvestergaard

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024 04:50 ΜΜ CEST
Λευκός Πελαργός - Photo (c) xulescu_g, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη adippe: Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrupvestergaard

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024 12:54 ΜΜ CEST
Clytus arietis - Photo (c) Ramunė Vakarė, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Ramunė Vakarė
Η ταυτότητα του χρήστη adippe: Clytus arietis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinoglena

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 03:04 ΜΜ CEST
Bombylius major - Photo (c) Ralph Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ralph Martin
Η ταυτότητα του χρήστη adippe: Bombylius major, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yvonne147

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 01:30 ΜΜ CEST
Ficaria verna - Photo (c) reclassifier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη adippe: Ficaria verna, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρκουδοπούρναρο (Ilex aquifolium)

Παρατηρητής

yvonne147

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 01:37 ΜΜ CEST
Αρκουδοπούρναρο - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chien Lee
Η ταυτότητα του χρήστη adippe: Αρκουδοπούρναρο (Ilex aquifolium)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yvonne147

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2024 10:17 ΠΜ CEST
Xysticus lanio - Photo (c) Frederik Leck Fischer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frederik Leck Fischer
Η ταυτότητα του χρήστη adippe: Xysticus lanio, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mai_britt6

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2024 11:36 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Larve

Cossus cossus - Photo (c) Wolf-Achim and Hanna Roland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wolf-Achim and Hanna Roland
Η ταυτότητα του χρήστη adippe: Cossus cossus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hestepige

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2024 01:28 ΜΜ CEST
Tritomegas bicolor - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη adippe: Tritomegas bicolor, Ένα μέλος του Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yvonne147

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2024 09:12 ΠΜ CEST

Περιγραφή

fundet på Hvid Anemone.

Leiosoma deflexum - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη adippe: Leiosoma deflexum, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yvonne147

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2024 09:13 ΠΜ CEST
Phosphaenus hemipterus - Photo (c) Christophe Quintin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη adippe: Phosphaenus hemipterus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yvonne147

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2024 09:13 ΠΜ CEST
Rugilus rufipes - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη adippe: Rugilus rufipes, Ένα μέλος του Σταφυλινίδες (Οικογένεια Staphylinidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yvonne147

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2024 09:04 ΠΜ CEST
Quedius cinctus - Photo (c) ingridaltmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη adippe: Quedius cinctus, Ένα μέλος του Σταφυλινίνοι (Φυλή Staphylinini)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yvonne147

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2024 09:03 ΠΜ CEST
Anthobium atrocephalum - Photo (c) Kevin Gielen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kevin Gielen
Η ταυτότητα του χρήστη adippe: Anthobium atrocephalum, Ένα μέλος του Σταφυλινίδες (Οικογένεια Staphylinidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grathwohl

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 02:28 ΜΜ CEST
Lathraea squamaria - Photo (c) nz_willowherb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη adippe: Lathraea squamaria, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moscand

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 01:00 ΜΜ CEST
Ficaria verna - Photo (c) reclassifier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη adippe: Ficaria verna, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hestepige

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 01:28 ΜΜ CEST
Brunnera macrophylla - Photo (c) nk007, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη adippe: Brunnera macrophylla, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yvonne147

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2024 10:45 ΠΜ CEST
Ixodes ricinus - Photo (c) George Mitchell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by George Mitchell
Η ταυτότητα του χρήστη adippe: Ixodes ricinus, Ένα μέλος του Ιξωδίδες (Οικογένεια Ixodidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

egesberg

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2024 10:51 ΠΜ CEST

Τόπος

Næstved (Google, OSM)
Corydalis cava - Photo (c) else15, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by else15
Η ταυτότητα του χρήστη adippe: Corydalis cava, Ένα μέλος του Φουμαριίδες (Υποοικογένεια Fumarioideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mettemundberg

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024 09:45 ΠΜ CET
Ευρωπαϊκός Γερανός - Photo (c) Tarique Sani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη adippe: Ευρωπαϊκός Γερανός (Grus grus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

herlo

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2024 02:24 ΜΜ CET

Τόπος

Næstved (Google, OSM)
Κληματσίδα - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη adippe: Κληματσίδα (Clematis vitalba)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρδερίνα (Carduelis carduelis)

Παρατηρητής

kasperskovkanten

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2024 06:56 ΠΜ CET
Καρδερίνα - Photo (c) Tom Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη adippe: Καρδερίνα (Carduelis carduelis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bibros

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2024 09:10 ΜΜ CET
Λέοπαρντ Γυμνοσάλιαγκας - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη adippe: Λέοπαρντ Γυμνοσάλιαγκας (Limax maximus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hestepige

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2024 02:49 ΜΜ CET
Tremella mesenterica - Photo (c) wojtest, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wojtest
Η ταυτότητα του χρήστη adippe: Tremella mesenterica, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινέλλη Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)

Παρατηρητής

yvonne147

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 10:14 ΠΜ CET
Κοκκινέλλη Η Επτάστικτη - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη adippe: Κοκκινέλλη Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yvonne147

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 10:18 ΠΜ CET
Auriscalpium vulgare - Photo (c) Timothy Boomer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Boomer
Η ταυτότητα του χρήστη adippe: Auriscalpium vulgare, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 239