Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gasperinbio

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2021 07:06 PM -03
Metallactus albipes - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη acolastus516: Metallactus albipes, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παχύτραχις (Γένος Pachybrachis)

Παρατηρητής

lrubio7

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 12:24 PM -03
Παχύτραχις - Photo (c) Udo Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη acolastus516: Παχύτραχις (Γένος Pachybrachis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

euqueromorango

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2020 05:15 AM -02
Metallactus limbiventris - Photo (c) Miranda85, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη acolastus516: Metallactus limbiventris, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

euqueromorango

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2020 06:22 AM -02
Metallactus limbiventris - Photo (c) Miranda85, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη acolastus516: Metallactus limbiventris, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tamiranda

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 07:37 AM HST
Metallactus limbiventris - Photo (c) Miranda85, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη acolastus516: Metallactus limbiventris, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παχύτραχις (Γένος Pachybrachis)

Παρατηρητής

tutuca

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 11:39 AM -03

Τόπος

Córdoba (Google, OSM)

Περιγραφή

Pachybrachis ?

Παχύτραχις - Photo (c) Udo Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη acolastus516: Παχύτραχις (Γένος Pachybrachis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entomike

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2008

Περιγραφή

coll'ed by A.W. Hook
spmn in the UTIC, Austin, TX

Griburius humeralis - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη acolastus516: Griburius humeralis, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbar82

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2015

Τόπος

Córdoba, AR (Google, OSM)
Metallactus bilineolatus - Photo (c) jbar82, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη acolastus516: Metallactus bilineolatus, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2012 05:03 PM EDT
Griburius perlatus - Photo (c) Tom Murray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη acolastus516: Griburius perlatus, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gasperinbio

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2016
Metallactus luniger - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη acolastus516: Metallactus luniger, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmiudo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2020 08:42 AM -02
Metallactus albipes - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη acolastus516: Metallactus albipes, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yasminemaluff

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2020 10:09 AM -03
Metallactus luniger - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη acolastus516: Metallactus luniger, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soolquipildor

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2021 11:57 AM -03
Metallactus luniger - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη acolastus516: Metallactus luniger, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tamiranda

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 10:52 AM HST
Metallactus quindecimguttatus - Photo (c) Diogo Luiz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη acolastus516: Metallactus quindecimguttatus, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardompedrosa

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2020 04:25 PM -03
Metallactus quindecimguttatus - Photo (c) Diogo Luiz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη acolastus516: Metallactus quindecimguttatus, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diogoluiz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2018 03:29 PM HST

Περιγραφή

Metallactus quindecimguttatus (Fabricius, 1775) - Chrysomelidae

Metallactus quindecimguttatus - Photo (c) Diogo Luiz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη acolastus516: Metallactus quindecimguttatus, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

regisrafael

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2020 04:00 PM HST
Metallactus luniger - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη acolastus516: Metallactus luniger, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rguller

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2018 02:52 PM -03
Metallactus hamifer - Photo (c) Roberto Guller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη acolastus516: Metallactus hamifer, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arielrotondo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2020 04:19 PM -03
Metallactus albopictus - Photo (c) Martin Arregui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη acolastus516: Metallactus albopictus, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

r-a-p

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2020 12:20 PM -03
Metallactus albopictus - Photo (c) Martin Arregui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη acolastus516: Metallactus albopictus, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gasperinbio

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2016
Η ταυτότητα του χρήστη acolastus516: Metallactus crassicollis, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

r-a-p

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2020 12:59 PM -03
Metallactus hamifer - Photo (c) Roberto Guller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη acolastus516: Metallactus hamifer, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silviolamothe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2018
Metallactus hamifer - Photo (c) Roberto Guller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη acolastus516: Metallactus hamifer, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_arregui

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2020 03:42 PM -03
Metallactus albopictus - Photo (c) Martin Arregui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη acolastus516: Metallactus albopictus, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silviolamothe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2021 01:12 PM -03
Pachybrachis glyphicus - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη acolastus516: Pachybrachis glyphicus, Ένα μέλος του Παχύτραχις (Γένος Pachybrachis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bahianoayala

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2021 11:15 AM -03
Metallactus rileyi - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη acolastus516: Metallactus rileyi, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aacocucci

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2020 01:55 PM -03
Pachybrachis glyphicus - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη acolastus516: Pachybrachis glyphicus, Ένα μέλος του Παχύτραχις (Γένος Pachybrachis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 27