Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildmoss

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)
Isotomidae - Photo (c) Besnik Fetiu, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Besnik Fetiu
Η ταυτότητα του χρήστη acjci: Οικογένεια Isotomidae, Ένα μέλος του Εντομοβρυόμορφα (Τάξη Entomobryomorpha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αίσκουλος (Γένος Aesculus)

Παρατηρητής

headwaters1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 05:13 ΜΜ CST
Aesculus pavia - Photo (c) Alex Abair, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Abair
Η ταυτότητα του χρήστη acjci: Aesculus pavia, Ένα μέλος του Αίσκουλος (Γένος Aesculus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilymanderson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2024 02:02 ΜΜ CST
Chaptalia nutans - Photo (c) aacocucci, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by aacocucci
Η ταυτότητα του χρήστη acjci: Chaptalia nutans, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εξάποδα (Υποσυνομοταξία Hexapoda)

Παρατηρητής

jessicamarie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023
Δίπτερα - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη acjci: Δίπτερα (Τάξη Diptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εξάποδα (Υποσυνομοταξία Hexapoda)

Παρατηρητής

janetfb

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2020 09:03 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Thousands of bugs floating on one of the ponds

Δίπτερα - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη acjci: Δίπτερα (Τάξη Diptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mohnalex

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2024 11:55 ΠΜ CST

Περιγραφή

I think these are springtails that washed out from the soil. They were collected from an ephemeral stream that only runs shortly after rainfall events.

Hypogastruridae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη acjci: Οικογένεια Hypogastruridae, Ένα μέλος του Ποδουρομόρφα (Τάξη Poduromorpha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nate_sabo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2024 02:15 ΜΜ CST
Hypogastruridae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη acjci: Οικογένεια Hypogastruridae, Ένα μέλος του Ποδουρομόρφα (Τάξη Poduromorpha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victorv17

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 08:04 ΜΜ CST
Pholcidae - Photo (c) Tony Iwane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tony Iwane
Η ταυτότητα του χρήστη acjci: Οικογένεια Pholcidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lkriv

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 02:37 ΜΜ CDT

Τόπος

Garland (Google, OSM)

Περιγραφή

Rough Earth Snake

Virginia striatula - Photo (c) Ty Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
Η ταυτότητα του χρήστη acjci: Virginia striatula, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_pollard

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 03:20 ΜΜ CDT

Περιγραφή

I found this rough earth snake as I was clearing clearing leaves from around the foundation of my house. It is very typical to find this species there.

Hallé esta serpiente de tierra mientras que limpiapa la hojarasca alrededor de los cimientos de mi casa. Es un lugar típico por donde se puede encontrar esta especie.

Virginia striatula - Photo (c) Ty Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
Η ταυτότητα του χρήστη acjci: Virginia striatula, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jack42339

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2024 09:29 ΠΜ CST
Euagrus chisoseus - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη acjci: Euagrus chisoseus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eaneubauer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2024 01:57 ΜΜ CST
Pseudobourletiella spinata - Photo (c) solomon hendrix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by solomon hendrix
Η ταυτότητα του χρήστη acjci: Pseudobourletiella spinata, Ένα μέλος του Κολλέμβολα (Υφομοταξία Collembola)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

heatherlarkin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2024 12:04 ΜΜ EST

Τόπος

Athens, GA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Dozens of egg clusters under a log

Μυκητόζωα - Photo (c) Alexis Tinker-Tsavalas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη acjci: Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leifcollectsbugs1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Δίπτερα - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη acjci: Δίπτερα (Τάξη Diptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mullan15

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2024 02:22 ΜΜ GMT

Τόπος

Plymouth, UK (Google, OSM)

Περιγραφή

Incredibly small, apologies for the rough photographs, it was under 1mm and moving pretty fast. Hoping someone atleast recognises it.

Mixonomata - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη acjci: Ανθυποτάξη Mixonomata, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

poultrymaster

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2024 12:16 ΜΜ CST
Porcellionides pruinosus - Photo (c) sea-kangaroo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by sea-kangaroo
Η ταυτότητα του χρήστη acjci: Σύνθετο Porcellionides pruinosus, Ένα μέλος του Ονισκίδες (Υποτάξη Oniscidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2023 10:25 ΠΜ CST

Περιγραφή

Down in San Antonio for Christmas break, and this morning I went to a GREAT park -- Fox Park. Loads of wildlife habitat here along Leon Creek. :)

Bdellidae - Photo (c) mrmacro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mrmacro
Η ταυτότητα του χρήστη acjci: Οικογένεια Bdellidae, Ένα μέλος του Σκωληκόμορφα Ακάρεα (Υποτάξη Prostigmata)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sammykernane

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2023 02:40 ΜΜ CET

Περιγραφή

Found under a branch

Bdellidae - Photo (c) mrmacro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mrmacro
Η ταυτότητα του χρήστη acjci: Οικογένεια Bdellidae, Ένα μέλος του Σκωληκόμορφα Ακάρεα (Υποτάξη Prostigmata)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinchans

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2023 01:45 ΜΜ PST
Bdellidae - Photo (c) mrmacro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mrmacro
Η ταυτότητα του χρήστη acjci: Οικογένεια Bdellidae, Ένα μέλος του Σκωληκόμορφα Ακάρεα (Υποτάξη Prostigmata)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tshahan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)
Damaeoidea - Photo (c) mrmacro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mrmacro
Η ταυτότητα του χρήστη acjci: Υπεροικογένεια Damaeoidea, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hippymissi

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2023 05:15 ΜΜ CDT
Solidago - Photo (c) Bev Currie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη acjci: Γένος Solidago, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκοειδή (Υπεροικογένεια Coccoidea)

Παρατηρητής

justinchans

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2023 02:05 ΜΜ PST
Κοκκοειδή - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη acjci: Κοκκοειδή (Υπεροικογένεια Coccoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherbentley04

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Zizania texana - Photo (c) Mikael Behrens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mikael Behrens
Η ταυτότητα του χρήστη acjci: Zizania texana, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherbentley04

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Zizania texana - Photo (c) Mikael Behrens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mikael Behrens
Η ταυτότητα του χρήστη acjci: Zizania texana, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherbentley04

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Zizania texana - Photo (c) Mikael Behrens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mikael Behrens
Η ταυτότητα του χρήστη acjci: Zizania texana, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherbentley04

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Zizania texana - Photo (c) Mikael Behrens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mikael Behrens
Η ταυτότητα του χρήστη acjci: Zizania texana, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sns140

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 09:16 ΠΜ CDT
Laetiporus - Photo (c) Tom Norton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Tom Norton
Η ταυτότητα του χρήστη acjci: Γένος Laetiporus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacksonfrost

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 04:30 ΜΜ EDT

Τόπος

Mashpee, MA, USA (Google, OSM)
Sabellidae - Photo (c) Programa Marino del Golfo de California, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Programa Marino del Golfo de California
Η ταυτότητα του χρήστη acjci: Οικογένεια Sabellidae, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janeweeden

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 03:18 ΜΜ CDT
Baccharis neglecta - Photo (c) Frances, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frances
Η ταυτότητα του χρήστη acjci: Baccharis neglecta, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εντομοβρυόμορφα (Τάξη Entomobryomorpha)

Παρατηρητής

sebastianploner

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2022 11:22 ΠΜ CST
Εντομοβρυόμορφα - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη acjci: Εντομοβρυόμορφα (Τάξη Entomobryomorpha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 386