Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thibaud25

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024
Potentilla indica - Photo (c) Björn S..., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη acdag: Potentilla indica, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thibaud25

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 12:07 ΜΜ CEST
Trifolium repens - Photo (c) Gennadiy Okatov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gennadiy Okatov
Η ταυτότητα του χρήστη acdag: Trifolium repens, Ένα μέλος του Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)

Παρατηρητής

igor_kuzmin

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 06:25 ΜΜ CEST
Λειμώνιο Τριφύλλι - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη acdag: Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igor_kuzmin

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 06:13 ΜΜ CEST
Trifolium repens - Photo (c) Gennadiy Okatov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gennadiy Okatov
Η ταυτότητα του χρήστη acdag: Trifolium repens, Ένα μέλος του Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)

Παρατηρητής

igor_kuzmin

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 06:02 ΜΜ CEST
Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη - Photo (c) Steve Guttman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη acdag: Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)

Παρατηρητής

igor_kuzmin

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 05:08 ΜΜ CEST
Λειμώνιο Τριφύλλι - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη acdag: Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολλητσίδα (Galium aparine)

Παρατηρητής

igor_kuzmin

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 05:08 ΜΜ CEST
Κολλητσίδα - Photo (c) Magnus Hagdorn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη acdag: Κολλητσίδα (Galium aparine)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοκαρδαμούδα (Capsella bursa-pastoris)

Παρατηρητής

igor_kuzmin

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 04:43 ΜΜ CEST
Αγριοκαρδαμούδα - Photo (c) 2006 Barry Rice, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη acdag: Αγριοκαρδαμούδα (Capsella bursa-pastoris)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαργαρίτα (Bellis perennis)

Παρατηρητής

igor_kuzmin

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 04:45 ΜΜ CEST
Μαργαρίτα - Photo (c) Tobias Gratzer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tobias Gratzer
Η ταυτότητα του χρήστη acdag: Μαργαρίτα (Bellis perennis)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igor_kuzmin

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 04:57 ΜΜ CEST
Hordeum murinum - Photo (c) Salomé, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη acdag: Hordeum murinum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igor_kuzmin

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 04:04 ΜΜ CEST
Hordeum murinum - Photo (c) Salomé, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη acdag: Hordeum murinum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλαντάγο Το Λογχοειδές. (Plantago lanceolata)

Παρατηρητής

igor_kuzmin

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 04:06 ΜΜ CEST
Πλαντάγο Το Λογχοειδές. - Photo (c) Robert Flogaus-Faust, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη acdag: Πλαντάγο Το Λογχοειδές. (Plantago lanceolata)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Περδικάκι (Parietaria judaica)

Παρατηρητής

igor_kuzmin

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 04:06 ΜΜ CEST
Περδικάκι - Photo (c) Hermann Falkner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Hermann Falkner
Η ταυτότητα του χρήστη acdag: Περδικάκι (Parietaria judaica)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igor_kuzmin

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 02:53 ΜΜ CEST
Umbilicus rupestris - Photo (c) Hugo Afonso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hugo Afonso
Η ταυτότητα του χρήστη acdag: Umbilicus rupestris, Ένα μέλος του Ομφαλός (Γένος Umbilicus)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Περδικάκι (Parietaria judaica)

Παρατηρητής

igor_kuzmin

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 03:01 ΜΜ CEST
Περδικάκι - Photo (c) Hermann Falkner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Hermann Falkner
Η ταυτότητα του χρήστη acdag: Περδικάκι (Parietaria judaica)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Συκιά (Ficus carica)

Παρατηρητής

igor_kuzmin

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 03:09 ΜΜ CEST
Συκιά - Photo (c) richardpatters, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη acdag: Συκιά (Ficus carica)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igor_kuzmin

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 03:18 ΜΜ CEST
Umbilicus rupestris - Photo (c) Hugo Afonso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hugo Afonso
Η ταυτότητα του χρήστη acdag: Umbilicus rupestris, Ένα μέλος του Ομφαλός (Γένος Umbilicus)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαργαρίτα (Bellis perennis)

Παρατηρητής

igor_kuzmin

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 02:22 ΜΜ CEST
Μαργαρίτα - Photo (c) Tobias Gratzer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tobias Gratzer
Η ταυτότητα του χρήστη acdag: Μαργαρίτα (Bellis perennis)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουτσουνάδα (Papaver rhoeas)

Παρατηρητής

thibaud25

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 06:20 ΜΜ CEST
Κουτσουνάδα - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη acdag: Κουτσουνάδα (Papaver rhoeas)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

nadege49759

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 08:35 ΜΜ CEST
Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη acdag: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)

Παρατηρητής

cm1saubens

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 12:08 ΜΜ CEST
Δεκαοχτούρα - Photo (c) Daniel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel
Η ταυτότητα του χρήστη acdag: Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαρκοφαγίδες (Οικογένεια Sarcophagidae)

Παρατηρητής

soraya1996

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 02:01 ΜΜ CEST
Σαρκοφαγίδες - Photo (c) Even Dankowicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Even Dankowicz
Η ταυτότητα του χρήστη acdag: Σαρκοφαγίδες (Οικογένεια Sarcophagidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caroline_chanel

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 05:23 ΜΜ CEST
Syringa vulgaris - Photo (c) drweltschmerz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη acdag: Syringa vulgaris, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulb0

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 11:14 ΠΜ CEST
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη acdag: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτόχηνα (Anser anser)

Παρατηρητής

noelle147

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 06:43 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Une oie femelle et un mâle oie de Guinée blanc (Bosse sur le bec)

Χήνα - Photo (c) Edith St-Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Edith St-Martin
Η ταυτότητα του χρήστη acdag: Χήνα (Γένος Anser)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexswildlife

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 07:54 ΜΜ CEST
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη acdag: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Σκίουρος (Sciurus vulgaris)

Παρατηρητής

nosdents

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 10:11 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Écureuil

Κοινός Σκίουρος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη acdag: Κοινός Σκίουρος (Sciurus vulgaris)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

valerie616

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 08:46 ΜΜ CEST
Γάτα - Photo (c) Von.grzanka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη acdag: Γάτα (Felis catus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καμποδεντροβάτης (Certhia brachydactyla)

Παρατηρητής

seriousdom

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 06:26 ΜΜ UTC

Τόπος

Toulouse, France (Google, OSM)

Ετικέτες

Καμποδεντροβάτης - Photo (c) Ina Siebert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ina Siebert
Η ταυτότητα του χρήστη acdag: Καμποδεντροβάτης (Certhia brachydactyla)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκαθάρι Στρατιώτης (Pyrrhocoris apterus)

Παρατηρητής

seriousdom

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2021 02:22 ΜΜ UTC

Τόπος

Toulouse (Google, OSM)
Σκαθάρι Στρατιώτης - Photo (c) Boris Loboda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη acdag: Σκαθάρι Στρατιώτης (Pyrrhocoris apterus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 31