Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jingtzuo

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 04:07 ΜΜ CST
Anas zonorhyncha - Photo (c) Greg Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη abujudy: Anas zonorhyncha, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hankwu0304

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 12:03 ΜΜ CST
Pycnonotus sinensis formosae - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη abujudy: Pycnonotus sinensis ssp. formosae, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yukirukia311

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 11:05 ΠΜ CST
Bambusicola sonorivox - Photo (c) richard2formosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη abujudy: Bambusicola sonorivox, Ένα μέλος του Φασιανίδες (Οικογένεια Phasianidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shuduan

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 01:35 ΜΜ CST
Sphenomorphus indicus - Photo (c) ihenglan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ihenglan
Η ταυτότητα του χρήστη abujudy: Sphenomorphus indicus, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh1025

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 08:18 ΜΜ CST
Polypedates megacephalus - Photo (c) Sam Hambly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sam Hambly
Η ταυτότητα του χρήστη abujudy: Polypedates megacephalus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh1025

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 08:20 ΜΜ CST
Polypedates megacephalus - Photo (c) Sam Hambly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sam Hambly
Η ταυτότητα του χρήστη abujudy: Polypedates megacephalus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kuman

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Taiwan (Google, OSM)
Sittiparus castaneoventris - Photo (c) 洪廷維, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 洪廷維
Η ταυτότητα του χρήστη abujudy: Sittiparus castaneoventris, Ένα μέλος του Παρίδες (Οικογένεια Paridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kuman

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2024 12:06 ΜΜ CST
Phoenicurus fuliginosus affinis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη abujudy: Phoenicurus fuliginosus ssp. affinis, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)

Παρατηρητής

anchilala

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2020
Nycticorax nycticorax nycticorax - Photo (c) Sean Werle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sean Werle
Η ταυτότητα του χρήστη abujudy: Nycticorax nycticorax ssp. nycticorax, Ένα μέλος του Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudicerny

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 07:46 ΜΜ CST
Fejervarya limnocharis - Photo (c) Dmitry Ivanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dmitry Ivanov
Η ταυτότητα του χρήστη abujudy: Fejervarya limnocharis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudicerny

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 07:09 ΜΜ CST
Kaloula pulchra - Photo (c) NewbieL, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by NewbieL
Η ταυτότητα του χρήστη abujudy: Kaloula pulchra, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiwishen

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 04:33 ΜΜ CST
Gorsachius melanolophus melanolophus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη abujudy: Gorsachius melanolophus ssp. melanolophus, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naiting

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Taiwan (Google, OSM)
Phasianus colchicus formosanus - Photo (c) lienhui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lienhui
Η ταυτότητα του χρήστη abujudy: Phasianus colchicus ssp. formosanus, Ένα μέλος του Κοινός Φασιανός (Phasianus colchicus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anchilala

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2024 02:55 ΜΜ CST
Nycticorax nycticorax nycticorax - Photo (c) Sean Werle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sean Werle
Η ταυτότητα του χρήστη abujudy: Nycticorax nycticorax ssp. nycticorax, Ένα μέλος του Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist99956

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Taiwan (Google, OSM)

Περιγραφή

台灣冠八哥

Acridotheres cristatellus formosanus - Photo (c) sonxon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη abujudy: Acridotheres cristatellus ssp. formosanus, Ένα μέλος του Μάινα (Γένος Acridotheres)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chanernest

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 03:30 ΜΜ CST
Gorsachius melanolophus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη abujudy: Gorsachius melanolophus, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist99956

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 03:30 ΜΜ CST
Dendrocitta formosae formosae - Photo (c) 戴安國, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 戴安國
Η ταυτότητα του χρήστη abujudy: Dendrocitta formosae ssp. formosae, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treeyee

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)
Lophura swinhoii - Photo (c) WK Cheng, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WK Cheng
Η ταυτότητα του χρήστη abujudy: Lophura swinhoii, Ένα μέλος του Φασιανίδες (Οικογένεια Phasianidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

puli0127

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 04:35 ΜΜ CST
Copsychus saularis - Photo (c) Перевозов Александр, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Перевозов Александр
Η ταυτότητα του χρήστη abujudy: Copsychus saularis, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjthkaipo

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 02:35 ΜΜ CST
Pycnonotus sinensis formosae - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη abujudy: Pycnonotus sinensis ssp. formosae, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skwang

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)
Βροχοπούλι Του Ειρηνικού - Photo (c) James M. Maley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by James M. Maley
Η ταυτότητα του χρήστη abujudy: Βροχοπούλι Του Ειρηνικού (Pluvialis fulva)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

shoyoki

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 05:33 ΜΜ CST
Οικιακό Περιστέρι - Photo (c) Вячеслав Ложкин, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Вячеслав Ложкин
Η ταυτότητα του χρήστη abujudy: Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

naturalist83462

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 04:04 ΜΜ CST
Οικιακό Περιστέρι - Photo (c) Вячеслав Ложкин, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Вячеслав Ложкин
Η ταυτότητα του χρήστη abujudy: Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist83462

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 04:15 ΜΜ CST
Urocissa caerulea - Photo (c) 吳政翰, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by 吳政翰
Η ταυτότητα του χρήστη abujudy: Urocissa caerulea, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

takoyakiouo

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 03:15 ΜΜ CST
Σταβλοχελίδονο - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη abujudy: Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wallacechen

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 02:13 ΜΜ CST

Τόπος

崁頭山 (Google, OSM)
Buergeria otai - Photo (c) Liu JimFood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liu JimFood
Η ταυτότητα του χρήστη abujudy: Buergeria otai, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wallacechen

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 01:26 ΜΜ CST

Τόπος

崁頭山 (Google, OSM)
Taenioptynx brodiei pardalotus - Photo (c) yichang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη abujudy: Taenioptynx brodiei ssp. pardalotus, Ένα μέλος του Γλαύκα (Τάξη Strigiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

mw1778

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2021 05:29 ΜΜ CST
Οικιακό Περιστέρι - Photo (c) Вячеслав Ложкин, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Вячеслав Ложкин
Η ταυτότητα του χρήστη abujudy: Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

ak1120734

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2022 04:28 ΜΜ CST
Γάτα - Photo (c) Von.grzanka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη abujudy: Γάτα (Felis catus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

creek_chen

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 07:49 ΠΜ CST
Gorsachius melanolophus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη abujudy: Gorsachius melanolophus, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 47999