Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lu-guevara

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 12:17 ΜΜ -03
Sagittaria montevidensis - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη abrilgn: Sagittaria montevidensis, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nico456

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 12:43 ΜΜ -03
Sisyrinchium platense - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Olejnik
Η ταυτότητα του χρήστη abrilgn: Sisyrinchium platense, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lu-guevara

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 12:17 ΜΜ -03
Sagittaria montevidensis - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη abrilgn: Sagittaria montevidensis [inactive], Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lu-guevara

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 10:22 ΠΜ -03
Oxypetalum solanoides - Photo (c) Fabio Márquez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fabio Márquez
Η ταυτότητα του χρήστη abrilgn: Oxypetalum solanoides, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entomofobia

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 09:26 ΠΜ -03
Cyanopepla similis - Photo (c) Zigmar Riedtmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zigmar Riedtmann
Η ταυτότητα του χρήστη abrilgn: Cyanopepla similis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isisibanez

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 12:44 ΜΜ -03
Boana pulchella - Photo (c) Alfredo Sabaliauskas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alfredo Sabaliauskas
Η ταυτότητα του χρήστη abrilgn: Boana pulchella, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

florenciabluna

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 10:14 ΠΜ -03
Phyla nodiflora - Photo (c) fotis-samaritakis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by fotis-samaritakis
Η ταυτότητα του χρήστη abrilgn: Phyla nodiflora, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreaargentinat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 11:23 ΠΜ -03
Podiceps major - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη abrilgn: Podiceps major, Ένα μέλος του Πυγοποδίδες (Οικογένεια Podicipedidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreaargentinat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 11:21 ΠΜ -03
Hypostomus commersoni - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Olejnik
Η ταυτότητα του χρήστη abrilgn: Hypostomus commersoni, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreaargentinat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 11:46 ΠΜ -03
Tropaeolum pentaphyllum - Photo (c) Magnus Forrester-Barker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη abrilgn: Tropaeolum pentaphyllum, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matiascabezas

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 10:19 ΠΜ -03
Physalis viscosa - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη abrilgn: Physalis viscosa, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreaargentinat

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2020 02:26 ΜΜ -03
Physalis viscosa - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη abrilgn: Physalis viscosa, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juli18

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 02:57 ΜΜ -03
Mimosa bonplandii - Photo (c) Martin Arregui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Arregui
Η ταυτότητα του χρήστη abrilgn: Mimosa bonplandii, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreaargentinat

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 04:55 ΜΜ -03
Pyrocephalus rubinus - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη abrilgn: Pyrocephalus rubinus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreaargentinat

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2023 02:45 ΜΜ -03
Largus rufipennis - Photo (c) José Luis Barberán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by José Luis Barberán
Η ταυτότητα του χρήστη abrilgn: Largus rufipennis, Ένα μέλος του Πυρροκοροειδή (Υπεροικογένεια Pyrrhocoroidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreaargentinat

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2023 02:29 ΜΜ -03
Heterusia quadruplicaria - Photo (c) Carlos Schmidtutz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carlos Schmidtutz
Η ταυτότητα του χρήστη abrilgn: Heterusia quadruplicaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreaargentinat

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2023 01:45 ΜΜ -03
Eudyaria zeta - Photo (c) Marquinhos Aventureiro, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marquinhos Aventureiro
Η ταυτότητα του χρήστη abrilgn: Eudyaria zeta, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matiascabezas

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 12:02 ΜΜ -03
Leucanella viridescens - Photo (c) Jhonatan Santos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jhonatan Santos
Η ταυτότητα του χρήστη abrilgn: Leucanella viridescens, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matiascabezas

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 01:40 ΜΜ -03
Melanchroia aterea - Photo (c) Miranda85, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Miranda85
Η ταυτότητα του χρήστη abrilgn: Melanchroia aterea, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entomofobia

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 11:33 ΠΜ -03
Tatochila autodice - Photo (c) Carlos Schmidtutz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carlos Schmidtutz
Η ταυτότητα του χρήστη abrilgn: Tatochila autodice, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fergoracy

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 01:49 ΜΜ -03
Rekoa malina - Photo (c) Maristela Zamoner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Maristela Zamoner
Η ταυτότητα του χρήστη abrilgn: Rekoa malina, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matiascabezas

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 01:57 ΜΜ -03
Eudyaria zeta - Photo (c) Marquinhos Aventureiro, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marquinhos Aventureiro
Η ταυτότητα του χρήστη abrilgn: Eudyaria zeta, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matiascabezas

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 02:18 ΜΜ -03
Eunica eburnea - Photo (c) Paul Tavares, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Tavares
Η ταυτότητα του χρήστη abrilgn: Eunica eburnea, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cbraggio

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 01:51 ΜΜ -03

Περιγραφή

smart

Diaethria candrena - Photo (c) Juan José Bonanno, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Juan José Bonanno
Η ταυτότητα του χρήστη abrilgn: Diaethria candrena, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matiascabezas

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 10:52 ΠΜ -03
Diaethria candrena - Photo (c) Juan José Bonanno, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Juan José Bonanno
Η ταυτότητα του χρήστη abrilgn: Diaethria candrena, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fergoracy

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 10:28 ΠΜ -03
Tatochila autodice - Photo (c) Carlos Schmidtutz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carlos Schmidtutz
Η ταυτότητα του χρήστη abrilgn: Tatochila autodice, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fergoracy

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 11:38 ΠΜ -03
Solanum laxum - Photo (c) Leonardo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη abrilgn: Solanum laxum, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fergoracy

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 01:48 ΜΜ -03
Theochila maenacte - Photo (c) Maristela Zamoner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Maristela Zamoner
Η ταυτότητα του χρήστη abrilgn: Theochila maenacte, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laraeva

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 11:02 ΠΜ -03
Glandularia peruviana - Photo (c) Mauricio Mercadante, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη abrilgn: Glandularia peruviana, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matiascabezas

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 01:32 ΜΜ -03
Araujia angustifolia - Photo (c) Brendan Cole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Brendan Cole
Η ταυτότητα του χρήστη abrilgn: Araujia angustifolia, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 215