Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sttaylor

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2024 11:33 ΠΜ EDT

Τόπος

Jamestown (Google, OSM)
Potamogeton crispus - Photo (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kim, Hyun-tae
Η ταυτότητα του χρήστη abragg15: Potamogeton crispus, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisa63

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2024 10:31 ΠΜ EDT
Potamogeton crispus - Photo (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kim, Hyun-tae
Η ταυτότητα του χρήστη abragg15: Potamogeton crispus, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luna_llama

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2024 03:41 ΜΜ EDT

Τόπος

Oak Harbor (Google, OSM)
Hydrocharis morsus-ranae - Photo (c) Nick Bishop, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nick Bishop
Η ταυτότητα του χρήστη abragg15: Hydrocharis morsus-ranae, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cvnp_species

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 11:57 ΠΜ EDT
Potamogeton crispus - Photo (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kim, Hyun-tae
Η ταυτότητα του χρήστη abragg15: Potamogeton crispus, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

partinm

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2024 04:39 ΜΜ EDT
Myriophyllum spicatum - Photo (c) Сергей, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Сергей
Η ταυτότητα του χρήστη abragg15: Myriophyllum spicatum, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

partinm

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2024 06:04 ΜΜ EDT
Potamogeton crispus - Photo (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kim, Hyun-tae
Η ταυτότητα του χρήστη abragg15: Potamogeton crispus, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

partinm

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2024 02:38 ΜΜ EDT
Hydrocharis morsus-ranae - Photo (c) Nick Bishop, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nick Bishop
Η ταυτότητα του χρήστη abragg15: Hydrocharis morsus-ranae, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ksteim

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2024 03:53 ΜΜ EDT
Pistia stratiotes - Photo (c) José Humberto Castañón González, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Humberto Castañón González
Η ταυτότητα του χρήστη abragg15: Pistia stratiotes, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisamkelsey

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2024 12:54 ΜΜ EDT
Hydrocharis morsus-ranae - Photo (c) Nick Bishop, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nick Bishop
Η ταυτότητα του χρήστη abragg15: Hydrocharis morsus-ranae, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

partinm

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2024 11:29 ΠΜ EDT
Myriophyllum spicatum - Photo (c) Сергей, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Сергей
Η ταυτότητα του χρήστη abragg15: Myriophyllum spicatum, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven_fodor

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2024 11:09 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Tinkers creek

Typha angustifolia - Photo (c) Jeremy Collison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeremy Collison
Η ταυτότητα του χρήστη abragg15: Typha angustifolia, Ένα μέλος του Τύφα (Γένος Typha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smpbiologist-jwilliams

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Litylenchus crenatae - Photo (c) Medina County Park District, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Medina County Park District
Η ταυτότητα του χρήστη abragg15: Litylenchus crenatae, Ένα μέλος του Νηματώδη (Συνομοταξία Nematoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenniferc3

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 10:22 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Invasive, spreads like wild, very harmful.

Hydrocharis morsus-ranae - Photo (c) Nick Bishop, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nick Bishop
Η ταυτότητα του χρήστη abragg15: Hydrocharis morsus-ranae, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natricine_nerd

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)
Hydrocharis morsus-ranae - Photo (c) Nick Bishop, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nick Bishop
Η ταυτότητα του χρήστη abragg15: Hydrocharis morsus-ranae, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natricine_nerd

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)
Hydrocharis morsus-ranae - Photo (c) Nick Bishop, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nick Bishop
Η ταυτότητα του χρήστη abragg15: Hydrocharis morsus-ranae, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lovetheland

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2024 06:08 ΜΜ EDT
Hydrocharis morsus-ranae - Photo (c) Nick Bishop, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nick Bishop
Η ταυτότητα του χρήστη abragg15: Hydrocharis morsus-ranae, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjwarman

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 09:10 ΠΜ EDT
Decodon verticillatus - Photo (c) lward, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by lward
Η ταυτότητα του χρήστη abragg15: Decodon verticillatus, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjwarman

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

With riccia

Ricciocarpos natans - Photo (c) Shaun Pogacnik, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Shaun Pogacnik
Η ταυτότητα του χρήστη abragg15: Ricciocarpos natans, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alixjoco

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Typha angustifolia - Photo (c) Jeremy Collison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeremy Collison
Η ταυτότητα του χρήστη abragg15: Typha angustifolia, Ένα μέλος του Τύφα (Γένος Typha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanp

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 02:23 ΜΜ EDT
Potamogeton crispus - Photo (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kim, Hyun-tae
Η ταυτότητα του χρήστη abragg15: Potamogeton crispus, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_zambardino

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 08:53 ΜΜ EDT
Potamogeton crispus - Photo (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kim, Hyun-tae
Η ταυτότητα του χρήστη abragg15: Potamogeton crispus, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rkluzco

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2024 02:55 ΜΜ EDT
Potamogeton - Photo (c) Colin Chapman-Lam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Colin Chapman-Lam
Η ταυτότητα του χρήστη abragg15: Γένος Potamogeton, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brinaturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)
Typha angustifolia - Photo (c) Jeremy Collison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeremy Collison
Η ταυτότητα του χρήστη abragg15: Typha angustifolia, Ένα μέλος του Τύφα (Γένος Typha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rkluzco

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 03:52 ΜΜ EDT
Myriophyllum spicatum - Photo (c) Сергей, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Сергей
Η ταυτότητα του χρήστη abragg15: Myriophyllum spicatum, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rkluzco

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 03:52 ΜΜ EDT
Myriophyllum spicatum - Photo (c) Сергей, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Сергей
Η ταυτότητα του χρήστη abragg15: Myriophyllum spicatum, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ninabattaglia

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 04:56 ΜΜ EDT
Ampelopsis glandulosa - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη abragg15: Ampelopsis glandulosa, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachelnypaver

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 03:40 ΜΜ EDT
Myriophyllum spicatum - Photo (c) Сергей, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Сергей
Η ταυτότητα του χρήστη abragg15: Myriophyllum spicatum, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Μάιος 2024
Hydrocharis morsus-ranae - Photo (c) Nick Bishop, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nick Bishop
Η ταυτότητα του χρήστη abragg15: Hydrocharis morsus-ranae, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjwarman

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

double nodes showing multiple stems and adventitious roots clumped together with very little space in between them

Elodea densa - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη abragg15: Elodea densa, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjwarman

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2017 02:22 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Whorls of mostly 4
Double nodes and adventitious roots without tuber
Leaf margins smooth to the naked eye

Elodea densa - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη abragg15: Elodea densa, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 883