Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bhanuprakash1

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 11:42 AM IST
Hyllus semicupreus - Photo (c) Richard Ong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη abhiapc: Hyllus semicupreus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

csbandi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 09:40 AM IST
Menemerus bivittatus - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη abhiapc: Menemerus bivittatus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Λύκος Οικογένεια Lycosidae

Παρατηρητής

anubhav-agarwal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 11:19 AM IST

Ετικέτες

Αράχνη Λύκος - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη abhiapc: Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anubhav-agarwal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 10:53 AM IST

Ετικέτες

Indoxysticus - Photo (c) Subhajit Roy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη abhiapc: Γένος Indoxysticus, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anubhav-agarwal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 10:18 AM IST

Ετικέτες

Chikunia nigra - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη abhiapc: Chikunia nigra, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anubhav-agarwal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 10:15 AM IST

Ετικέτες

Uloboridae - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη abhiapc: Οικογένεια Uloboridae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anubhav-agarwal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 09:59 AM IST

Ετικέτες

Asemonea - Photo (c) Vengolis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη abhiapc: Γένος Asemonea, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anubhav-agarwal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 09:56 AM IST

Ετικέτες

Oxyopes - Photo (c) Lisa Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη abhiapc: Γένος Oxyopes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veenas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 09:51 PM IST
Larinia - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη abhiapc: Γένος Larinia, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anubhav-agarwal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 09:53 AM IST

Ετικέτες

Hersilia - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Dr. Vijay Anand Ismavel MS MCh
Η ταυτότητα του χρήστη abhiapc: Γένος Hersilia, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Λύκος Οικογένεια Lycosidae

Παρατηρητής

anubhav-agarwal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 09:54 AM IST

Ετικέτες

Αράχνη Λύκος - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη abhiapc: Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristen507

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Karnataka, IN (Google, OSM)
Thomisus - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη abhiapc: Γένος Thomisus, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vasanthi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 12:00 AM IDT

Περιγραφή

Parawixia with its prey

Parawixia - Photo (c) Young Chan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη abhiapc: Γένος Parawixia, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vasanthi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 12:00 AM IDT

Περιγραφή

Parawixia with its prey

Parawixia dehaani - Photo (c) H. K. Tang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη abhiapc: Parawixia dehaani, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashvita

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 09:24 AM IST
Eriovixia - Photo (c) Zleng, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kean Leng Ang
Η ταυτότητα του χρήστη abhiapc: Γένος Eriovixia, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chaithra

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 09:44 AM IST
Hersilia - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Dr. Vijay Anand Ismavel MS MCh
Η ταυτότητα του χρήστη abhiapc: Γένος Hersilia, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chaithra

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 09:50 AM IST
Oxyopes - Photo (c) Lisa Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη abhiapc: Γένος Oxyopes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramanarayanan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 07:36 PM IST
Indopadilla - Photo (c) Prashantha Krishna M C, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη abhiapc: Γένος Indopadilla, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paneendra_ba

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 01:18 PM IST
Hasarius adansoni - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη abhiapc: Hasarius adansoni, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vasanthi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 12:00 AM IDT

Περιγραφή

Found on the coconut tree trunk. Always lay egg on the same spot. Once the spiderlings come out of egg sac they spred to different pparts of the tree trunk

Herennia multipuncta - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη abhiapc: Herennia multipuncta, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashvita

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 09:31 AM IST
Nephila pilipes - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη abhiapc: Nephila pilipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veenas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 08:27 AM IST
Larinia - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη abhiapc: Γένος Larinia, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dharani_cl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 05:09 PM IST
Hasarius adansoni - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη abhiapc: Hasarius adansoni, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristen507

Ημερομηνία

Απρίλιος 2015

Τόπος

Karnataka, IN (Google, OSM)
Peucetia viridana - Photo (c) Harshjeet Singh Bal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη abhiapc: Peucetia viridana, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chayantgonsalves

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 01:49 PM IST
Uloborus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη abhiapc: Γένος Uloborus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chayantgonsalves

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 11:13 AM IST
Brettus cingulatus - Photo (c) watsaisaeng, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη abhiapc: Brettus cingulatus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristen507

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2015
Αργιόπη - Photo (c) James W. Beck, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη abhiapc: Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lochana_ravishankar1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 11:51 PM IST

Τόπος

Chikkalasandra (Google, OSM)
Oedignatha - Photo (c) kunag-ping_yu, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη abhiapc: Γένος Oedignatha, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shivaprakash

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2017 11:40 AM IST
Neoscona - Photo (c) Andrea Kreuzhage, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη abhiapc: Γένος Neoscona, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vijayalakshmi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 04:02 PM IST

Τόπος

Muddahalli (Google, OSM)
Leucauge tessellata - Photo (c) Young Chan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη abhiapc: Leucauge tessellata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1363