Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mollyelgee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2020 04:22 PM MDT

Περιγραφή

Irregular and lumpy lobes on cap (dark grayish/black), ribbed stalked (gray), cap curled under and connected to stalk, unable to collect spore sprint .. very interesting looking, reminded me a little of a false morel (pg. 815 MD)

Helvella vespertina - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη abe: Helvella vespertina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kim1082

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)
Nidulariaceae - Photo (c) Sarah Gregg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη abe: Οικογένεια Nidulariaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marsupialsoup

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2021 10:33 AM UTC
Stropharia ambigua - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη abe: Stropharia ambigua, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marsupialsoup

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2021 03:48 PM UTC
Inocybe geophylla - Photo (c) Harry Harms, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη abe: Inocybe geophylla, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrrhtle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 04:47 PM PDT

Περιγραφή

Squishy/bouncy to touch. Does not bruise when cut. No visible spore sprint, but may have waited to long after harvesting to have a successful spore print. Brown edges form with age. Growing on conifer! So changing ID from H. coralloides to H. abietis.

Hericium abietis - Photo (c) ntune, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη abe: Hericium abietis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrrhtle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 02:49 PM PDT

Περιγραφή

Stipe breaks very easily. Small mushroom, slippery to touch. Gills darken with age. Growing under acer macrophyllum, pseudotsuga menziseii, and native trailing blackberry.

Inocybe geophylla - Photo (c) Harry Harms, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη abe: Inocybe geophylla, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrrhtle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 02:17 PM PDT

Περιγραφή

Gather from patch of older specimens. Plucked from landscaped area next to road, had rhododendrons and snow berries near by in landscape. Spores puffed out easily when the fruiting body was touched. Peridium was very wrinkled and pore at top of body had ruptured. Round spores, are potentially “minutely spiny” as stated in Mushrooms Demystified (D. Arora) p. 693, however the magnification was not strong enough. Degrading fruiting body from the inside out.

Λυκόπερδο Το Μαργαριταρένιο - Photo (c) H. Krisp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη abe: Λυκόπερδο Το Μαργαριταρένιο (Lycoperdon perlatum)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrrhtle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 02:25 PM PDT

Περιγραφή

Found in large patch under salal. Bottom third of stipe is fuzzy (“wolly”) and hyphae attach to close by fruiting bodies. Stem does not break easily. Soft/viscid cap. Spores are white.

Collybiopsis peronata - Photo (c) kathawk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη abe: Collybiopsis peronata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrrhtle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 02:31 PM PDT

Περιγραφή

Growing on decaying Douglas-fir. Sturdy and pliable stipe. Slightly viscid cap. Cap does not break free of stipe cleanly. Pale white spores. (Due to location it could also be X. enigmatica(?))

Xeromphalina campanella - Photo (c) Adam Bryant, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη abe: Xeromphalina campanella, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrrhtle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 01:35 PM PDT

Περιγραφή

In several places along trail, mostly near rotting wood piles but not necessarily on them. Clear remnants from veil, gills have not detached from this specimens stipe yet. Fuzz left on cap margin as well. Stipe breaks fillibrosly, and not easily. Found another specimen in different location along trail with cap more mature and gills separate from stipe. Brown spores, gills are thin but do not break easily. Soft stipe and sheds fuzz easily.

Stropharia ambigua - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη abe: Stropharia ambigua, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrrhtle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 04:02 PM PDT

Περιγραφή

Found growing on decomposing log, unsure of log species but likely Doug-fir based on near by tree species. Decurrent gills and small annulus around stipe, though it is hard to recognize because of the fuzzy nature of the stipe and remnants of veil. Stipe is tough and bendy, thought I did not pick it so unable to ID how cap breaks from stipe or color of spores

Pholiota - Photo (c) jessie_kyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη abe: Γένος Pholiota, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrrhtle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 03:08 PM PDT

Περιγραφή

Growing from duff, mostly red-cedar foliage but doug-fir is present too. Stipe broke easily from the ground and is hallow with multiple chambers within the stipe. No noticeable spore prints. Dries somewhat quickly. Cap breaks easily but not cleanly from stipe.
Commonly mis-ID’d as H. lacunosa, however the color of stipe seems to vary and is usually darker on H. vespertina (?)

Helvella vespertina - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη abe: Helvella vespertina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrrhtle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 02:24 PM PDT

Περιγραφή

Large polypore, growing on unidentifiable decomposed wood. Underside of cap stains brown when drawn on. No visible stipe. Cap is dull in color and completely dry.

Ganoderma applanatum - Photo (c) kathawk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη abe: Ganoderma applanatum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεκούλι (Symphytum officinale)

Παρατηρητής

myrrhtle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 02:58 PM PDT
Στεκούλι - Photo (c) Phil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη abe: Στεκούλι (Symphytum officinale)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrrhtle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 12:26 PM PDT

Τόπος

Bellingham, WA, US (Google, OSM)
Laccaria amethystina - Photo (c) Jan-Willem Swane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη abe: Laccaria amethystina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellietrombone

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2021 03:22 PM PDT
Stereum hirsutum - Photo (c) Di, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη abe: Stereum hirsutum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)

Παρατηρητής

ellietrombone

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2021 10:23 AM PDT
Υγροκύβη - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη abe: Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellietrombone

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2021 11:48 AM PDT

Περιγραφή

Growing out of a piece of wood (root?) exposed on side of trail

Marasmiellus candidus - Photo (c) Alex Abair, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη abe: Marasmiellus candidus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellietrombone

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2021 03:59 PM PDT
Sarcomyxa serotina - Photo (c) Irene, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη abe: Sarcomyxa serotina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellietrombone

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 12:40 PM PDT

Περιγραφή

Also growing on dead, rotting shelf fungi on the tree

Merulius tremellosus - Photo (c) mycowalt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη abe: Merulius tremellosus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellietrombone

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 12:54 PM PDT

Περιγραφή

Incredibly fragile, snapped when handled

Clavaria fragilis - Photo (c) manual crank, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη abe: Clavaria fragilis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellietrombone

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 12:58 PM PDT
Merulius tremellosus - Photo (c) mycowalt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη abe: Merulius tremellosus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellietrombone

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 01:03 PM PDT
Pseudohydnum gelatinosum - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη abe: Pseudohydnum gelatinosum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βωλίτης Ο Εδώδιμος (Boletus edulis)

Παρατηρητής

ellietrombone

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 05:10 PM PDT

Περιγραφή

Found under a few conifers, and some non-native maples next to a parking lot. No staining reaction, even 12 hours after

Βωλίτης Ο Εδώδιμος - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη abe: Βωλίτης Ο Εδώδιμος (Boletus edulis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellietrombone

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 10:29 AM PDT
Mycena - Photo (c) Trent Pearce, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη abe: Γένος Mycena, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mirabellelmx

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 03:13 PM PDT

Περιγραφή

Found growing under big leaf maple on the edge of main path

Chlorophyllum olivieri - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη abe: Chlorophyllum olivieri, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mirabellelmx

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 03:10 PM PDT

Περιγραφή

Bleeds red, growing out of dead wood

Mycena haematopus - Photo (c) Luca Hickey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη abe: Mycena haematopus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mirabellelmx

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 02:08 PM PDT

Περιγραφή

Volva barely visible, no veil, striated edges of cap

Amanita pachycolea - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη abe: Amanita pachycolea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mirabellelmx

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 02:15 PM PDT

Περιγραφή

On a Big Leaf Maple leaf

Rhytisma punctatum - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη abe: Rhytisma punctatum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mirabellelmx

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 01:35 PM PDT
Stropharia - Photo (c) Richard Tehan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη abe: Γένος Stropharia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 4470