Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ehicks1054

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022
Ichthyomyzon castaneus - Photo (c) greersferry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aarondruery: Ichthyomyzon castaneus, Ένα μέλος του Άγναθα (Υπερομοταξία Agnatha)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ehicks1054

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022
Ichthyomyzon - Photo (c) Sarah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aarondruery: Γένος Ichthyomyzon, Ένα μέλος του Άγναθα (Υπερομοταξία Agnatha)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blueheronerin

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 07:52 PM CDT

Τόπος

Oak, NE, USA (Google, OSM)
Plestiodon septentrionalis septentrionalis - Photo (c) Neil Balchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Neil Balchan
Η ταυτότητα του χρήστη aarondruery: Plestiodon septentrionalis ssp. septentrionalis, Ένα μέλος του Σκιγκίνες (Υποοικογένεια Scincinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίρσιο Το Κοινό (Cirsium vulgare)

Παρατηρητής

mmosier

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 08:06 PM CDT
Κίρσιο Το Κοινό - Photo (c) S. Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη aarondruery: Κίρσιο Το Κοινό (Cirsium vulgare)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noah169

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 11:42 AM CDT
Euonymus fortunei - Photo (c) stratness, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by stratness
Η ταυτότητα του χρήστη aarondruery: Euonymus fortunei, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Celastrales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bruceadoll

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 12:56 PM CDT
Heliopsis helianthoides - Photo (c) Joshua Mayer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aarondruery: Heliopsis helianthoides, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toby_burnham

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 08:30 PM CDT

Τόπος

Lincoln (Google, OSM)
Ratibida pinnata - Photo (c) Frank Mayfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aarondruery: Ratibida pinnata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megmoorebiotime

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 03:10 PM CDT
Speyeria hesperis - Photo (c) Margarita Orlova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Margarita Orlova
Η ταυτότητα του χρήστη aarondruery: Speyeria hesperis, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew1489

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 06:22 PM CDT
Rhamnus cathartica - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aarondruery: Rhamnus cathartica, Ένα μέλος του Ράμνος (Γένος Rhamnus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kmoore9035

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2020 06:20 PM UTC
Rhus aromatica - Photo (c) Kingsbrae Garden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aarondruery: Rhus aromatica, Ένα μέλος του Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliedermann

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 11:00 AM CDT
Rhus aromatica - Photo (c) Kingsbrae Garden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aarondruery: Rhus aromatica, Ένα μέλος του Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liapun312

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 02:28 PM CDT
Collinsia - Photo (c) kevinhintsa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kevinhintsa
Η ταυτότητα του χρήστη aarondruery: Γένος Collinsia, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ksgardener1

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2020 12:38 PM CDT
Triosteum perfoliatum - Photo (c) Dave Bonta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aarondruery: Triosteum perfoliatum, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)

Παρατηρητής

katy292

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 02:43 PM CDT
Polygonatum biflorum - Photo (c) Eric Hunt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη aarondruery: Polygonatum biflorum, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skibop

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 09:23 AM CDT
Opuntia macrorhiza - Photo (c) Rick Travis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rick Travis
Η ταυτότητα του χρήστη aarondruery: Opuntia macrorhiza, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidbaggerly

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 05:14 PM UTC
Persicaria lapathifolia - Photo (c) Sandy Wolkenberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sandy Wolkenberg
Η ταυτότητα του χρήστη aarondruery: Persicaria lapathifolia, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidbaggerly

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 05:16 PM UTC
Persicaria longiseta - Photo (c) Brad Walker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brad Walker
Η ταυτότητα του χρήστη aarondruery: Persicaria longiseta, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidbaggerly

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 04:17 PM CDT
Ellisia nyctelea - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aarondruery: Ellisia nyctelea, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skibop

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 10:54 AM CDT

Τόπος

Lincoln, NE, US (Google, OSM)
Viola pubescens - Photo (c) Charles Wohlers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη aarondruery: Viola pubescens, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

balfatle2

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 02:03 PM CDT
Hydrophyllum virginianum - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη aarondruery: Hydrophyllum virginianum, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jack80156

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2020 02:30 PM UTC
Callirhoe involucrata - Photo (c) Chris Gwaltney, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Gwaltney
Η ταυτότητα του χρήστη aarondruery: Callirhoe involucrata, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκάουρα (Τμήμα Gaura)

Παρατηρητής

megmjacks

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2020 07:34 PM UTC
Oenothera filiformis - Photo (c) i_fox, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by i_fox
Η ταυτότητα του χρήστη aarondruery: Oenothera filiformis, Ένα μέλος του Γκάουρα (Τμήμα Gaura)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

runshigleyrun

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2015
Andropogon gerardi - Photo (c) Kingsbrae Garden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aarondruery: Andropogon gerardi, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradypointer

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2018 07:18 PM CDT
Bromus inermis - Photo (c) Don Sutherland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Don Sutherland
Η ταυτότητα του χρήστη aarondruery: Bromus inermis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewjewell

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 09:13 AM UTC
Callirhoe involucrata - Photo (c) Chris Gwaltney, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Gwaltney
Η ταυτότητα του χρήστη aarondruery: Callirhoe involucrata, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anitanita

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 08:09 PM UTC
Callirhoe involucrata - Photo (c) Chris Gwaltney, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Gwaltney
Η ταυτότητα του χρήστη aarondruery: Callirhoe involucrata, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

billyjack

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2019 07:11 PM UTC
Geranium sanguineum - Photo (c) josefwirth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by josefwirth
Η ταυτότητα του χρήστη aarondruery: Geranium sanguineum, Ένα μέλος του Γεράνιο (Γένος Geranium)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γογγύλι (Brassica rapa)

Παρατηρητής

megmjacks

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2020 02:06 PM UTC

Τόπος

Lincoln, NE, US (Google, OSM)
Γογγύλι - Photo (c) Nemo's great uncle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aarondruery: Γογγύλι (Brassica rapa)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annie110

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2020 12:24 PM UTC
Dactylis glomerata - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mjcorreia
Η ταυτότητα του χρήστη aarondruery: Dactylis glomerata, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annie110

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2020 12:25 PM UTC
Tragopogon dubius - Photo (c) Jenny Glenn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jenny Glenn
Η ταυτότητα του χρήστη aarondruery: Tragopogon dubius, Ένα μέλος του Τραγοπώγωνας (Γένος Tragopogon)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 105