Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

otes

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

tentative

Encyclia tampensis - Photo (c) jhall3387, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jhall3387
Η ταυτότητα του χρήστη aamarchante: Encyclia tampensis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bukagebe

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024
Epidendrum nocturnum - Photo (c) Rodolph Delfino Sartin, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rodolph Delfino Sartin
Η ταυτότητα του χρήστη aamarchante: Epidendrum nocturnum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bukagebe

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Can just make out the yellow flowers

Epidendrum amphistomum - Photo (c) Scott Ward, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Scott Ward
Η ταυτότητα του χρήστη aamarchante: Epidendrum amphistomum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andresvila

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Ετικέτες

Trichocentrum undulatum - Photo (c) Jake Antonio Heaton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jake Antonio Heaton
Η ταυτότητα του χρήστη aamarchante: Trichocentrum undulatum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andresvila

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024
Cyrtopodium punctatum - Photo (c) Logan Crees, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Logan Crees
Η ταυτότητα του χρήστη aamarchante: Cyrtopodium punctatum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andresvila

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024
Cyrtopodium punctatum - Photo (c) Logan Crees, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Logan Crees
Η ταυτότητα του χρήστη aamarchante: Cyrtopodium punctatum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andresvila

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024
Trichocentrum undulatum - Photo (c) Jake Antonio Heaton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jake Antonio Heaton
Η ταυτότητα του χρήστη aamarchante: Trichocentrum undulatum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andresvila

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024
Epidendrum rigidum - Photo (c) Logan Crees, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Logan Crees
Η ταυτότητα του χρήστη aamarchante: Epidendrum rigidum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jugbayjs

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

This is the same individual plant as J Emm observation here: https://www.inaturalist.org/observations/206492737

Encyclia tampensis - Photo (c) jhall3387, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jhall3387
Η ταυτότητα του χρήστη aamarchante: Encyclia tampensis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Encyclia tampensis - Photo (c) jhall3387, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jhall3387
Η ταυτότητα του χρήστη aamarchante: Encyclia tampensis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tylerdonaghy

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Polystachya concreta - Photo (c) jorgedangel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jorgedangel
Η ταυτότητα του χρήστη aamarchante: Polystachya concreta, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tylerdonaghy

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Polystachya concreta - Photo (c) jorgedangel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jorgedangel
Η ταυτότητα του χρήστη aamarchante: Polystachya concreta, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andresvila

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)

Ετικέτες

Tolumnia bahamensis - Photo (c) Joey Sigmon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joey Sigmon
Η ταυτότητα του χρήστη aamarchante: Tolumnia bahamensis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andresvila

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)

Ετικέτες

Tolumnia bahamensis - Photo (c) Joey Sigmon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joey Sigmon
Η ταυτότητα του χρήστη aamarchante: Tolumnia bahamensis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andresvila

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)

Ετικέτες

Tolumnia bahamensis - Photo (c) Joey Sigmon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joey Sigmon
Η ταυτότητα του χρήστη aamarchante: Tolumnia bahamensis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelkelley

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024
Vanilla phaeantha - Photo (c) Keith Bradley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Keith Bradley
Η ταυτότητα του χρήστη aamarchante: Vanilla phaeantha, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelkelley

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Prosthechea cochleata - Photo (c) Sergio Guillermo Medellín Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sergio Guillermo Medellín Morales
Η ταυτότητα του χρήστη aamarchante: Prosthechea cochleata, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelkelley

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Prosthechea cochleata - Photo (c) Sergio Guillermo Medellín Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sergio Guillermo Medellín Morales
Η ταυτότητα του χρήστη aamarchante: Prosthechea cochleata, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelkelley

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Ιδιωτικό
Prosthechea cochleata - Photo (c) Sergio Guillermo Medellín Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sergio Guillermo Medellín Morales
Η ταυτότητα του χρήστη aamarchante: Prosthechea cochleata, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelkelley

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Ιδιωτικό
Prosthechea - Photo (c) Marcos Vinagrillo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marcos Vinagrillo
Η ταυτότητα του χρήστη aamarchante: Γένος Prosthechea, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguelsilvaz

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Bletia purpurea - Photo (c) omar aguilar peraza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by omar aguilar peraza
Η ταυτότητα του χρήστη aamarchante: Bletia purpurea, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pondcypressstudio

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Bletia purpurea - Photo (c) omar aguilar peraza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by omar aguilar peraza
Η ταυτότητα του χρήστη aamarchante: Bletia purpurea, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pondcypressstudio

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Bletia purpurea - Photo (c) omar aguilar peraza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by omar aguilar peraza
Η ταυτότητα του χρήστη aamarchante: Bletia purpurea, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

logancrees

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024
Cyclopogon elatus - Photo (c) Martin Arregui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Arregui
Η ταυτότητα του χρήστη aamarchante: Cyclopogon elatus, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

logancrees

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024
Catopsis nutans - Photo (c) Enrique Giron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Enrique Giron
Η ταυτότητα του χρήστη aamarchante: Catopsis nutans, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

logancrees

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024
Polystachya concreta - Photo (c) jorgedangel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jorgedangel
Η ταυτότητα του χρήστη aamarchante: Polystachya concreta, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

logancrees

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024
Stelis gelida - Photo (c) Holger Beck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Holger Beck
Η ταυτότητα του χρήστη aamarchante: Stelis gelida, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simpsomw

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Epidendrum rigidum - Photo (c) Logan Crees, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Logan Crees
Η ταυτότητα του χρήστη aamarchante: Epidendrum rigidum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturedom12

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024
Ionopsis utricularioides - Photo (c) Rudy Gelis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rudy Gelis
Η ταυτότητα του χρήστη aamarchante: Ionopsis utricularioides, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

logancrees

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024
Ophioderma pendulum - Photo (c) helen_hudson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη aamarchante: Ophioderma pendulum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 400