Οδηγός Πεδίου για τα Κοινά Πουλιά.

Ο τίτλος δεν είναι στο εάν είναι κοινά ή σπάνια πουλιά. Με τον όρο κοινά πουλιά εννοούμε πως τα παρακάτω πουλιά είναι τα πιο εύκολα για να τα δούμε στα χωράφια, στις πόλεις ή στους υγροβιότοπους.

Small
Eurasian Moorhen 1
Gallinula chloropus
Small
Eurasian Coot 2
Fulica atra
Small
Mallard 3
Anas platyrhynchos
Small
Eurasian Magpie 4
Pica pica
Small
Common Starling 5
Sturnus vulgaris
Small
Eurasian Jackdaw 6
Corvus monedula
Small
Carrion Crow 7
Corvus corone
Small
Eurasian Tree Sparrow 8
Passer montanus
Small
Common Chaffinch 9
Fringilla coelebs
Small
Common Chiffchaff 10
Phylloscopus collybita
Small
Black Redstart 11
Phoenicurus ochruros
Small
Eurasian Blue Tit 12
Cyanistes caeruleus
Small
Great Tit 13
Parus major
Small
House Sparrow 14
Passer domesticus
European Goldfinch
Carduelis carduelis
Small
European Robin 15
Erithacus rubecula
Small
Eurasian Blackcap 16
Sylvia atricapilla
Small
White Wagtail 17
Motacilla alba
Small
Sardinian Warbler 18
Sylvia melanocephala
Small
Grey Wagtail 19
Motacilla cinerea
Small
European Serin 20
Serinus serinus
Small
Spotted Flycatcher 21
Muscicapa striata
Small
Eurasian Wren 22
Troglodytes troglodytes
Small
European Greenfinch 23
Chloris chloris
Small
Common House Martin 24
Delichon urbicum
Small
Red-rumped Swallow 25
Cecropis daurica
Small
Barn Swallow 26
Hirundo rustica
Small
Common Blackbird 27
Turdus merula
Small
Eurasian Collared Dove 28
Streptopelia decaocto
Small
Common Buzzard 15
Buteo buteo
Small
Eurasian Kestrel 29
Falco tinnunculus
Small
Lesser Kestrel 30
Falco naumanni
Small
Common Kingfisher 14
Alcedo atthis
Small
Black-headed Gull 21
Chroicocephalus ridibundus
Small
Yellow-legged Gull 31
Larus michahellis
Small
Little Stint 14
Calidris minuta
Small
Little Ringed Plover 25
Charadrius dubius
Small
Pied Avocet 32
Recurvirostra avosetta
Small
Greater Flamingo 33
Phoenicopterus roseus
Small
Πελαργός 34
Ciconia ciconia
Small
Rose-ringed Parakeet 38
Psittacula krameri
Small
Νανοβουτηχτάρι 39
Tachybaptus ruficollis

Επιμέλεια Chris Taklis, υπό την επιφύλαξη κάποιων δικαιωμάτων (CC BY-SA)

Συντελεστές Φωτογραφίας

 • 1. (c) Ferran Pestaña, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
 • 2. (c) David Cook Wildlife Photography, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
 • 3. (c) Charles Lam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
 • 4. (c) Kari Pihlaviita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
 • 5. (c) peterichman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
 • 6. (c) David Merrett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
 • 7. (c) Giuss95, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
 • 8. (c) Wouter Koch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
 • 9. (c) Stefan Jansson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
 • 10. (c) Muchaxo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
 • 11. (c) Pedro Henriques, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
 • 12. (c) Eli Brager, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
 • 13. (c) Leo-Avalon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
 • 14. (c) Lip Kee Yap, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
 • 15. (c) Ina Siebert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
 • 16. (c) Sergey Yeliseev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
 • 17. (c) Artur Mikołajewski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
 • 18. (c) Jose Sousa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
 • 19. (c) Mark Kilner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
 • 20. (c) Victor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
 • 21. (c) Vitaliy Khustochka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
 • 22. (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
 • 23. (c) Roque 141, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
 • 24. (c) Biopix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
 • 25. (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
 • 26. (c) Steve Daniels, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
 • 27. (c) Ashley M Bradford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
 • 28. (c) David J Barton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
 • 29. (c) Paul Roberts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
 • 30. (c) Ian White, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
 • 31. (c) Jörg Hempel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Jörg Hempel
 • 32. (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
 • 33. (c) Blake Matheson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
 • 34. (c) Barry Badcock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
 • 35. (c) yapaphotos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
 • 36. (c) User:Noebu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
 • 37. (c) Ján Svetlík, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
 • 38. (c) Kevin Sharp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
 • 39. (c) Ferran Pestaña, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)