Οδηγός Πεδίου για τα Κοινά Πουλιά.

Ο τίτλος δεν είναι στο εάν είναι κοινά ή σπάνια πουλιά. Με τον όρο κοινά πουλιά εννοούμε πως τα παρακάτω πουλιά είναι τα πιο εύκολα για να τα δούμε στα χωράφια, στις πόλεις ή στους υγροβιότοπους.

Eurasian Moorhen 1
Gallinula chloropus
Eurasian Coot 2
Fulica atra
Mallard 3
Anas platyrhynchos
Eurasian Magpie 4
Pica pica
Common Starling 5
Sturnus vulgaris
Eurasian Jackdaw 6
Corvus monedula
Carrion Crow 7
Corvus corone
Eurasian Tree Sparrow 8
Passer montanus
Common Chaffinch 9
Fringilla coelebs
Common Chiffchaff 10
Phylloscopus collybita
Black Redstart 11
Phoenicurus ochruros
Eurasian Blue Tit 12
Cyanistes caeruleus
Great Tit 13
Parus major
House Sparrow 14
Passer domesticus
European Goldfinch
Carduelis carduelis
European Robin 15
Erithacus rubecula
Eurasian Blackcap 16
Sylvia atricapilla
White Wagtail 17
Motacilla alba
Sardinian Warbler 18
Sylvia melanocephala
Grey Wagtail 19
Motacilla cinerea
European Serin 20
Serinus serinus
Spotted Flycatcher 21
Muscicapa striata
Eurasian Wren 22
Troglodytes troglodytes
European Greenfinch 23
Chloris chloris
Common House Martin 24
Delichon urbicum
Red-rumped Swallow 25
Cecropis daurica
Barn Swallow 26
Hirundo rustica
Common Blackbird 27
Turdus merula
Eurasian Collared Dove 28
Streptopelia decaocto
Common Buzzard 15
Buteo buteo
Eurasian Kestrel 29
Falco tinnunculus
Lesser Kestrel 30
Falco naumanni
Common Kingfisher 14
Alcedo atthis
Black-headed Gull 21
Chroicocephalus ridibundus
Yellow-legged Gull 31
Larus michahellis
Little Stint 14
Calidris minuta
Little Ringed Plover 25
Charadrius dubius
Pied Avocet 32
Recurvirostra avosetta
Greater Flamingo 33
Phoenicopterus roseus
Πελαργός 34
Ciconia ciconia
Rose-ringed Parakeet 38
Psittacula krameri
Νανοβουτηχτάρι 39
Tachybaptus ruficollis

Επιμέλεια Chris Taklis, υπό την επιφύλαξη κάποιων δικαιωμάτων (CC BY-SA)

Συντελεστές Φωτογραφίας

 • 1. (c) Ferran Pestaña, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
 • 2. (c) David Cook Wildlife Photography, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
 • 3. (c) Charles Lam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
 • 4. (c) Kari Pihlaviita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
 • 5. (c) peterichman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
 • 6. (c) David Merrett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
 • 7. (c) Giuss95, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
 • 8. Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Wouter Koch
 • 9. (c) Stefan Jansson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
 • 10. (c) Muchaxo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
 • 11. (c) Pedro Henriques, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
 • 12. (c) Eli Brager, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
 • 13. (c) Leo-Avalon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
 • 14. (c) Lip Kee Yap, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
 • 15. (c) Ina Siebert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ina Siebert
 • 16. (c) Sergey Yeliseev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
 • 17. (c) Artur Mikołajewski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
 • 18. (c) Jose Sousa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
 • 19. (c) Mark Kilner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
 • 20. (c) Victor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
 • 21. (c) Vitaliy Khustochka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
 • 22. (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
 • 23. (c) Roque 141, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
 • 24. (c) Biopix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
 • 25. (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kim, Hyun-tae
 • 26. (c) Steve Daniels, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Daniels
 • 27. (c) Ashley M Bradford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ashley M Bradford
 • 28. (c) David J Barton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David J Barton
 • 29. (c) Paul Roberts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
 • 30. (c) Ian White, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
 • 31. (c) Jörg Hempel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Jörg Hempel
 • 32. (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
 • 33. (c) Blake Matheson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
 • 34. (c) Barry Badcock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
 • 35. (c) yapaphotos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
 • 36. (c) User:Noebu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
 • 37. (c) Ján Svetlík, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
 • 38. Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Kevin Sharp
 • 39. (c) Ferran Pestaña, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)