Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

manedwolf

Ημερομηνία

Ιούνιος 2007

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Taken years ago. Came out of the conch shell. Not sure if it's a night snake, but that's the closest I've seen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

andrew_allen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2020 06:46 PM AEDT

Περιγραφή

What's going on here? Are the small red mites babies or parasites??

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

thibaudaronson

Ημερομηνία

Ιούλιος 2017

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2018 06:33 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

terrinorris

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2020 09:39 AM EDT

Περιγραφή

Note: I have photographed this Hexatomini at Cedar Bog in Champaign County, Ohio for at least 17 years. Always in the same area.
I've added two other observations; one from back in 2004.
Links to those observations:
https://www.inaturalist.org/observations/88273567
https://www.inaturalist.org/observations/84762884

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

patricia541

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 11:43 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jishenwang

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2020 04:24 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2017 10:12 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

belairjo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2019 11:02 AM AEDT

Περιγραφή

Length approx. 10mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Σμυρναλκυόνη Halcyon smyrnensis

Παρατηρητής

patricialorenz

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 05:37 PM +08

Περιγραφή

rather comical positioning :P

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2014

Τόπος

Hawera (Google, OSM)

Περιγραφή

A green chiton attached to a half crab. We observed this alien looking commensal beast while undertaking an intertidal survey on the reefs off Hawera. It made us jump when we first turned over the rock.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pbertner

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2019 12:16 PM PST

Περιγραφή

Presumably a parasitic plant since no leaves were observed and no plants nearby.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

franklinhermit

Ημερομηνία

Ιούνιος 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

lcollingsparker

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2020 05:54 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Ανθρώπου Homo sapiens

Παρατηρητής

catenatus

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Weird stuff you find road-cruising for herps...

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2018 08:10 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cedric_lee

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2019 08:04 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2019 01:11 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

paulcools

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2014

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2013 03:35 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

tonyg

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2017 04:38 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liujimfood

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 10:52 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

sdrovetski

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2014 01:11 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martingrimm

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2018 06:06 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nithiselva

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2019 10:05 AM AWST

Περιγραφή

Found in wild

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

sdz456

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2017 08:59 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

juddpatterson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

masonmaron

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

albertbeccu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2019 10:33 AM CET

Τόπος

Hwange, Zimbabwe (Google, OSM)

Περιγραφή

Korhaan doing his thing to impress the ladies

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος Cardinalis cardinalis

Παρατηρητής

nsharp

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2019 02:38 PM EDT

Τόπος

Hartford, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

nikborrow

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2010 04:26 PM +10

Περιγραφή

male

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

terathopius

Ημερομηνία

Αύγουστος 2015

Περιγραφή

Male

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοσουσουράδα Motacilla alba

Παρατηρητής

kienberg

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2013 06:34 PM CEST

Περιγραφή

Feeding young cucckoo

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

brennafarrell

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2018 12:17 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

darontansley

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2019 01:29 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

diogoluiz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2015 11:19 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2015 04:57 PM EDT

Περιγραφή

Notiphilides (Soil Centipedes). Photographed west of Balsas, Amazonas Department, Peru on 30 October 2015.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

loriannkayaker

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2010 02:12 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

martinmandak

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

anapcaron

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

patosur

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2015 12:48 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

tshahan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2015

Τόπος

Puerto Rico (Google, OSM)

Περιγραφή

Alcimosphemus?

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

bob15noble

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2018 02:01 PM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2017 12:27 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmontelongo

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2020 05:52 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heimatlos

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2020 10:43 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

juancarlosgarciamorales1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2013 10:20 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

bdrayton2007

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2018 06:00 PM EDT

Περιγραφή

Rested I. Hand for about 5 minutes pumping its wings then flex away

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcripe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2019

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mbeatty233

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Βοϊδόγλωσσα Echium vulgare

Παρατηρητής

johnhboldt

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2020 10:40 AM CDT

Τόπος

Gary, IN, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

nimajnebmai

Ημερομηνία

Αύγουστος 2016

Τόπος

United States (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liselle

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2015

Περιγραφή

Pandanus tectorius is a species of Pandanus (screwpine) that is native to Malesia, eastern Australia, and the Pacific Islands. Common names include Thatch Screwpine, Hala (Hawaiian), Fala (Samoan), Bacua (Spanish), Vacquois (French), Kaithai (கைதை meaning the plant that pricks the hand) (Tamil) and Mudu keyiya (Sinhala).

P. tectorius is a tree that grows to 4–14 m (13–46 ft) tall. The single trunk is spiny and forks at a height of 4–8 metres (13–26 ft).[2] It is supported by prop roots that firmly anchor the tree to the ground. Its leaves are usually 90–150 cm (3.0–4.9 ft) long and 5–7 cm (2.0–2.8 in) wide with saw-like margins.
Flowers

Pandanus tectorius is dioecious, with very different male and female flowers. Male flowers are small, fragrant, form clusters or racemes, and short lived, lasting only a single day. Female flowers resemble pineapples.[2]
Fruit

The fruit of P. tectorius is either ovoid, ellipsoid, subglobose or globose with a diameter of 4–20 cm (1.6–7.9 in) and a length of 8–30 cm (3.1–11.8 in). The fruit is made up of 38–200 wedge-like phalanges, which have an outer fibrous husk. Phalanges contain two seeds on average, with a maximum of eight reported. The phalanges are buoyant, and the seeds within them can remain viable for many months while being transported by ocean currents.[2]
Habitat

Pandanus tectorius naturally grows in coastal regions, such as on mangrove margins and beaches,[2] at elevations from sea level to 610 m (2,000 ft).[3] It requires 1,500–4,000 mm (59–157 in) of annual rainfall. Thatch Screwpine is well adapted to grow in the many soil types present on coasts, including quartz sand, coral sand, and peat, as well as in limestone and basalt. P. tectorius is salt and wind tolerant and favors slightly acidic to basic soil (pH of 6-10). It prefers to grow in full sunlight, but grows well with 30-50% shade.[2]
Range

Pandanus tectorius occurs from Port Macquarie in New South Wales to northern Queensland, Australia and Indonesia east through the islands of the tropical Pacific Ocean to Hawaii.[4] Its exact native range is unknown due to extensive cultivation; it may be an early Polynesian introduction to many of the more isolated Pacific islands on which it occurs. P. tectorius is known to have predated human settlement on Hawaii due to seed and pollen samples taken from Kauaʻi's Makauwahi Cave.5

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2015 09:40 PM MST

Περιγραφή

B. fungosa? or female B. reflexa? It did have a slightly sweet-spicy smell, which perhaps points towards B. reflexa.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fragmansapir

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2011 12:00 AM IST

Περιγραφή

S Israel, S Arava Valley,Yotvata Fields

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

nurulhrzk

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2015

Τόπος

Selangor, MY (Google, OSM)

Περιγραφή

Blue-green, fern, iridescent

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

shahrzadasa

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2016 04:07 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skycat

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Τόπος

Shizuoka, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

花は2月頃より開花し、3枚の萼裂片が長三角形で、萼筒より長く大きいことが特徴
Flowers bloom from around February.Three sepals are long triangles, longer than calyx tubes

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

prajwal_ullal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2015

Περιγραφή

A really intricate white beauty

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zerokevin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2016

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

lroganentsocvic

Ημερομηνία

Απρίλιος 2004

Τόπος

Marudi, MY-SK, MY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

zanskar

Ημερομηνία

Ιούλιος 2004

Τόπος

Sumatera Barat, ID (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Πασχαλίτσα Eresus kollari

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

gancw1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2019 01:47 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

gsx

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2018 02:59 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

phuentsho

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2019 12:36 PM +06

Τόπος

Lhuntse, Bhutan (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

kinmatsu

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2016

Τόπος

Long Lellang (Google, OSM)

Περιγραφή

Rajah Brooke's birdwing

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcgan

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2017

Τόπος

Penang, Malaysia. (Google, OSM)

Περιγραφή

The reason why i love snake ... :3

ID: A juvenile Speckle-bellied Keelback (Rhabdophis chrysargos)

Spotted on Mar 2017 @ Penang, Malaysia.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

schaferpho

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2011

Τόπος

Sri Lanka (Google, OSM)

Περιγραφή

Sri Lanka Blue Magpie (Urocissa ornata) ENDANGERED, Sinharaja Reserve, Sri Lanka ENDEMIC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safwanah

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2019 11:40 AM +08

Τόπος

Gunung Jerai (Google, OSM)

Περιγραφή

High Elevation
Low Humidity
Cool Temperature
Heteromycotroph

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2014 10:06 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

erlandreflingnielsen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2013 10:04 AM CEST

Περιγραφή

Courtship flight of a male, displaying the hind wings, while only the fore wings beat.
September 2013.
Taman Negara National Park.
Malaysia.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

matthieuberroneau

Ημερομηνία

Απρίλιος 2016

Τόπος

Iran (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

konstakal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2018 10:34 PM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

thierrycordenos

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2020 10:58 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Νευρόπτερα Τάξη Neuroptera

Παρατηρητής

vipulramanuj

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2015 09:21 PM IST

Τόπος

Thar Desert, India (Google, OSM)

Περιγραφή

Antlion on a Sind Sand Gecko

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2010

Τόπος

Palawan, PH (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

chenshu

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdjusri

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2019 09:39 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

tomleeturner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2014 09:06 AM PDT

Περιγραφή

Described as a "Tamil Lacewing" by guide, but I don't see that species as an option in iNaturalist.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maractwin

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2018 04:14 PM EDT

Περιγραφή

This was the only one of these I noticed the entire trip. When not "flashing", it looked just like all of the other flasher/fairy wrasses, but turned a beautiful purple (to the naked eye) with its nuptial displays.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

pizzamurderer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2018 06:39 AM +08

Τόπος

Sarawak, Malaysia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shirdipam

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2018 03:21 PM IDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

erwinkoehler

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2002

Τόπος

Panglao, PH-BO, PH (Google, OSM)

Περιγραφή

divesite Balicasag Island, size 74 mm, depth 19 m

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

natthaphat

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2016 04:14 PM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

orthoptera-jp

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

arnoldwijker

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2018 08:41 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

caesar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2011

Τόπος

Satara, IN-MH, IN (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

efarilis

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2018 07:40 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Amerikaniki Pestrofa Oncorhynchus mykiss

Παρατηρητής

ieremiel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2020 11:50 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alyssacritters

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 11:44 AM EDT

Περιγραφή

I think the first image (a gif) only works on desktop!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerbirkhead

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2020 11:47 AM CDT

Περιγραφή

Also displaying it's osmeterium. What a fantastic snake mimic!

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Καναδική Χήνα Branta canadensis

Παρατηρητής

brennafarrell

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2020 06:28 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haystaylor

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2019 01:33 PM EST

Περιγραφή

Visual Description: Reddish-brown body, and variation in front leg size, black back and eyes, long ant eater like snout between antennae. Defining Characteristics: Large front legs, and long snout could be indicative of a weevil, or a beetle.

Habitat: An urban area with cultivated plants. Relatively dry.

Distribution: Endemic to Florida, and has a mutualistic relationship with cycads. Thus, can ususally be found where cycads are located. https://bugguide.net/node/view/165867#range

Reference: https://bugguide.net/node/view/165867

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

rubymoonbeams

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2012

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειρονομίνοι Φυλή Chironomini

Παρατηρητής

berndtherat

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2018 03:10 PM CEST

Περιγραφή

Foto 1: The observed insect.
Foto 2: A tongue.
Foto 3: The frog who ate my observation.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

photocyte

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 09:27 PM PDT

Περιγραφή

Bioluminescent Lingulodinium polyedra bloom off SIO pier. Filmed with A7S camera.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stacebird

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2019 12:48 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

tommyhui

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2014 11:03 PM HKT

Περιγραφή

Seems to be the first record of this species on Lantau Island submitted to iNaturalist

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blogie

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2013 07:08 PM CST

Ετικέτες