Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitarobertson

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 05:42 AM CDT

Περιγραφή

There is a pair of Summer Tanagers nesting in our yard, and I see at least the male every day, sometimes the female. I can hear the male singing right now as I'm typing this!