Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainakrakowiak

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainakrakowiak

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2024 05:44 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finzelflowers

Ημερομηνία

Μάιος 2015

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finzelflowers

Ημερομηνία

Μάιος 2008

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainakrakowiak

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 03:06 ΜΜ EDT

Περιγραφή

This individual was found in mucky organic soil at the edge of a small, spring-fed rivulet, which was running along the outer edge of a graminoid-dominated bog. The last photo is the best habitat shot I have, unfortunately. The small rivulet runs along the base of/somewhat undercuts the bluff, and thus is not super visible in the photo. The plant was collected near where the grassy edge of the bog and the edge of the rivulet meet, more or less directly in front of where the person in the photo is standing.

Ruler units are 0.5 mm.

https://www.inaturalist.org/observations/183415649
Here is an additional observation of the same individual, with more close-up photos of the plant taken in the field.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδοσφυριχτής (Charadrius vociferus)

Παρατηρητής

kcross7

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2022 12:48 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nyxchaos

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 12:33 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wghembree

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 01:48 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κληματίς (Γένος Clematis)

Παρατηρητής

megaplumosa

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 11:41 ΠΜ EDT

Τόπος

Rome, GA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_georgic

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 02:02 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finzelflowers

Ημερομηνία

Μάιος 2008

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

destes

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2021 03:42 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmcinnis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hflamholtz

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2019 05:42 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rg_ptc

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2021 10:55 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finzelflowers

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 02:25 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wisendenm328

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2019 11:56 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

britneebee

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 11:11 ΠΜ EDT