Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zachcoury

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Utah, US (Google, OSM)

Περιγραφή

😊

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

labraydon7

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 11:11 ΠΜ MDT

Περιγραφή

About 5ft tall.
Most likely from a cultivated plant elsewhere.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zachcoury

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Utah, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Not known from Summit County

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zachcoury

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 10:14 ΠΜ MDT

Περιγραφή

some very interesting variability, ranging from the expected pinnate leaf form all the way to entire, filiform leaves. Neat

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aspidoscelis

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 05:41 ΜΜ MDT

Τόπος

Anthony, NM, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattlavin

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2009 04:01 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Dwarf penstemon, endemic to east central Idaho, is distinguished by its compact growth habit (nearly cespitose), narrow hairy leaves, and sparse glandular hairs on the flowers and pedicels. This site lies at the south end of the Lost River Range, north of Arco, Butte County, Idaho. Eriogonum soliceps is growing to the left of mat of dwarf penstemon.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grant_cactus

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 05:48 ΜΜ MST

Περιγραφή

Didn’t even realize until now that the flower I chose to take a closeup of has six fused petals instead of five. The other flowers had five, so this is a randomly cool flower.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattlavin

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2015 11:39 ΜΜ MDT

Περιγραφή

The sagebrush steppe on basalt caprock sometimes harbored a dense cover of Bromus tectorum and sometimes not. At this site with abundant Eriogonum, B. tectorum was relatively scarce. This site lies in the sagebrush steppe along the Columbia River near Echo Vista Viewpoint off I 90, Grant County, Washington (north of Vantage).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattlavin

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2018 12:23 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Western wallflower is abundant on the west side of New Army pass and consistently has a distinctive nearly stemless growth form in this area. This species is variably short to tall statured elsewhere and probably with a generally shorter stature at higher and more exposed settings.