Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Inimia nat

Παρατηρητής

glendawalter

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 04:50 ΜΜ AEST

Περιγραφή

About 25 mm long. Matthew, I have emailed you re these.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rmacfie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2023 12:45 ΜΜ KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mantodeology

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 11:50 ΠΜ -04

Περιγραφή

3 individuals collected, 4 observed in flooded forest during the dry season. All were on clusters or singlets of thin tree trunks 4-8” thick. Individuals collected by tapping the backs of branches in order to draw the individual around. Collected by hand once spotted during the daytime.