Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

friendlyforest

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Bruce, CA-ON, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Very shiny brown/red hummingbird with red throat. Looks very different from the green of the ruby-throated hummingbirds we usually see.

Appeared at our feeder today and is being repeatedly chased off by the resident female ruby-throated hummingbirds who have been at the feeder for weeks.

There is an extreme storm / tornado warning coming from the west tonight.

The wingbeats sound different than the ruby-throated hummingbirds.

Sorry I couldn't get a better photo. I have video and sound recordings I will upload once I have wifi.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zaneshantz

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2022 03:20 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zaneshantz

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 02:15 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zaneshantz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Bruce, CA-ON, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Moved from road

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zaneshantz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 03:01 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Moved from road

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zaneshantz

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Bruce, CA-ON, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

3 foot beast. Wow!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zaneshantz

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 03:14 ΜΜ EDT