Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

gdeantoni

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 08:07 ΠΜ PST

Περιγραφή

no collar or tags, caught a gopher.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

gdeantoni

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2024 10:04 ΠΜ PST

Περιγραφή

lookin for brekky at the construction site this morning.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

gdeantoni

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2024 05:29 ΜΜ PST

Περιγραφή

laying right next to walking path with lots of foot traffic from hikers and dogs. completely unbothered. walked away begrudgingly after some light hazing.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaylinvanwaus

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2023 04:24 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοσκαλίδρα (Calidris alba)

Παρατηρητής

kaylinvanwaus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2024 01:28 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linzyl

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2023 03:14 ΜΜ PST

Περιγραφή

Quite the gymnast, picking lace lichen

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meganzoebarrett

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2023 10:05 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

drobinetteperkins

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 06:52 ΠΜ PST

Περιγραφή

11/7/North Fort Scott neighborhood, top of the hill that goes down to the stop sign at Lendrum & Armistead. No visible tags. I saw the same coyote on 11/9 on Lincoln above the stables just before 7am, and on 11/14 Letterman next to the Presidigo stop after the Lucas Film building at approximately 5:15pm - he was very close to multiple people and their dogs.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλτόμπουφος (Asio flammeus)

Παρατηρητής

burtosa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2023 03:00 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023 10:37 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brianahern

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 02:13 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Continental Shelf - SW of the Farallon Islands, San Francisco County, California

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κατοπτροφόρος Τρύγγας (Tringa semipalmata)

Παρατηρητής

gloria245

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wanderling

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 07:44 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Very large. Looks like a queen. On Asclepias fascicularis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caseybirds

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 08:22 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hasfitz5

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 08:36 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kegelkater

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2023 07:27 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τυτώ (Tyto alba)

Παρατηρητής

lhc005

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 08:49 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριδάχτυλος Βραδύποδας (Bradypus variegatus)

Παρατηρητής

aparrot1

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2023 09:52 ΠΜ EST

Τόπος

Darien, PA (Google, OSM)

Περιγραφή

Surprisingly active sloth climbed up the tree and moved around a lot. They are very well camouflaged with the tree bark. Markings on this male's back is normal color variation.

Brown-throated Three-toed Sloth (Bradypus variegatus) The sloths crawl down from canopy once a week to defecate on the forest floor, then climb back up. They eat tender shoots of tree branches. One of their favorite is the Trumpet-Tree (Cecropia obtusifolia). Once they've defoliated one tree, they move on to the next.
"The brown-throated sloth is of similar size and build to most other species of three-toed sloths, with both males and females being 42 to 80 cm (17 to 31 in) in total body length. The tail is relatively short, only 2.5 to 9 cm (1.0 to 3.5 in) long. Adults weigh from 2.25 to 6.3 kg (5.0 to 13.9 lb), with no significant size difference between males and females. Each foot has three fingers, ending in long, curved claws, which are 7 to 8 cm (2.8 to 3.1 in) long on the fore feet, and 5 to 5.5 cm (2.0 to 2.2 in) on the hind feet.[6]
The head is rounded, with a blunt nose and inconspicuous ears. As with other sloths, the brown-throated sloth has no incisor or canine teeth, and the cheek teeth are simple and peg-like.
The brown-throated sloth has grayish-brown to beige-color fur over the body, with darker brown fur on the throat, the sides of the face, and the forehead. The face is generally paler in color, with a stripe of very dark fur running beneath the eyes.
The guard hairs are very coarse and stiff, and overlie a much softer layer of dense under-fur. The hairs are unusual in lacking a central medulla, and have numerous microscopic cracks across their surfaces. These cracks are host to a number of commensal species of algae, including Rufusia pillicola, Dictyococcus bradypodis, and Chlorococcum choloepodis. The algae are generally absent in the hair of young sloths, and may also be absent in particularly old individuals, where the outer cuticle of the hair has been lost" https://www.inaturalist.org/taxa/47067-Bradypus-variegatus

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

ceara7

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023 09:25 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

gdeantoni

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2023 07:29 ΠΜ PDT

Περιγραφή

adult male coyote out for a stroll with 5 pups. the most pups in one photo was 4 (see third photo), but I thought I saw 5 of them.

adult male coyote has a limp, and he also seems to currently be sporting a cloudy right eye (see last photo). I wondered if the cloudiness was because of lighting, but his eye is cloudy in every photo I have of him this morning, and the pups eyes looks normal in comparison.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dr00g

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 11:48 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αφιδίδες (Οικογένεια Aphididae)

Παρατηρητής

okbirdman

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 05:08 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On oleander (Nerium oleander)

Hunted by Chalcidoid wasp. See here

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

virusmanbob

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 12:06 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακρύουρη Νυφίτσα (Neogale frenata)

Παρατηρητής

liz20552

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 08:43 ΠΜ PDT

Τόπος

Washington Blvd (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακρύουρη Νυφίτσα (Neogale frenata)

Παρατηρητής

liz20552

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 08:42 ΠΜ PDT

Τόπος

Washington Blvd (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaebis

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 10:09 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

max_benningfield

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 10:21 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_chasse

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 11:20 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alvinwu

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2023 01:40 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Glabrous leaf blades

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κατσίκα (Capra hircus)

Παρατηρητής

m_chasse

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2023 02:37 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robberfly

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

First one of the season. Had 7 by the end of the day.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alison_pollack

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 07:53 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 01:01 ΜΜ PST

Περιγραφή

Silver Wattle (Acacia dealbata), photographed along the banks of Stevens Creek at McClellan Ranch Park in Cupertino, CA. Note especially the 2-pinnate structure of the leaves; each leaf is divided into moe than 6 pairs of first-order leaflets, which are then further divided into numerous, much smaller second-order leaflets. The first-order leaflets are arrange at angle to one another along the main rachis of the leaf. This leaf structure distinguishes A. dealbata from the other wattle species that can be found within the San Francisco Bay Area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

burtosa

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2023 04:10 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τυτώ (Tyto alba)

Παρατηρητής

kbv

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2022 09:52 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aparrot1

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 03:06 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Link to True Bug observation: https://www.inaturalist.org/observations/151889686

Creamcups (Platystemon californicus)--many white stamens COMPARED TO Narrowleaf Queen Poppy (Hesperomecon linearis)--few yellow stamens surrounding green ovoid fruit.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Creamcups (Platystemon californicus) Native, annual, fire-follower, shaggy-hairy plant in the Poppy (Papaveraceae) family that grows up to 30cm (12 inches) tall in open grasslands and sandy or serpentine soils in many plant communities throughout California. Leaves are linear to lanceolate or narrowly oblong. Young flower buds are nodding. Flowers are 6-petaled, ovate to obovate, creamy white with yellow at base, shallowly saucer-shaped, turning pink with age. Stamens are generally white, > 12 (many), densely grouped in center of flower. Filaments are flattened. Peak bloom time: March- May. Fruits are ovate to widely linear, generally narrowed between the seeds.

Calflora (with species distribution map): https://www.calflora.org/app/taxon?crn=6635

Flora of North America http://floranorthamerica.org/Platystemon_californicus

Plants of Monterey County: an Illustrated Field Key, 2nd edition, Matthews and Mitchell, 2015, pp.230-231.

Jepson eFlora (with botanical illustration) https://ucjeps.berkeley.edu/eflora/eflora_display.php?tid=38664
"Annual 3--30 cm, shaggy-hairy; sap colorless to orange. Leaf: basal and cauline, alternate and whorled, 1--9 cm, linear to lanceolate or narrowly oblong, entire. Inflorescence: axillary and terminal, 1-flowered; peduncle 3.4--26 cm, > leaves. Flower: buds nodding; sepals 3, hairy; petals 6, free, 6--19 mm, narrowly ovate to obovate, cream with yellow base, tip, or both (or all yellow), often persistent after flower; stamens > 12, free, filaments flat; carpels generally 9--18, fused, glabrous to densely long-hairy, separating in fruit. Fruit: 10--16 mm, ovoid to widely linear, generally narrowed between seeds, breaking transversely into 1-seeded, indehiscent units. Seed: 1 mm, elliptic to reniform, smooth, black."

Flora of Fort Ord: Monterey County, California, David Styer, 2019, p. 161

Monterey County Wildflowers: a Field Guide, Yeager and Mitchell, 2016, p. 247.

Monterey County Wildflowers https://montereywildflowers.com/papaveraceae-xpoppy/

Leaf Terminology: Simple Diagrams/Definitions: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Leaf_morphology.svg

Native American Ethnobotany: Traditional Native Plant Uses (U.S. plants for medicines, fibers, tools): http://naeb.brit.org/uses/search/?string=Platystemon+californicus

5-minute video of Fort Ord Flora and Fauna, produced by David Styer: https://fortordcleanup.com/archives/2020/natural-treasures-of-fort-ord-90-amazing-photographs/

Fort Ord A Love Story, Dorothy E. Denning, 2024 (includes 1,000+ color photos) pp. 167-168.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

COMPARED TO

Narrowleaf Queen Poppy (Hesperomecon linearis) A.k.a. Narrow-leaved Meconella. Native, annual plant in the Poppy (Papaveraceae) family that grows up to 40 cm (up to 16 inches) tall open grassy slopes and meadows. Stems are sparsely long-hairy. Leaves are mostly basal, linear, narrow, ascending from base, and pilose (covered with long soft hairs). Young flower buds are nodding. Flowers are 6-petaled, ovate to obovate, creamy white with yellow at base, and shallowly saucer-shaped. Fruit capsules are green, ovoid, and usually visible in center of flower. Peak bloom time: March-May.

Calflora (with species distribution map) https://www.calflora.org/app/taxon?crn=10925

Flora of North America http://beta.floranorthamerica.org/Hesperomecon_linearis

Plants of Monterey County: an Illustrated Field Key, 2nd edition, Matthews and Mitchell, 2015, pp. 230-231.

Jepson eFlora (with botanical illustration) https://ucjeps.berkeley.edu/eflora/eflora_display.php?tid=28048 "Annual, 3--40 cm, spreading-hairy. Leaf: basal or +- so, 5--85 mm, linear. Inflorescence: terminal, 1-flowered; peduncle 2.5--38 cm, > leaves, spreading-hairy. Flower: buds nodding; petals 3--20 mm, 2--10 mm wide, ovate to obovate, cream, base yellow or not, or outer 3 yellow, inner 3 cream; stamens many. Fruit: 10--15 mm, ovate. Seed: 0.4 mm, reniform-obovate."
Jepson eFlora https://ucjeps.berkeley.edu/eflora/eflora_display.php?tid=28048

Flora of Fort Ord: Monterey County, California, David Styer, 2019, p. 160.

Monterey County Wildflowers: a Field Guide, Yeager and Mitchell, 2016, p. 246.

Monterey County Wildflowers https://montereywildflowers.com/papaveraceae-xpoppy/

Leaf Terminology: Simple Diagrams/Definitions: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Leaf_morphology.svg

Native American Ethnobotany: Traditional Native Plant Uses (U.S. plants for medicines, fibers, tools): http://naeb.brit.org/ (species not listed)

5-minute video of Fort Ord Flora and Fauna, produced by David Styer: https://fortordcleanup.com/archives/2020/natural-treasures-of-fort-ord-90-amazing-photographs/

Fort Ord A Love Story, Dorothy E. Denning, 2024 (includes 1,000+ color photos) (species not listed)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

californiarowan

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 01:00 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dolichothrix

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2023 07:48 ΜΜ PST

Τόπος

Fremont, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

gdeantoni

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2023 04:29 ΜΜ PST

Περιγραφή

alpha female, looking a little round (pregnant? just well-nourished?)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connorcochrane

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tovyawager

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 05:15 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

alexis_amphibian

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 06:14 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

hydrocycler

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 10:07 ΠΜ PST

Τόπος

Lafayette, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

max_benningfield

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2023 06:14 ΜΜ PST

Περιγραφή

NatGeo quality photos as you can see @samzanita

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pineconefish

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 12:52 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alvinwu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 08:43 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

gdeantoni

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2023 04:18 ΜΜ PST

Περιγραφή

contemplating smash + grab???

no collar/tags

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

max_benningfield

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 04:21 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

jonrobson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2022 08:12 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

linzyl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2022 08:12 ΠΜ PST

Περιγραφή

Sorry, forgot to bring our cameras!!! Something quite big turned out so small on the screen. Thinking osprey.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

patient1

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 02:47 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve760

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 01:04 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

ericalsf

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2022 12:04 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

gdeantoni

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 08:32 ΠΜ PDT

Περιγραφή

caught in the act

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yvea

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 01:33 ΜΜ PDT

Περιγραφή

We call them pumpkin spiders. They like to hide in a semi-cocoon of leaves, with one stripey leg touching the web to sense when prey get stuck. I only really see them in the autumn around here.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgeafghan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 09:40 ΠΜ PDT

Τόπος

Montara, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alvinwu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 01:47 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακρύουρη Νυφίτσα (Neogale frenata)

Παρατηρητής

raymond230

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 08:19 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

alexis_amphibian

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 04:54 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

max_benningfield

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 09:35 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

mbzlat

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 03:00 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Perched on top of light standard eating fish (delineated by circle). The Osprey was seen successfully taking a fish from the waters of Quarter Master Reach.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Lon melane

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κόρακας (Corvus corax)

Παρατηρητής

howardfriedman1

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 02:08 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

gdeantoni

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 08:14 ΜΜ PDT

Περιγραφή

2022 pup

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmontijo

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 01:08 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinhintsa

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 09:36 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Maybe the same individual as photographed earlier .

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_chasse

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 10:05 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

gdeantoni

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 07:58 ΜΜ PDT

Περιγραφή

stumbled on this one making a meal out of an UNID'd lbb (little brown bird).

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

ruram11

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 02:55 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesl

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 04:08 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

karenoffereins

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 07:06 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Saw two adults and two owlets.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

zephyrmontego

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 06:29 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακρύουρη Νυφίτσα (Neogale frenata)

Παρατηρητής

katiesan

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 09:40 ΠΜ PDT

Τόπος

Montara, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hellabeenerd

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 03:10 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

max_benningfield

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 02:48 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

linzyl

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 05:37 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Parenting is hard work - watching over these two (https://www.inaturalist.org/observations/115611442)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακρύουρη Νυφίτσα (Neogale frenata)

Παρατηρητής

js_young

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 04:21 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Photo taken by Presidio Trust water treatment plant employee Justin Linebaugh

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

presidio415

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 12:54 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγρια Γαλοπούλα (Meleagris gallopavo)

Παρατηρητής

m_chasse

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2022 02:30 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmcintire

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022 10:30 ΠΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickm01

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2022 09:12 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 10:27 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

max_benningfield

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2022 05:10 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Woah one of the white ones

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

js_young

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2022 12:26 ΜΜ PDT

Περιγραφή

First presidio born ringy in almost two decades! Offspring of reintroduced ringlets from last year

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmontijo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 04:09 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aesballard

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2022 02:01 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τυτώ (Tyto alba)

Παρατηρητής

m_chasse

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2021 06:46 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Φαλαρίδα (Fulica americana)

Παρατηρητής

patient1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 08:19 ΠΜ PST

Περιγραφή

Fighting for keeps. The victor held the loser under water for a long time, but the loser finally escaped

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλεπωσκίουρος (Sciurus niger)

Παρατηρητής

samzanita

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 12:59 ΜΜ PDT

Περιγραφή

seems to have ridden the storm out in style

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)

Παρατηρητής

jsemyo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 10:35 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

axarus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 12:03 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linzyl

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 05:01 ΜΜ PDT

Περιγραφή

@rudyard lemon yellow + nuchal!!! but no moustache... female?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κόρακας (Corvus corax)

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 11:13 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Ravens steppin! At first 3, then +1. Standing tall facing each other with puffed-out throat feathers, continuously changing position and shuffling around each other. Sometimes one of them (seemed to always be one of the smaller ones) would dip/bow with wings slightly spread while making a soft clucking noise.

Video of the foursome (there's wind noise, turn down your volume): https://youtu.be/yKP4aRBCM68

Video of the threesome: https://youtu.be/JXmmGKTS6IU

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2021 12:50 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

alexis_amphibian

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 07:31 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Coyote spotted near the VA Medical Center in San Francisco. (Photos taken with a 600mm lens- I was nowhere near as close to it as it appears.)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

n123

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 08:30 ΠΜ PDT

Περιγραφή

A new coyote family, or maybe two families - looks like two moms and five pups counted

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sglider

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Young ground squirrels playing and rolling around like puppies.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

motmot

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 04:36 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kodycardana

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 08:23 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 09:04 ΠΜ PDT

Ετικέτες