Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matsonburger

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2019 10:36 ΠΜ PDT

Περιγραφή

just maybe!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Undescribed species

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Almost certain this is a new, undescribed species. Not even sure what genus it could be in. Possibly a new Xylorhiza. Fairly abundant on steep carbonate slope with very shallow soil. Death Valley. Anyone know how to get a permit from the National Park to collect a specimen?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duncan_bell

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2015 11:30 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlarocque1962

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2003

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πούμα (Puma concolor)

Παρατηρητής

maxallen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Περιγραφή

Ate a deer in the bed of my truck

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nwatinyoka

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2015 10:40 ΠΜ EAT

Τόπος

Mulanje, Malawi (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rfoquet

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2020 01:16 ΜΜ EAT

Τόπος

Mulanje, Malawi (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Tasmania, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2009

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierre-glez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 03:21 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duncan_bell

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrebman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2015 03:03 ΠΜ HST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabel_herrera

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2014 11:12 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidmagney

Ημερομηνία

Ιούνιος 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordanii

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Very special find! Not common at all around here. Only found 2 individual plants within this canyon. The swallowtail butterflies were loving it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chemamtzv

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 10:17 ΜΜ MDT

Τόπος

El Fuerte, SIN, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yargeritaville

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dagowen

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Many thanks to @reodell for location. Most plants not yet blooming. last photo with Navarretia mitracarpa.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yargeritaville

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dlsherer

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgewilliams1

Ημερομηνία

Μάιος 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dagowen

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Last photo with C. clevelandii.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dagowen

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dagowen

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klazar

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrchasse

Ημερομηνία

Απρίλιος 2001

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Observed in April 2001, in a serpentine grassland near the Presidio's "Log Cabin" special events building. Emerged during a period after irrigation around the Log Cabin facility had been turned off for several years. Population crashed after irrigation was resumed. This species is now presumed extirpated from the City and County of San Francisco.