Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liboheng_reborn

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2022 12:19 ΜΜ CST

Τόπος

温岭市松门镇 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackmorelli

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2020 09:37 ΜΜ ACDT

Τόπος

Edithburgh Jetty (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djwitherall

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2014 07:08 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathias_prat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2017 02:35 ΜΜ WAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nic79676

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 06:48 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

periplaneta

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geanrall

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2024 08:06 ΠΜ AWST

Τόπος

Canal Rocks (Google, OSM)

Περιγραφή

Bigger than the shell I have which measures 180mmx120mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennlavers

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2023 02:40 ΜΜ AWST

Περιγραφή

Two observed by Indigenous Ranger, Jeremy James, at around 11:30am. One collected, the other was destroyed (run over by vehicle)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikekammermann

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023

Τόπος

Point Peron (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henrycarrick

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 07:41 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kjadiver

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2024 07:49 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

environ

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2020 01:10 ΜΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glen_whisson

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 10:12 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2021 10:54 ΠΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seastung

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2019 03:44 ΠΜ SAST

Περιγραφή

I think!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

okbirdman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 11:16 ΠΜ -10

Περιγραφή

Handled carefully by guide

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henrycarrick

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2021 03:17 ΜΜ AWST

Περιγραφή

Pictured in 1-4m of water while freediving during the day

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amy_d

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2018 12:36 ΜΜ AWST

Περιγραφή

Washed up post storm. Only example of this species found today.

Differs from the "classic" J. janthia in that the spire is more compressed and whorls are rounder giving an appearence more rotund than pyramidal. Aperture also has a wider gape and occupies a greater proportion of the total height.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmartincrossley

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2021 07:49 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marco_vicariotto

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2019 10:36 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Collected - All these shells were collected from 1985 to 1999, I do not remember the exact collection data for them.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henrycarrick

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2021 03:00 ΜΜ AWST

Τόπος

Rottnest Island (Google, OSM)

Περιγραφή

Pictured while freediving during the day in 3-7m of water

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henrycarrick

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2022 03:14 ΜΜ AWST

Περιγραφή

Pictured in <2m water on limestone reef

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henrycarrick

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 07:43 ΜΜ AWST

Περιγραφή

Pictured at night in 10-13m of water on limestone reef surrounded by silty sand. Entrance to harbour with frequent shipping traffic. Empty shell.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmartincrossley

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 07:41 ΜΜ AWST

Περιγραφή

2-3cm
During night dive at depth of ~7.5m

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenssommer01

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 01:51 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glen_whisson

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2023 10:57 ΠΜ AWST

Περιγραφή

Large ~20cm ong

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quokka2

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 09:06 ΠΜ UTC

Περιγραφή

Picked up during shallow dive.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henrycarrick

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2022 11:25 ΠΜ AWST

Περιγραφή

Pictured on a limestone intertidal platform at low tide.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henrycarrick

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 07:08 ΜΜ AWST

Περιγραφή

Pictured at night under an active grain terminal jetty in 5m of water.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henrycarrick

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 07:37 ΜΜ AWST

Περιγραφή

Pictured at night under an active grain terminal jetty in 5m of water.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henrycarrick

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 04:18 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glen_whisson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 06:38 ΜΜ AWST

Περιγραφή

40mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dorisreef

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2023 08:03 ΠΜ AWST

Τόπος

Broome (Google, OSM)

Περιγραφή

Broome WA - Black Ledge
Phylum Mollusca
Class Gastropoda
Order Neogastropoda
FAM Muricidae

Chicoreus cornucervi

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cable16

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2020 02:27 ΜΜ HST

Τόπος

omeo wreck (Google, OSM)

Περιγραφή

large marine snail. Roughly 70-80cm long