Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alandmanson

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021 11:34 ΠΜ CET

Περιγραφή

Visiting flowers of Crassula multicava https://www.inaturalist.org/observations/92585824

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heinrichhuman

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2017 09:00 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wenatcheeb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 01:54 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Cinnamon colored female.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwm57

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwm57

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

*Rare in state, my specific target today. One of 5-10 individuals seemingly frequenting only Fen Grass of Parnassus flowers, which were abundant at this location. All observations relating to separate individuals (as best as I could determine).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moira_fitzpatrick

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2023 01:33 ΜΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hankj

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 04:30 ΜΜ EDT

Περιγραφή

on a purple coneflower

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mollymjacobson

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 06:34 ΜΜ EDT

Τόπος

Jordan, NY (Google, OSM)

Περιγραφή

Observed this individual as it settled down to sleep, securing itself to a low-growing stem with its mandibles. Many Peponapis at this site.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larixlaricina

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

didymops77

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 03:29 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

portioid

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 09:56 ΠΜ WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lakeside_liu

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2023 01:54 ΜΜ EDT

Περιγραφή

What a whopper! Male dobsonfly? I didn’t even think it was a real insect at first, but a graffiti someone made. How happy I was to be wrong!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mollymjacobson

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Penstemon digitalis in the area, along with a lot of Rubus cf hispidus, occidentalis, and alleghaniensis.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mollymjacobson

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 04:10 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Same as last year - https://www.inaturalist.org/observations/137831725
At the Andrena regularis nesting aggregation. Andrena were almost gone, just stragglers, and the Nomada were having a field day.
Still a lot of photos from this time last year I haven't gone through, including a very small Andrena seen at this aggregation. Hoping for some time to sort through these soon...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mroseup

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 01:51 ΜΜ WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lroganentsocvic

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2013

Περιγραφή

Ctenocolletes nicholsoni (Thanks Terry) Large hairy bee feeding on Scaevola and Grevillea
Identified as Ctenocolletes centralis on Bowerbird by Bernhard Jacobi: "Sorry, I was so excited that I wrote "nicholsoni" in my identification, which should have read "centralis". I just started to move in bowerbird, so I do not know yet how to undo or correct identifications!"

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

healthyyards

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 02:42 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andaman

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 12:44 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alsalas12

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 11:03 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crx2aj3

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 01:43 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mollymjacobson

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2022 05:30 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Would love some ID help on this one, as I wasn't having great luck with DiscoverLife on it. This lone female was seen in a nesting aggregation of A. regularis on a dirt hiking path at the edge of woods and field.
I'll spare you the ~100 or so photos I took and summarize the features that were visible in one photo or another:

  • broad pale foveae
  • weak but probably(?) complete tergal fasciae. By viewing various angles I think they are complete but definitely sparser in the middle.
  • Fine, distinct, somewhat crowded punctures on scutum
  • Vertex ~1-1.5 ocellar distances
  • F1 equal or slightly greater than F2+F3
  • pygidial plate with raised internal triangle
  • m+cu vein meets submarginal cell at around 2/3 of the way
  • tibial scopa pale (with dark hairs extending from basitibial plate)
  • tergites appear crosshatched, not shiny.

I was not able to get any shots showing the face head-on, as the bee kept turning away from me. One oddly-angled photo appeared to show a long malar space and an unpitted midline but I cannot be certain. Good-sized, a little larger than the male A. regularis roaming about.
Flowers blooming at this location nearby were Salix, Hepatica, and Sanguinaria. I do have some footage of it digging as well, but it only shows the abdomen. Soil was dense, clay-loam I am guessing. Not sand.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 10:40 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgarallenhoopoe

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 10:11 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevenw12339

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 12:00 ΠΜ EDT

Τόπος

Ithaca, NY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγροδίαιτος Ο Ριπάρτης (Polyommatus ripartii)

Παρατηρητής

pg18

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2005 02:15 ΜΜ -11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pg18

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2005 09:56 ΠΜ -11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bdagley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 02:51 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crx2aj3

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022 01:52 ΜΜ EDT

Περιγραφή

?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

watercolorist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 03:46 ΜΜ PDT

Περιγραφή

on Heterotheca villosa - Hairy Goldaster

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birderscott

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 05:01 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgarallenhoopoe

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 10:41 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mollymjacobson

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2020 03:30 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Large nesting aggregation on a hiking path, bees very active digging. Identified from both female and male specimens; already-dead individuals were collected from the nest sites. Specimens were retained if further photos are needed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vatcharavee

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020 01:36 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

norman_eulin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 08:05 ΠΜ UTC

Περιγραφή

A Leaf Insect encountered feeding on Phanera sp. (Fabaceae). It was just about 0.6 m above the forest floor near the stream.

The third photo is its egg. Top images are newly laid while bottom images are eggs with the already expanded frills as it was exposed to humidity.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lava_chen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 04:21 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mecopteron_bouillon

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 10:08 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mecopteron_bouillon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 08:52 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_gonzalezz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021

Περιγραφή

Estas fotografías fueron capturadas en la Reserva Biológica Uyuca, junto al Dr. Eric van den Berghe. Esta especie perteneciente al reino Plantae se caracteriza por poseer hojas enteras y ovadas, además de flores hermosas, vistosas de color blanco y morado, con 7-9cm de diámetro.

Además de emplearse como planta ornamental es usada de forma comestible y medicinal en Centroamérica.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

csheth

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2011

Περιγραφή

Scuttling into a termite mound in open grassland beside broadleaved savanna

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oridgen10

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 09:34 ΜΜ EDT

Περιγραφή

1st molecular confirmation of Massospora diceroproctae made from individuals I collected from this location.

See pink fungus in genital area.

Matt Kasson from the University of West Virginia alerted me to this possibility from my iNat post of this cicada and undertook DNA barcoding using my samples.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamin189

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 04:59 ΜΜ EDT

Τόπος

Ithaca, NY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loligo

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2019 09:52 ΠΜ EDT

Τόπος

Timber Ridge (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sifukevin

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2021 06:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenna374

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2021 02:49 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mollymjacobson

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021 04:08 ΜΜ EDT

Τόπος

Grater Woods (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bdagley

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bdagley

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johngarrett

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 06:04 ΠΜ EDT

Τόπος

Ithaca, NY, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johngarrett

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 12:15 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johngarrett

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 10:54 ΠΜ EDT

Τόπος

Ithaca, NY, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbillerman

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 12:02 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikirob

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 12:33 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_baur

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 11:37 ΜΜ EDT

Τόπος

Sharon, MA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 06:58 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbourget

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 07:10 ΠΜ EDT

Τόπος

Atlantic Ocean (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2014 10:08 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwm57

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 12:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwm57

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 12:08 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loligo

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2020 12:35 ΜΜ EDT

Τόπος

Timber Ridge (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garth_harwood

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 10:41 ΠΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lydiasweeney

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbillerman

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 01:55 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbillerman

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 02:32 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2008 10:32 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suegregoire

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 03:08 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suegregoire

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 03:12 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birderscott

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 03:50 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

starrwoman

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 04:31 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Have seen many Eastern Bumble bees in my garden. This one looked different.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγαχείλη (Γένος Megachile)

Παρατηρητής

anspinoza

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 12:07 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judy406

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 09:57 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Slug eating dead millipede.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristasessions

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 03:16 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crx2aj3

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 03:44 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mollymjacobson

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 12:38 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Single individual visiting sage or a related plant in a small garden.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgmayers

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 10:54 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crx2aj3

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 03:38 ΜΜ EDT

Περιγραφή

inat suggestion but the images in the genus page seem to support the AI, presumably is A. notatum by range?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crx2aj3

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 03:31 ΜΜ EDT

Περιγραφή

I think so?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Ιούλιος 2008

Τόπος

Connecticut, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Mom and kids. Anyone know the genus?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miyokochu1

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 08:33 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristasessions

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 01:54 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xpda

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 06:56 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klukoff

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2016 03:36 ΜΜ PDT

Τόπος

Mersing, MY-JH, MY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crx2aj3

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 02:32 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bc1234

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 02:37 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beeboy

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Vermont, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bc1234

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 03:32 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kasimac

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2020 02:56 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wali43

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 04:58 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Last two pictures show an interesting trait of Nomad bees - they use their jaws to hold on to the tip of a leaf while letting their body dangle when sleeping/resting.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gziehnert

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 05:46 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 10:40 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgarallenhoopoe

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 12:44 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crx2aj3

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 01:15 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crx2aj3

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 02:38 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

funkyfunga

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 12:11 ΜΜ EDT

Τόπος

Honeoye, NY, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edie77

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 08:46 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bdagley

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crx2aj3

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 01:59 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crx2aj3

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 02:38 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 02:46 ΜΜ EDT

Τόπος

Corning, NY, US (Google, OSM)