Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_gonzalezz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blueczkfox

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2011

Περιγραφή

Scuttling into a termite mound in open grassland beside broadleaved savanna

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oridgen10

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 09:34 PM EDT

Περιγραφή

1st molecular confirmation of Massospora diceroproctae made from individuals I collected from this location.

See pink fungus in genital area.

Matt Kasson from the University of West Virginia alerted me to this possibility from my iNat post of this cicada and undertook DNA barcoding using my samples.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamin189

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 04:59 PM EDT

Τόπος

Ithaca, NY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loligo

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2019 09:52 AM EDT

Τόπος

Timber Ridge (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sifukevin

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2021 06:24 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenna374

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2021 02:49 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mollymjacobson

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021 04:08 PM EDT

Τόπος

Grater Woods (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bdagley

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bdagley

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johngarrett

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 06:04 AM EDT

Τόπος

Ithaca, NY, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johngarrett

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 12:15 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johngarrett

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 10:54 AM EDT

Τόπος

Ithaca, NY, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbillerman

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 12:02 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikirob

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 12:33 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_baur

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 11:37 PM EDT

Τόπος

Sharon, MA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 06:58 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbourget

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 07:10 AM EDT

Τόπος

Atlantic Ocean (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2014 10:08 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwm57

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 12:00 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwm57

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 12:08 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loligo

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2020 12:35 PM EDT

Τόπος

Timber Ridge (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garth_harwood

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 10:41 AM PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lydiasweeney

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbillerman

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 01:55 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbillerman

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 02:32 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2008 10:32 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suegregoire

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 03:08 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suegregoire

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 03:12 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birderscott

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 03:50 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

starrwoman

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 04:31 PM EDT

Περιγραφή

Have seen many Eastern Bumble bees in my garden. This one looked different.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγαχείλη (Γένος Megachile)

Παρατηρητής

anspinoza

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 12:07 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judy406

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 09:57 AM EDT

Περιγραφή

Slug eating dead millipede.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristasessions

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 03:16 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crx2aj3

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 03:44 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mollymjacobson

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 12:38 PM EDT

Περιγραφή

Single individual visiting sage or a related plant in a small garden.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgmayers

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 10:54 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crx2aj3

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 03:38 PM EDT

Περιγραφή

inat suggestion but the images in the genus page seem to support the AI, presumably is A. notatum by range?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crx2aj3

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 03:31 PM EDT

Περιγραφή

I think so?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Ιούλιος 2008

Τόπος

Connecticut, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Mom and kids. Anyone know the genus?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miyokochu1

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 08:33 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristasessions

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 01:54 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xpda

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 06:56 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klukoff

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2016 03:36 PM PDT

Τόπος

Mersing, MY-JH, MY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crx2aj3

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 02:32 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bc1234

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 02:37 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beeboy

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Vermont, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bc1234

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 03:32 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kasimac

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2020 02:56 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wali43

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Περιγραφή

Last two pictures show an interesting trait of Nomad bees - they use their jaws to hold on to the tip of a leaf while letting their body dangle when sleeping/resting.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gziehnert

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 05:46 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 10:40 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgarallenhoopoe

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 12:44 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crx2aj3

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 01:15 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crx2aj3

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 02:38 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

funkyfunga

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 12:11 PM EDT

Τόπος

Honeoye, NY, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edie77

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 08:46 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bdagley

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crx2aj3

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 01:59 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crx2aj3

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 02:38 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 02:46 PM EDT

Τόπος

Corning, NY, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marlacoppolino

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 11:03 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larixlaricina

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 01:18 PM EDT

Τόπος

Ithaca, NY, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

globi1

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 04:20 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larry216

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 10:25 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larixlaricina

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 12:03 PM EDT

Τόπος

Ithaca, NY, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonwyatt

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 09:32 AM EDT

Τόπος

Spencer, NY, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgmmorton

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 01:18 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dotun55

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 03:53 PM CET

Περιγραφή

Spotted next to a group of puddling Papilo nireus

Observation made during a 2-day visit to the Ise Forest Conservation Area (ranger post) by SW/Niger Delta Forest Project, for filming by WildAid

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crx2aj3

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2021 06:24 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πούμα (Puma concolor)

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2015 12:26 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bdale1334

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 08:44 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 10:34 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chemileon

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2019 11:31 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgmayers

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 02:25 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Βίδρα (Lontra canadensis)

Παρατηρητής

jwm57

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 10:52 AM EDT

Τόπος

Howland Island WMA (Google, OSM)

Περιγραφή

Two immatures.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgarallenhoopoe

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 12:23 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anspinoza

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 01:16 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rockyreviko_

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειρονόμος (Γένος Chironomus)

Παρατηρητής

cgmayers

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2021 08:36 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamin189

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2021 04:18 PM EDT

Τόπος

Tennis Building (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 11:04 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anil_kumar_verma

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2021 08:09 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pawelp

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2019 12:32 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamin189

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2021 04:19 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamin189

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2021 04:00 AM EDT

Περιγραφή

ID by @buprestibae

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob15noble

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2018 01:15 PM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyrceva

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2020 10:44 AM +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miyokochu1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2021 11:51 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2018 09:52 PM JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heatherholm

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2019 11:51 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heatherholm

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2019 11:48 AM CDT

Περιγραφή

Nesting in compacted sand. Dialictus size or smaller.
Pseudopanurgus?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heatherholm

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2020 11:30 AM CDT

Περιγραφή

Emerging from a Colletes inaequalis nest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heatherholm

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 12:20 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janet31

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vishalmistry

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2018 12:52 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elharo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2009 07:51 AM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boromir

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2018 09:39 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileyfortierii

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2019 09:11 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μωβ Μέδουσα (Pelagia noctiluca)

Παρατηρητής

greenaringa

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2016 11:00 AM CET