Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryophyro

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 12:56 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew63128

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellegreta

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2024 11:33 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthias22

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 06:10 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Found in a large puddle in badlands by my colleague @nacairns. Collected under an AESRD permit.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellegreta

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2024 02:30 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glenheal

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 04:43 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

malamutepoint

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2024 07:35 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malamutepoint

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 12:15 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lagomorphia

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 03:59 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlie_myles

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 11:33 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlie_myles

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 11:43 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ammlmt

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 03:06 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

telynch

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 03:11 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rrfc

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 04:54 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hanyiwang

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 09:19 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robin_martin

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 11:27 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

canuckamok

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Φαλαρίδα (Fulica americana)

Παρατηρητής

cindyleedanylukboisvert

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 07:54 ΠΜ MDT

Τόπος

Leduc, AB, Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

Little "Cootie" .. American Coot

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tekcastpork

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2024 03:48 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blare

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 05:45 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildgrace

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2024 07:47 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carla34601

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2024 10:29 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milkie

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2024 04:04 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jack14703

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2015 02:34 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pamfromcalgary

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2024 11:22 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τίγρη Της Βεγγάλης (Panthera tigris ssp. tigris)

Παρατηρητής

lesbectrotters

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Bheri, NP-MP, NP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τίγρη Της Βεγγάλης (Panthera tigris ssp. tigris)

Παρατηρητής

lesbectrotters

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Bheri, NP-MP, NP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesbectrotters

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 05:27 ΜΜ +0545

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natethokle

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 10:17 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bhutchings

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2024 12:59 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastien8187

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2024 04:11 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milkie

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 02:54 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γατοπούλι (Dumetella carolinensis)

Παρατηρητής

birdykaiju

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 11:47 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathiasfenton

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 12:31 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσός Δρυοκολάπτης (Colaptes auratus)

Παρατηρητής

deb_e

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 08:11 ΜΜ MDT

Περιγραφή

8 eggs in a N.Flicker nesting box. Today our Blink camera Installed under the lid) showed this red object with the eggs. Any idea what it might be.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lolacanola

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Alberta, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthias22

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 02:53 ΜΜ MDT

Τόπος

AB: Bridge Lakes (Google, OSM)

Περιγραφή

In sandy jack pine forest. Collected for the Royal Alberta Museum.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilita

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 11:26 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Δεντροχελίδονο (Tachycineta bicolor)

Παρατηρητής

rbbrummitt

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 12:51 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bingie

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023 04:46 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρος Λαγός (Lepus townsendii)

Παρατηρητής

huntybunty

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 09:03 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pamfromcalgary

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 01:04 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ljbrew

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 03:21 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

unknownalloy

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 07:54 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angiearrau

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 06:48 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Dead hawk? Missing head and chest feathers. Found near a dead red-winged blackbird.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

norbertkondla

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 01:16 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larryness

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 06:00 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huntybunty

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 07:35 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huntybunty

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 07:09 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huntybunty

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 06:43 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e_vilu

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 10:31 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mvlah

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 07:06 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άλκη (Alces alces)

Παρατηρητής

inaturalisttod

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 04:43 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lophozia17

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 11:44 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Bebo Grove, FCPP

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εδαφόβιος Γραμμωτός Σκίουρος (Ictidomys tridecemlineatus)

Παρατηρητής

touchstone

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2024 04:41 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

sara_yac

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2024 01:18 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrey_atuchin

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 03:31 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)

Παρατηρητής

cllynn101

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2024 10:37 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πορφυροχελίδονο (Progne subis)

Παρατηρητής

chrislothian

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2024 02:08 ΜΜ MDT

Τόπος

Leduc, AB, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trent306

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 04:23 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίτρινος Χυμοπότης (Sphyrapicus varius)

Παρατηρητής

larryness

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2024 02:03 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taselty

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2024 09:31 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Found under a wind turbine collected for data.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wowokayyes

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 04:10 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

touchstone

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 11:16 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

mmhildebrand

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2024 12:22 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

scottj800

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2024 06:41 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malamutepoint

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2024 12:19 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

canuckamok

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

wowokayyes

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acovington

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 10:03 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειμωνοβουτηχτάρι (Podiceps auritus)

Παρατηρητής

wowokayyes

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 08:51 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inaturalisttod

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 11:08 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

cwf_kateh

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 11:11 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ernestolepesto

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 10:16 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εδαφόβιος Γραμμωτός Σκίουρος (Ictidomys tridecemlineatus)

Παρατηρητής

katrinekonopnicki

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 09:16 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρος Λαγός (Lepus townsendii)

Παρατηρητής

tirian

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2024 11:44 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόμπουφος (Asio otus)

Παρατηρητής

malamutepoint

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 11:00 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 04:25 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 11:03 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 10:36 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 10:36 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 05:01 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison188

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 06:57 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

kwright44

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 02:43 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fairfeatheredfriends

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 04:19 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justin734

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 08:34 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olenayyc

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gracejef

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 08:40 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Σταυρομύτης (Loxia curvirostra)

Παρατηρητής

enaspalding

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 07:35 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Φασιανός (Phasianus colchicus)

Παρατηρητής

olenayyc

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

northover

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 12:56 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

northover

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 01:01 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

northover

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 01:03 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσός Δρυοκολάπτης (Colaptes auratus)

Παρατηρητής

melissa23241

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 12:22 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

norbertkondla

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 02:03 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτο Κουνέλι (Oryctolagus cuniculus ssp. domesticus)

Παρατηρητής

jamesearly

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 12:42 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manysprings

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Περιγραφή

chased a snowshoe hare at great speed. Hare got away...

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)

Παρατηρητής

manysprings

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

beaverjfw

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheddahcurt

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 08:05 ΜΜ MDT