Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

wongun

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 08:30 AM KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

wongun

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 12:31 PM KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

wongun

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 02:24 PM KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doze

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 02:06 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

dieterschulten

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2018 12:54 PM CEST

Περιγραφή

2018_Ecuador_0715

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

xiaodoudou

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 10:20 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

onidiras

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2014

Περιγραφή

UNKON

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

xiaodoudou

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2021 02:21 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahlloyd

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2012

Τόπος

Birralee, Tasmania (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

paul2george

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2021 04:10 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevin_cheng

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

drvijin

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020 12:00 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

urmansky

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2020 12:47 AM PKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

chec

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2020 08:42 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

robsimpson

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2020 11:44 AM EDT

Περιγραφή

Otun Quimbaya National Park, Colombia, South America; COL34446.CR2

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josev_ge

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2021 11:36 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

eccentric_entomophile

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2016

Περιγραφή

Stilt-legged fly at a pitfall trap baited with human feces. This observation specifically refers to the slender, black fly along the right edge of the bait.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2019 01:44 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

c_hutton

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2019 12:52 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

wildsumatra

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2019 09:01 AM WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msone

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2019 03:42 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Νηματόκερα Υποτάξη Nematocera

Παρατηρητής

xiaodoudou

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2020 08:48 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

aganse

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2018 01:05 PM KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

straybird726

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2014 09:55 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mountainhome

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2020 10:09 PM HST

Τόπος

Wuling Mountain (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τιπουλοειδή Υπεροικογένεια Tipuloidea

Παρατηρητής

rogerriodias

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2017 09:45 AM -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

taewoo

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2005

Περιγραφή

My beautiful picture

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

taewoo

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2009 03:46 PM KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2016 09:38 AM CEST

Περιγραφή

collected from a bat

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

wonwoong

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2020 01:35 PM KST

Περιγραφή

Micropeza sp.?

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Βομβυλιίδες Οικογένεια Bombyliidae

Παρατηρητής

whaichi

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2019 04:02 PM KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taewoo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2017 08:07 AM KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

wonwoong

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2019 08:13 PM KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clurarit

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2019 02:13 PM KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clurarit

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2020 09:56 PM KST

Τόπος

16310, Peru (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

wonwoong

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 01:15 PM KST

Περιγραφή

Near Tachina ?

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

udaytarphe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

aganse

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 05:31 PM KST

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 01:22 PM KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clurarit

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 04:49 PM KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taewoo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2008 10:18 AM KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aganse

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2020 10:14 AM KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clurarit

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020 01:50 AM KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

onidiras

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aganse

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020 12:57 PM KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

onidiras

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

taewoo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2014 08:11 PM KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

wongun

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 11:17 PM KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

onidiras

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2020

Περιγραφή

별보라수염나방 Hypena nigrobasalis

올해 첫 번째 관찰 First observation this year https://www.inaturalist.org/observation_fields/11675

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whaichi

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 05:37 PM KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevin_cheng

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2020 08:52 AM CST

Περιγραφή

Found on willow wound near a lake. Several Drosophilids were feeding on the same tree on some fungi (I think).

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

wongun

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 05:49 PM KST

Περιγραφή

unrecorded in Korea yet.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wonwoong

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2020 04:23 PM KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

bgwright

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2015 09:10 PM SAST

Περιγραφή

Marleyimyia xylocopae.
Id confirmed by both Steve Marshall and Neal Evenhuis who described the species.
No, I did not collect this individual (unfortunately)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

wongun

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2017 09:05 PM KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

wonwoong

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2017 04:28 AM KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χοιράδες Γένος Choerades

Παρατηρητής

wonwoong

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2019 04:30 PM KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyletansley

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2019 01:16 PM EST

Περιγραφή

Flock of about 40, munching fruit like there's no tomorrow.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

vvolkotrub

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2013 02:07 PM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyletansley

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2018 01:53 AM EST

Περιγραφή

Owl #1 of the day, seen napping.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

aganse

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2018

Τόπος

South Korea (Google, OSM)