Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdexplorers

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2019 07:16 ΠΜ +07

Περιγραφή

1.0 UNITED STATES OF AMERICA

Northern House Wren
ssp aedon
1.3 New York
Jamaica Bay Wildlife Refuge, few seen around wren house, active nest, photo 2-6 m, 2 June 2019, 9 June 2019.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδρόπαπια (Aix sponsa)

Παρατηρητής

birdexplorers

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2019 07:37 ΠΜ +07

Περιγραφή

1.0 UNITED STATES OF AMERICA

1.8 New York
Manhattan, Central Park, one seen at Turtle Pond, 32 m, one seen at Turtle Pond, photo, 8 June 2019.