Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)

Παρατηρητής

sh1025

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 07:49 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahan88

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 11:22 AM CST

Τόπος

台灣南投縣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)

Παρατηρητής

luoycy

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2019 11:11 AM +11

Τόπος

台灣宜蘭縣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chengshou

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2020 08:32 AM SST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hansboe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2002 12:00 AM CET

Τόπος

Inca 17500, Peru (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

choconath

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 07:36 AM +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τερμιτίδες (Οικογένεια Termitidae)

Παρατηρητής

myriada

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 08:35 PM MDT

Περιγραφή

Some confusion on the light sheet.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeromeko

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2020 09:48 PM CST

Τόπος

台灣台南市 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikegabinete

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2021 03:04 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

riddha_roy_tubelight

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

West Bengal, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαντώδη (Τάξη Mantodea)

Παρατηρητής

thalavaipandi

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 09:24 PM IST

Τόπος

ATREE ACCC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefaneakame

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 10:09 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nomascus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2009 03:07 PM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frogstail

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2021 08:23 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luis_f_velez_castro

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 07:56 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tabarsi

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2020 08:59 AM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djscho

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 07:43 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brett74

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2017 05:50 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

russgray

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 10:06 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefaneakame

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 01:22 PM CEST

Τόπος

Centre, CM (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildsumatra

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2021 04:37 PM WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julianbiol

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2021 08:56 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chunxingwong

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2009 08:00 AM +08

Τόπος

Sabah, Malaysia (Google, OSM)

Περιγραφή

A brown praying mantis that flew here to feed on the night insects that are attracted to the lights.
Quite big, at least 5cm. Possibly Statilia sp. as suggested by Mr. Goldfish

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aerobird

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2019 01:20 PM AWST

Περιγραφή

Scaphidium sauteri

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entomologist_of_mystery

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2021 08:36 PM AEST

Τόπος

Yigo, Guam (Google, OSM)

Περιγραφή

Found at night during sweep netting of weedy lawn edge. Specimen collected.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kinmatsu

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2020 12:59 PM CST

Τόπος

台灣桃園市 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist3857

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2021 02:56 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)

Παρατηρητής

daniel_galindo

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2021 06:33 AM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevenson1002

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2019 01:30 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh1025

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2020 06:40 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2020 07:17 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2021 06:23 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doggy0406

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2021 01:35 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mainter_gonox

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2021 11:11 PM +14

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)

Παρατηρητής

icraits

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2018

Τόπος

知高圳 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist45110

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2020 04:01 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevin-chang

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2019 09:33 PM CST

Τόπος

台灣台中市 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2020 07:43 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

icraits

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 10:41 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarakristiinaalbrecht

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2021 12:31 PM WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)

Παρατηρητής

luoycy

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2020 05:18 PM +11

Τόπος

台灣宜蘭縣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)

Παρατηρητής

cjj

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2020 11:16 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank-g

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2018 12:50 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zachcheng

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2020 06:41 PM CST

Τόπος

台灣花蓮縣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist48571

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2020 10:46 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxhsieh

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 05:48 PM CST

Τόπος

台灣宜蘭縣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxhsieh

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2018 08:21 PM CDT

Τόπος

台灣宜蘭縣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxhsieh

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 12:42 PM CST

Τόπος

台灣宜蘭縣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)

Παρατηρητής

cjj

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2020 11:16 AM CST

Τόπος

台灣宜蘭縣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sallyslak

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2021 09:23 AM SAST

Τόπος

House (Google, OSM)

Περιγραφή

Whaddaya know, another one turned up on my stoep. What are the odds that my other stoep visitors are different species vs exhibiting hectic sexual dimorphism?
This one steadfastly refused to leap!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiaodoudou

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2020 08:27 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sallyslak

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2021 03:14 PM SAST

Τόπος

top of Les path (Google, OSM)

Περιγραφή

In long grass. Knocked into the path while I was removing a weed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frogman44

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

Alajuela, CR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panju

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2019 09:00 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kamleshatwal

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2020 09:50 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerriodias

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2017 10:07 AM -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

curiouscoucal

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2021 10:04 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougalt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2018 11:48 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiaodoudou

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2020 09:58 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2020 07:44 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

monroyfotografo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2020 08:25 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrickb

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2017 08:11 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tanuki18

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 12:51 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amila_sumanapala

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2020 02:21 PM +0530

Τόπος

Home (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amila_sumanapala

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2020 02:26 PM +0530

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amila_sumanapala

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2020 04:46 PM +0530

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamin_fabian

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Τόπος

Thüringen, DE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kehnaturalist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_cicindela_guy

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2013 11:13 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_cicindela_guy

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2013 11:13 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faidanabila

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2020 08:14 AM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh1025

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2020 03:30 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tanicole

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2017 09:06 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missnarjess

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2019 06:08 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

licht_und_bild

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark027

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2011 05:51 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ananda_virgiana

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Indonesia (Google, OSM)

Περιγραφή

Found hanging on bushes, has damaged wings might happened when moulting.

It laid egg on June 14th: https://www.inaturalist.org/observations/49840627

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ananda_virgiana

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Indonesia (Google, OSM)

Περιγραφή

Egg laid 2 days ago (on June 14th), compared to my finger and you could see the mom hanging there too!

Laid by this individual: https://www.inaturalist.org/observations/46809304

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beavisnail

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2011

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinmoscovich

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2020 03:39 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naufalurfi

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2020 08:09 PM WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rendrawhyd

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2020 05:25 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chenhanlin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2019 07:08 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist44007

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2020 08:26 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chenhanlin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2020 07:39 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelemenegon

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2016 05:43 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonkid

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2011 12:39 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vietanhnguyen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2020 12:37 AM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

papilioshih

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2020 07:30 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimmyneo_eschsbp

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2020 05:28 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2020 10:08 PM +11

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johsan65

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2017 07:56 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelthomas

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2020 06:49 AM +0545

Τόπος

Nakhipot (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tommarshall

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2020 01:46 PM WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tommarshall

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 02:51 PM WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alyamarthiarofi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2020 11:11 AM +07

Τόπος

Samarang (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chungsiufung

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2020 12:34 PM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilisasiah

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 07:34 PM +07