Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnaud122

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 10:46 ΜΜ CEST

Τόπος

20290 Olmo, France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philippe-rabaute

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 1995 09:20 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

butor

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2017 11:05 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lantinantoine

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 11:06 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πυρρομυωτίδα (Myotis emarginatus)

Παρατηρητής

yvesbas

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2016 03:49 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πυρρομυωτίδα (Myotis emarginatus)

Παρατηρητής

yvesbas

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2016 05:00 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πιπιστρέλος (Γένος Pipistrellus)

Παρατηρητής

yvesbas

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2015 02:45 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πιπιστρέλος (Γένος Pipistrellus)

Παρατηρητής

yvesbas

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2016 06:39 ΜΜ CET

Περιγραφή

very probably P. pipistrellus

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πιπιστρέλος (Γένος Pipistrellus)

Παρατηρητής

yvesbas

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2019 11:40 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτιά Ωτονυχτερίδα (Plecotus austriacus)

Παρατηρητής

jujurenoult

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2018 01:58 ΜΜ CET

Περιγραφή

Grôte des 3 chênes - the only bat in the cave - just at the entrance (illuminated by the daylight)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τρανορινόλοφος (Rhinolophus ferrumequinum)

Παρατηρητής

jujurenoult

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2018 04:24 ΜΜ CET

Περιγραφή

Grotte des Capellans : Rhinolophus ferrumequinum = 1 / R. hipposideros = 4.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτιά Ωτονυχτερίδα (Plecotus austriacus)

Παρατηρητής

jujurenoult

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2017 03:01 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τρανορινόλοφος (Rhinolophus ferrumequinum)

Παρατηρητής

jujurenoult

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2017 02:55 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τρανορινόλοφος (Rhinolophus ferrumequinum)

Παρατηρητής

jujurenoult

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2017 03:30 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τρανορινόλοφος (Rhinolophus ferrumequinum)

Παρατηρητής

jujurenoult

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2017 03:33 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνονυχτερίδα (Hypsugo savii)

Παρατηρητής

jujurenoult

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2017 05:42 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάλος Νυχτοβάτης (Nyctalus leisleri)

Παρατηρητής

jujurenoult

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2016

Τόπος

Montarnaud (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτιά Ωτονυχτερίδα (Plecotus austriacus)

Παρατηρητής

yvesbas

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2012 10:12 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yvesbas

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2014 11:19 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τρανορινόλοφος (Rhinolophus ferrumequinum)

Παρατηρητής

raphaelgrellety

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2022 03:59 ΜΜ CET

Περιγραφή

In a cave

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaaaaana

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2018 12:54 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonbiesse

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2019 10:38 ΠΜ AWST

Τόπος

Buruli, Uganda (Google, OSM)

Περιγραφή

At Ziwa Rhino Sanctuary

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2017 09:07 ΜΜ CDT