Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mekvillage

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2011 04:00 PM PDT

Περιγραφή

I heard a loud call from a bird and found this female Tarantula had come out of her burrow and grabbed this bird.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brdnrdr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Περιγραφή

Yes!!!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sultana

Ημερομηνία

Μάιος 2011

Περιγραφή

Atrapada en el baño de una finca

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhfischer

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2019 10:47 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2020 11:20 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2020 09:25 AM PDT

Περιγραφή

Really cool drone fly, 7000ft glacial moraine, no idea what it is.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanhewitt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2019 12:45 PM EDT

Περιγραφή

???

On Korean Chrysanthemums in the French Garden section of the Conservatory Garden in Central Park.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

tonyg

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2020 06:19 PM CDT

Περιγραφή

Bilateral Gynandromorph

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thierrycordenos

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2019 11:33 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριδάχτυλος Βραδύποδας (Bradypus variegatus)

Παρατηρητής

agonzalo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2020 08:26 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικό Σκιουράκι (Tamias striatus)

Παρατηρητής

upupa-epops

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2019 04:45 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Σαρσέλα (Spatula querquedula)

Παρατηρητής

jerry_deboer

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2014 08:13 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxirocchi

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Τόπος

Argentina (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dongminsung

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2017 12:20 PM EDT

Περιγραφή

Confirm?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cris-tzabcan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2017

Τόπος

Hidalgo, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottking

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2019 03:16 PM CDT

Περιγραφή

Bare-winged Aphideater, female
on Drummond's Aster
St Olaf Natural Land
Northfield, Minnesota
TL=12mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom15

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2015 10:28 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikeggg

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1987

Περιγραφή

Caught one night with the help of spotlights. This bird was kept overnight and photographed and banded before being released. One of the world's rarest sea birds.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2019

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

freddesmoulins

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2010 04:24 PM HST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

freddesmoulins

Ημερομηνία

Αύγουστος 2017

Τόπος

Sud, NC (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

freddesmoulins

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2015

Τόπος

Sud, NC (Google, OSM)

Περιγραφή

Parc des Grandes Fougères

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

freddesmoulins

Ημερομηνία

Μάρτιος 2011

Τόπος

Sud, NC (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neomorphus

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2010

Τόπος

Sud, NC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

freddesmoulins

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2008

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thibaudaronson

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

Pohnpei, FM (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thibaudaronson

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2019 04:12 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rayrob

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σετόφαγα Του Τάουνσεντ (Setophaga townsendi)

Παρατηρητής

whimbrelbirder

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2019 06:01 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbeatty233

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

psweet

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benb

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 11:27 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_cicindela_guy

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_cicindela_guy

Ημερομηνία

Μάιος 2017

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscarkokako

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily4242

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Hard to see but there were three condors circling here, I think.

https://www.flickr.com/photos/armadillosoft/collections/72157671622286667/

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whimbrelbirder

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2018 12:41 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιαγουάρος (Panthera onca)

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Αύγουστος 2017

Τόπος

Mato Grosso, BR (Google, OSM)

Περιγραφή

On August 16, we witnessed what has to rank with one of the most incredible wildlife experiences I’ve ever had. Cheryl and I were on a trip with 6 other nature photographers and our leader. We had been in the Pantanal area of Brazil for about a week with 5 days along the Cuiaba River near Porto Jofre, looking for Jaguars and other photo ops. Our daily routine was breakfast at 5:30 AM and we took off on boats from 6 till about 11AM, lunch at noon at the lodge, then on the boats again 3PM till dark. Our group has 3 boats so just 3 people per boat so plenty of room for photo gear, etc. Over several days we had seen 10-12 Jaguars. Some were very good photo ops, some poor photo ops, some just glimpsed.

There are several lodges in the area and it is a popular place to visit for folks hoping to see Jaguars, so much like Yellowstone National Park, a crowd can gather when some significant wildlife is seen, but instead of car jams to see a Grizzly such as Yellowstone, this can be boat jams for a jaguar. I have seen as many as 22 boats, 70-100 feet off shore with lots of people in each boat taking photos of a sleeping Jaguar. BUT…that is not the end of the story! We were often in more remote areas of the rivers and inlets and streams more or less on our own looking for birds, etc., so lots of times there are no other boats around. The boat drivers all have radios, so if a Jaguar is seen, other boats are informed. We move 20-25 miles up and down the river to explore, so many times other boats are not close enough to arrive while a Jaguar is in view.

My limited Jaguar experience is that some are just sleeping and/or resting and mostly ignore the boats in the river. Others are walking though the edge of the forest near the river and when a boat becomes visible, the animal just vanishes back into the forest. This morning at about 7:30 AM our three boats were in an out-of-the way location, a mile or so apart. The boat I was in was photographing a Great Black Hawk when one of our other boats called us on the radio to say they had a Jaguar swimming in the river, apparently hunting, so we headed to that area. Apparently the Jaguar, with just its head visible, swam up to loafing Yacare Caimans and pounced onto a caiman which was about 6 or so feet long. The Jaguar and the caiman thrashed in the water with the Jaguar biting into the skull of the caiman. That is about the time our boat arrived, after the Jaguar had mostly subdued the caiman, but the caiman was still thrashing about. The Jaguar was up against a high dirt bank, still mostly in the water with a firm grip on the skull of the caiman and the Jaguar was not letting go. It was very dark and under heavy foliage and vines so I was shooting at 4000 and 6400 ISO but that was my only choice. Eventually the Jaguar was able to work itself and its prize away from the vines and it drug the caiman out of the water and up the dirt bank and eventually back into the forest to enjoy its catch beyond the curious and amazed eyes of the human observers. The caiman was as large or larger than the Jaguar. All I have to say is that a mature Jaguar is an incredibly powerful predator and watching this whole 15 minute episode is something I’ll not forget. What a beast!

This entire series was shot from a boat, perhaps 40 feet off the bank with a Canon EOS 7D Mark II and a Canon 100-400 IS lens in case anyone is interested.

Cuiaba River,
near Porto Jofre,
Pantanal,
Brazil
16 August 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aunty

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2016

Τόπος

Kermadec Islands (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonnessen

Ημερομηνία

Ιούνιος 2017

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Perhaps the rarest Kauai forest bird.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

briangratwicke

Ημερομηνία

Μάρτιος 2012

Τόπος

Saint Helena (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zooillogix

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2017 04:27 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

happyasacupcake

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2018 12:20 PM SAST

Τόπος

Kgalagadi NP (Google, OSM)

Περιγραφή

We saw the snake eagle as it flew up from the ground. It flew in slow circles while it controlled and started to eat the snake. One minute from pic 1 to pic 8 where it started to eat the snake. Total time for this series, three minutes.

Snake at https://www.inaturalist.org/observations/14774517

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2016

Τόπος

Henderson Bay (Google, OSM)

Περιγραφή

Is it a fish? Is it a slug? Is it a fishy anemone? I do not have a clue what this is!

It is about 30mm long and there were a few of them in the sand - outgoing tide nearly on the turn. Most were buried and only the "fan fin" was showing.

Resting on the wet sand, when the sand collapsed it arched it's face upwards (2nd and third photos) and seem to spawn capsule from somewhere - there are 2 floating in the 4th pic.

Totally hypnotic, by the time my sister-in-law and I carried on the brother had walked 2kms away from us!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebeccaerickson

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2018 09:14 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adamwardsell

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2018 10:56 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whimbrelbirder

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2018 09:01 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whimbrelbirder

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2018 09:58 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whimbrelbirder

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2016 01:32 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαχητής (Calidris pugnax)

Παρατηρητής

mbeatty233

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 05:58 PM CDT

Περιγραφή

Rare, but seems to be becoming an annual vagrant to Indiana. Found by Jeff McCoy earlier this afternoon.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whimbrelbirder

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brdnrdr

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 08:36 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whimbrelbirder

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2016 01:17 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)

Παρατηρητής

molanic

Ημερομηνία

Μάιος 2013

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Female Purple Finch & Male House Finch

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whimbrelbirder

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2018

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)