Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 12:04 ΜΜ PST

Περιγραφή

From the shore, it looked like the Steller Sea Lion was furiously shaking a large fish. Photos show it was a Giant Pacific Octopus!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 07:12 ΜΜ PST

Περιγραφή

I think this is a Phoxichilidium femoratum (Spiny-thigh Sea Spider) <1" across; placed for photos in a plastic container and released. I was helping with the PTMSC night low tide walk.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2023 11:26 ΠΜ PST

Περιγραφή

Two male Columbian black-tailed deer locked antlers repeatedly, right in someone's front yard in Uptown!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 01:27 ΜΜ PST

Περιγραφή

A Rhinoceros Auklet swam and dived so close to the pier I could see it clearly.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 10:44 ΠΜ PDT

Περιγραφή

We puzzled over this juvenile crab molt because it was so large for its juvenile coloration. The Cancer productus (Red Rock Crab) I find of this size have all turned solid reddish, so I wondered if it could possibly be Romaleon antennarius. The underside is heavily speckled. One photo shows the crab in a friend's hand for scale.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 02:12 ΜΜ PST

Περιγραφή

We saw eight Ruby-crowned Kinglets flitting about in shrubs, and then these two bathed in the rain puddle. The one on the left showed his red crown.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 03:33 ΜΜ PST

Περιγραφή

Maybe 2,000 Cackling Geese flew in large, chattering flocks and landed in the grasslands by the wetlands, many then tucking their beaks into their wings and resting.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 01:53 ΜΜ PDT

Περιγραφή

A young partially leucistic Columbian black-tailed deer, the only one like this I've seen in our town with hundreds of deer.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 02:00 ΠΜ CEST

Τόπος

Cantabria, Spain (Google, OSM)

Περιγραφή

A musical European Robin sang by the ancient church.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινοσκέλης (Tringa melanoleuca)

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 12:39 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Seven Greater Yellowlegs were catching small fish and resting near each other.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 09:53 ΠΜ PDT

Περιγραφή

This small fish, about 3/4" long, darted out from the eelgrass during the -3.1 tide. A Buffalo Sculpin?

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 11:28 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Several Battus philenor hirsuta (CA Pipevine Swallowtail) fluttered around the California section of the Botanical Garden, and only this one landed for photos on some type of pink allium.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 02:07 ΜΜ PDT

Περιγραφή

A tourist brought to our attention a dead octopus. I was amazed to find a huge Giant Pacific Octopus floating in the waves. I pulled it out of the water, and it was quite heavy and slippery, and laid it out on the beach-- 6' across and in perfect condition. Normally when I see a dead octopus on the beach, which is rare, it's been eaten away by Bald Eagles, gulls, and crows. Someone said a marine biologist told her the females die this time of year, having finished caring for their eggs.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Βίδρα (Lontra canadensis)

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2023 02:02 ΜΜ PDT

Περιγραφή

A North American River Otter knew he/she was not a motor vehicle while trotting down to the marina.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 04:47 ΜΜ PDT

Περιγραφή

One of two male Rufous Hummingbirds currently buzzing about non-stop, rarely pausing on a branch for a photo. This one was just taking off when I snapped this photo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2023 11:30 ΠΜ PDT

Περιγραφή

This Bald Eagle was eating a Giant Pacific Octopus's 2' arm, then carried the remains to a branch on the bluff and kept eating.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2022 11:32 ΠΜ PST

Περιγραφή

A male Varied Thrush with toes frozen in ice on this very cold, snowy day. Yesterday there were two Varied Thrush attracted by suet and sunflower seeds falling from a feeder, today four.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 01:25 ΜΜ PDT

Περιγραφή

A gorgeous caterpillar on Grindelia integrifolia (Entire-leaved Gumweed). iNaturalist suggests Asteroid Moth?

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2020 01:17 ΜΜ PST

Περιγραφή

These flowers growing in the water on the edge of the lake in an extremely rainy part of the Andes looked like English Daisies with very long stems, about 6" tall.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Περιγραφή

I think this may be a Speyeria zerene ssp. bremnerii (Bremner's Silverspot) nectaring on Erysimum arenicola (Cascade Wallflower).

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 12:38 ΜΜ PDT

Περιγραφή

The first photo shows seven Blues gathered to lick up minerals in the dirt road. I think they are Celastrina echo (Echo Azure) butterflies. For males, minerals are essential nutrients, and I think these were licking up bird guano.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2022 11:37 ΠΜ PDT

Περιγραφή

These two immature Bald Eagles flew side by side, then tumbled together a bit, not fighting, maybe playful siblings?

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2022 02:19 ΜΜ PDT

Περιγραφή

The male Rufous Hummingbird has spectacular, iridescent feathers. I just learned that a 2020 study in Evolution "shows that while hummingbird feathers have the same basic makeup as other birds', the special shape of their pigment-containing structures enables them to reflect a rainbow of light." These two photos were taken about 20 seconds apart.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονόγλαυκα (Bubo scandiacus)

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2022 11:00 ΠΜ PST

Περιγραφή

I was thrilled to finally see a Snowy Owl, right here in my town, which is rare. I think this may be an immature one, with so much brown. The poor owl was continually harassed by noisy crows-- not a nice welcome to our town. Thanks to @ekingfisher for telling me!

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυομμάτινα (Υποφυλή Polyommatina)

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 12:03 ΜΜ PDT

Περιγραφή

A spectacular, iridescent butterfly that looks different in each photo. Blues Subfamily Polyommatinae?

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Μάιος 2017

Περιγραφή

We were amazed by this sole Lewisia tweedyi (Tweedy's Lewisia aka Mountain Rose) growing beside a boulder close to the river. The shimmering petals are absolutely gorgeous!

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)

Περιγραφή

This Cicindela (Tiger Beetle) was sadly dead, clinging to the seeds of Yellow Sand Verbena. It was larger than other Tiger Beetles I've seen, about an inch long, and had spectacular metallic colors on its underside, and unusual streaked brown eyes..

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 10:48 ΠΜ PDT

Περιγραφή

The prettiest blue Tonicella lineata (Lined Chiton) I think I've ever found.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Gygis alba

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2016

Τόπος

Lord Howe Island (Google, OSM)

Περιγραφή

This Gygis alba (White Tern) chick is typical of the chicks we saw mid-February on Lord Howe Island. All are perched alone on a branch of a Norfolk Pine tree, awaiting tiny fish from their parents. The trees are growing beside the roads, so they are used to people walking right by their branches.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακρύουρη Νυφίτσα (Neogale frenata)

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 09:28 ΠΜ PDT

Περιγραφή

A curious and beautiful Long-tailed Weasel watched us, then slipped away.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσαετός (Aquila chrysaetos)

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2021 12:58 ΜΜ PDT

Περιγραφή

An amazing viewing of a Golden Eagle, who was standing on branches from an old clear-cut beside the gravel road when we walked down from the summit of Mt. Walker. A huge construction/logging truck came up the road and frightened the eagle, who flew west, soaring and not flapping its wings.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2021 11:35 ΠΜ PST

Περιγραφή

The first Song Sparrow singing a spring song!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Βίδρα (Lontra canadensis)

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2021 04:16 ΜΜ PST

Περιγραφή

Usually our River Otters are in small groups on the beaches and in the sea. This one was alone in a flooded ditch by Chinese Gardens lagoon and was very interested in me.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πετρίτης (Falco peregrinus)

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2019 04:30 ΜΜ PDT

Περιγραφή

This Peregrine Falcon flew by and terrified about 30 Double-crested Cormorants that were resting on an enormous eucalyptus tree, then landed on the same tree.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2020 06:00 ΜΜ PST

Περιγραφή

There's often a White-winged Scoter off this beach trying to eat a crab, and succeeding.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σετόφαγα Του Τάουνσεντ (Setophaga townsendi)

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2020 05:22 ΜΜ PST

Περιγραφή

We first saw this Townsend's Warbler in a friend's backyard during the Christmas Bird Count three days ago. I returned today with my camera and it showed up again, six or seven times! (Location is not exact for privacy.)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2020 04:23 ΜΜ PDT

Περιγραφή

We saw about 50 Roosevelt Elk near the Brinnon Elementary School, including bulls with antlers, a female with a radio collar, and juveniles. Some were calling softly to each other. They crossed the road in groups. I wonder how to find out background about the female, tagged #73?

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2020 12:20 ΜΜ PDT

Περιγραφή

This is the first Agapostemon virescens (Bicolored Agapostemon) I've ever seen, a female. (If I identified her correctly!) She was flying around the dried grasses and rocks not far from the sea.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2020 12:58 ΜΜ PDT

Περιγραφή

An adorable and small (3/4") Pseudacris regilla (Northern Pacific Treefrog) was resting on a blade of grass, still in the same spot two hours later.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2020 11:08 ΠΜ PDT

Περιγραφή

This is one of four 1/2" Anemones I found today in the intertidal. I dug into the sand to see its column, and after 3", it had disappeared.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2020 08:58 ΠΜ PDT

Περιγραφή

The first time I've ever seen an upside-down Dirona albolineata (Frosted Nudibranch) crawling along!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγακήρυλος (Megaceryle alcyon)

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2020 01:05 ΜΜ PDT

Περιγραφή

This sad little baby Belted Kingfisher must have fallen from her nest, a hole in the cliff 12' above. She kept calling for help, and could only waddle a bit and attempt to flap her wings. I hope her parents could help her.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 10:14 ΠΜ PDT

Περιγραφή

This must be a Cyanea capillata (Lion's Mane Jelly) with very colorful tentacles! It was about 11" across. I found it upside down, tangled in the eelgrass during a -2.7 tide, and gently turned it over with my rubber boot.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 09:34 ΠΜ PDT

Περιγραφή

This spectacular 3" fish was swimming in the shallow sea during a minus tide near the tinier baby fish. I can't find a fish like this with its jewel colors and dots in my field guide, and Ammodytes looks like the closest match on iNaturalist.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 03:40 ΜΜ PDT

Περιγραφή

I found hundreds of 2/3" Haminoea vesicula. sea slugs on the sand during the minus tide. Many masses of yellow eggs were wrapped around the eelgrass in this section of the shallow water. An amazing sight!

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2020 10:58 ΠΜ PDT

Περιγραφή

This Nautichthys oculofasciatus (Sailfin Sculpin) was the most remarkable fish I've ever found, like a gossamer butterfly swimming in the sea. It was only about 3/4" long. I'd only seen one once before in the aquarium at the Port Townsend Marine Science Center years ago.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 11:38 ΠΜ PDT

Περιγραφή

The sticky sand beach was crowded with millions of megalops and juvenile instar crabs. It was amazing! Three or four could fit on my little fingernail. They looked like flakes of oatmeal emerging from the sand. A friend told me a nearby beach was covered in masses of orangish crab larvae on May 18.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2020 12:26 ΜΜ PDT

Περιγραφή

A very colorful Violet-green Swallow paused on a picnic table in the campground for a portrait.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2020 10:12 ΠΜ PDT

Περιγραφή

A gorgeous Western Bluebird

Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2020 11:27 ΠΜ PDT

Περιγραφή

This observation focuses on the fish. A River Otter was eating this large fish. A Bald Eagle stole the intestines (?) and flew off with them.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2020 12:19 ΜΜ PDT

Περιγραφή

This Pine Siskin looks ready to build a nest. One of dozens chirping in the forest by our house and taking turns at the bird feeder.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2020 12:54 ΜΜ PST

Περιγραφή

I didn't even notice the banding on this Brant until getting home and looking at the photos. The green band on the left leg says OR2, and the silver band on the right leg was illegible. A local expert birder told me to report it to USGS. Now I have a certificate telling me it's a male, banded 7/30/17, too young to fly when banded near Nuiqsut, North Slope Borough, Alaska by John Pearce at the USGS at the Alaska Science Center. So cool!

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2020 09:26 ΠΜ PST

Περιγραφή

Mutisia decurrens was growing in clumps along the road to Quila Quila. It's spectacular!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2020 10:24 ΠΜ PST

Περιγραφή

Four Southern Lapwings were walking on the edge of the lake, and one sipped water from the lake. They are very common in this area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2020 07:45 ΠΜ PST

Περιγραφή

I think this might be a Slender-billed Parakeet? A few noisy parakeets flew from tree to tree. They are larger than the Monk Parakeet.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2020 05:20 ΠΜ PST

Περιγραφή

I think this is a White-tufted Grebe. It was one of two diving for food beside the port.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2020 07:24 ΠΜ PST

Περιγραφή

We saw three of these giant 1 m lizards my friends called Salvator meridae (merianae?). This one was walking around repeatedly putting out its long tongue like antennae.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2020 11:26 ΠΜ PST

Περιγραφή

A fabulous bird with a tall crest of black feathers and a pale eye. It was scavenging among shrubs.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2020 01:55 ΜΜ PST

Περιγραφή

A Great Blue Heron hunkering down in the 32 degree weather

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανογέρακο (Falco columbarius)

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2019 02:09 ΜΜ PST

Περιγραφή

This Merlin was our favorite bird on the Christmas Bird Count.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2019 11:57 ΠΜ PST

Περιγραφή

About 20 Caprella alaskana (Alaskan Skeleton Shrimp), the largest 1" tall, entered the tank housing baby Pinto Abalone at the Port Townsend Marine Science Center with the sea water flushing through the tank. So I won't call them "captive." They look like little stick insects doing a dance. I've only seen these once before at the marina, and those were beige. Both times they have been in small groups.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2019 12:04 ΜΜ PDT

Περιγραφή

I think this glutinous orange gilled mushroom may be Pholiota aurivella (Golden Pholiota). These and two others were growing on the end of an old log in the dark forest. The largest was about 2" diameter.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2019 01:09 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Only the second Geastrum saccatum (Earthstar) I've ever seen, and in perfect condition this time

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2019 11:29 ΠΜ PDT

Περιγραφή

This Harbor Seal swam right below us on the pier

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2019 10:03 ΠΜ PDT

Περιγραφή

I was astounded by the holdfast of this Macrocystis pyrifera (Giant Kelp), about 2' diameter. This was the largest of three large holdfasts washed ashore. I don't know if it's a single holdfast or a tangle of several. @hfb?

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδρόπαπια (Aix sponsa)

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 12:02 ΜΜ PDT

Περιγραφή

I think this may be a juvenile Wood Duck?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2019 10:28 ΠΜ PDT

Περιγραφή

We were delighted by three Lewis's Woodpeckers who were catching insects, large ones, then returning to the same tree.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2019 07:22 ΜΜ PDT

Περιγραφή

A huge male Elephant Seal on Protection Island, photographed with a zoom lens from at least 200 meters.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2019 07:34 ΜΜ PDT

Περιγραφή

One (maybe two?) Tufted Puffin near Protection Island.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2019 10:38 ΠΜ PDT

Περιγραφή

One of three 1/2" Haliclystus stejnegeri (Oval-anchored Stalked Jelly) photographed during the minus tide, each a different color.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2019 10:30 ΠΜ PDT

Περιγραφή

The phenomenal Bothragonus swanii (Rockhead), found by my friend in a tide pool during a minus tide, a first for us. Andy Lamb wonders about the purpose of the hole in its head.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2019 11:39 ΠΜ PDT

Περιγραφή

This poor Pugettia producta (Northern Kelp Crab) was covered in kelp! I wonder if the kelp attached to the carapace before or after it molted?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2019 08:28 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Such amazing variety of coloration in the local Pseudacris regilla (Northern Pacific Treefrog).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2019 02:12 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Pigeon Guillemots were calling to each other with their heads tilted back. A courting ritual?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2019 01:19 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Two huge meadows of Olsynium douglasii (Satin Flower), the first I'd ever seen!

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2019 03:56 ΜΜ PST

Περιγραφή

A beautiful wild orchid near Arenal Volcano. Our naturalist guide called it the Spanish Flag orchid.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2019 02:22 ΜΜ PST

Περιγραφή

This 2" long beetle is a pale greenish color with bumps, some larger than most.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Πελεκάνος (Pelecanus occidentalis)

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2019 11:05 ΠΜ PST

Περιγραφή

This area has abundant Brown Pelicans, many fishing close to shore, and others resting on trees on small islands.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2019 03:20 ΜΜ PST

Περιγραφή

I was excited to find my first Painted Ghost Crab. Its carapace was quite small, only about 1" across. The second photo shows what a large area it sprays with sand in digging its hole. I waited a long time for it to emerge from its hole. They are very shy around people.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2019 07:35 ΠΜ PST

Περιγραφή

This is the first agouti that has permitted a photo. He was foraging on our hotel grounds, and I followed him from a distance, listening to his gnawing. Very sweet profile and a tiny tail! The second photo shows how easily he walks downhill.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2019 09:57 ΠΜ PST

Περιγραφή

This Yellow-headed Caracara flew down to the beach for a quick snack. What a magnificent bird!

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2019

Τόπος

Puntarenas, CR (Google, OSM)

Περιγραφή

A few Squirrel Monkeys, including one juvenile, leapt about on trees beside our hotel room. Hard to say how many-- four maybe. A White-throated Capuchin Monkey came and chased them away.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2019 09:42 ΠΜ PST

Περιγραφή

The White-throated Monkeys groomed each other intently, with very serious expressions.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2019 02:51 ΜΜ PST

Περιγραφή

This incredibly beautiful Blue-crowned Motmot posed on a tree for me in perfect lighting, and my camera didn't work. Fortunately a few seconds later it worked and I got these photos showing its beautiful feathers and facial markings.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2019

Τόπος

Alajuela, CR (Google, OSM)

Περιγραφή

This magnificent Chestnut-mandibled Toucan was one of a pair in a tree very close to our hotel.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2019 02:43 ΜΜ PST

Περιγραφή

This Collared Araçari was feeding on fruits/berries in a tree near the Arenal Volcano. My favorite bird.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μανδυοφόρος Μυκητής (Alouatta palliata)

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2019 08:50 ΠΜ PST

Περιγραφή

Three adult Howler Monkeys and one baby rested and moved around a bit in the trees above the beach.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2019 08:42 ΠΜ PST

Περιγραφή

We were thrilled to finally find a Turquoise-browed Motmot, right above the beach.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εννιάζωνο Αρμαντίλλο (Dasypus novemcinctus)

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2019 01:58 ΜΜ PST

Περιγραφή

My second Nine-banded Armadillo in two days. This one had more pink on its skin. It reacted exactly the same way as the one yesterday-- foraging happily while I photographed, and then seeing me, and running away, terrified.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2019

Τόπος

Costa Rica (Google, OSM)

Περιγραφή

I was thrilled to finally see three Resplendent Quetzals , a dream of mine for many years. This female was easier to photograph than the male.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2019

Τόπος

Costa Rica (Google, OSM)

Περιγραφή

I was thrilled to finally see three Resplendent Quetzals, a dream of mine for many years. This male was hidden below a hanging bridge. I leaned onto my back and hung my camera over the side in order to get a photo. The other juvenile male I saw flew past us with no photo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2019 10:07 ΠΜ PST

Περιγραφή

Our first Yellow-crowned Euphonias, so spectacular. Poor bird has a hurt foot.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόρυγχο Κοάτι (Nasua narica)

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2019 10:59 ΠΜ PST

Περιγραφή

I was thrilled to see my first White-nosed Coati yesterday, and today there were about 20 roaming the grounds of our hotel, digging into the grass. The second photo shows the long claws.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2019 04:12 ΜΜ PST

Περιγραφή

I found one tide pool with about ten Dolabrifera dolabrifera, perfectly camouflaged.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2019 07:14 ΠΜ PST

Περιγραφή

The Broad-billed Motmot and the Rufous Motmot are similar, and we saw both.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2019

Τόπος

Alajuela, CR (Google, OSM)

Περιγραφή

About two dozen Spider Monkeys swung and foraged in the trees, including at least one mother with baby and a few juveniles.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2019 02:38 ΜΜ PST

Περιγραφή

This morning we saw a pair of Crested Guans in profile with dawn light in a forest. This afternoon across the fence from the hotel property, I heard, then saw a pair fly into an enormous tree and got to see more detail. Amazing birds!

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2019 10:04 ΠΜ PST

Περιγραφή

This amazing little 1" shell appeared when we were cleaning trash from the beach!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεφανοπρίστης (Lophodytes cucullatus)

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2019 02:46 ΜΜ PST

Περιγραφή

This Hooded Merganser must have had something itchy on its skin, as it kept preening and flapping its wings.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάπτερη Φάλαινα (Megaptera novaeangliae)

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2018

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)

Περιγραφή

A pair of Humpback Whales swam between Marrowstone and Whidbey Islands.

Ετικέτες