Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roberthumphries

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2022 08:06 ΠΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenhurley

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 09:42 ΠΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jagt001

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2020 08:14 ΠΜ ACDT

Τόπος

Nelshaby, SA, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexthomsen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2020 11:03 ΠΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asimakis_patitsas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2020 09:11 ΜΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cobaltducks

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 12:47 ΜΜ ACST

Περιγραφή

Very small, roughly 3mm.