Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leahbergman

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 01:28 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wowow

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

Ardisia?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

Praxelis?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chouenyu

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2023 01:37 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fboetzl

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 07:31 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fboetzl

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 07:14 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fboetzl

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 05:17 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fboetzl

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 03:41 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

takumi_

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 02:04 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josephuh

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 05:07 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)

Παρατηρητής

josephuh

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 05:06 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josephuh

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 05:35 ΜΜ JST

Περιγραφή

2 mating(?) (butt to butt attached)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ninaendlesseive

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 09:11 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hakkahamushi

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 03:05 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

Ophiorrhiza?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

Chalybion?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josephuh

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 04:06 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

Melilotus?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

housecrows

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2020 09:28 ΠΜ JST

Περιγραφή

I may be totally wrong on this one. There are a few species that look ok, but the yellow thighs don't seem to match.
Batonzellus too looks not dissimilar to my layman's eyes, but the yellow first segments make me doubt.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

Alpinia intermedia?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

Alpinia?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

Glochidion rubrum?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kohanabachi

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Japan (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tne-omm

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 01:19 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plains-wanderer

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 02:58 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sabolcik

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 12:24 ΜΜ JST

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sabolcik

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 08:25 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

Vigna luteola?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

Senna?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taisha568

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 12:11 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taisha568

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2024 11:09 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

Smilax?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

Polygala paniculata?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist87345

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2024 03:32 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

forrestshimazu

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chubbydragon

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 07:55 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shige-kanao

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tne-omm

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 07:33 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tne-omm

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 08:56 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

takumi_

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2024 01:58 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shige-kanao

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

ヤマトタマムシ奄美沖縄亜種

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imcmaster

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2022 11:15 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

Chlorophorus annularis?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

takumi_

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 12:34 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugo34571

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 02:39 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brendaconnolly

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 02:35 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericcameron

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2024 07:55 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shadowkeimi

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2024 10:17 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k_miyaz

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2018 01:18 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k_miyaz

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2018 07:28 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

Pipturus arborescens?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

Zanthoxylum nitidum?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coleoreteh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 07:37 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k_miyaz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

Glochidion zeylanicum?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

Sarcandra?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugo34571

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 05:34 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tne-omm

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

オキナワヤモリ
Gekko sp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wowow

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k_miyaz

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 06:35 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefan_huck

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2024 10:13 ΠΜ JST

Τόπος

901-3502, Japan (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

Maesa?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ninaendlesseive

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Kagoshima, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ninaendlesseive

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2024 09:29 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coleoreteh

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 02:26 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

Syntypistis pallidifascia?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coleoreteh

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coleoreteh

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

Vigna?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist87345

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2024 12:59 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

Diestrammena iriomotensis?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

Leucas?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

?

Tarenna gracilipes?