Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

auguste7

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stelute

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 02:27 ΜΜ EET

Τόπος

73186, Lietuva (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

limnoglacialis

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 02:28 ΜΜ EET

Περιγραφή

Pasvyrusio lazdyno apatinėje pusėje

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

auguste7

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 12:37 ΜΜ EET

Τόπος

67258, Lietuva (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristinabraz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 09:59 ΠΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

limnoglacialis

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2024 10:51 ΠΜ EET

Περιγραφή

ant nulūžusios tuopos

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agabus1

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2012 06:29 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

limnoglacialis

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2024 10:58 ΠΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zygimantas_o

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 01:59 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2024 12:23 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arunasjuknevicius

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 12:36 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steiblys

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 10:30 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agabus1

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2020 02:58 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stelute

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2023 06:21 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 11:41 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

limnoglacialis

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2024 10:26 ΠΜ EET

Περιγραφή

senas medinis namas tiesiog knibzdete knibzda buriais mazu vos 2 mm dydzio museliu ypac rudeni. Atsalus sulenda po lentomis, ypac lubose.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2024 12:23 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurga_li

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2019 04:27 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)

Παρατηρητής

auguste7

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2024 01:53 ΜΜ EET

Περιγραφή

Found in Daucus carota var. sativa (edible carrot) root. I do not know species, guess can be Tortricidae, Cerambycidae. Larva is 7mm long

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kazimierasmartinaitis

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 02:45 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 10:09 ΠΜ CEST

Περιγραφή

3,3mm on Picea abies

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 12:47 ΜΜ CEST

Περιγραφή

4,4mm unter Fichtenrinde

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

holzcol

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 11:58 ΠΜ CEST

Περιγραφή

I think it is P. bidentatus with an atypical hooked tooth.

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

zygimantas_o

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2023 01:22 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ganjarcahyadi

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2023 11:52 ΠΜ WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arunasjuknevicius

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 09:57 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 01:53 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 11:53 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arunasjuknevicius

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 12:44 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

povilas6

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2023 01:03 ΜΜ EEST

Τόπος

59200, Lietuva (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rasagaidiene

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2023 04:10 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sigutis

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023 04:41 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stelute

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 03:15 ΜΜ EEST

Τόπος

73186, Lietuva (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)

Παρατηρητής

jurga_li

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 04:04 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2023 03:00 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gijwans

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2023 12:43 ΜΜ EET
Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 03:06 ΜΜ EEST

Περιγραφή

Drebulė (Populus Tremula).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gutotiberto

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2023 02:20 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomasvrubliauskas

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2023 10:28 ΠΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τρωκτικά (Τάξη Rodentia)

Παρατηρητής

karolina148

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 12:40 ΜΜ EET

Τόπος

Lake Plazė (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steiblys

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 01:35 ΜΜ EEST

Περιγραφή

Rastas ant trūnijančios lazdyno (Vorylus) (?) šakelės.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agabus1

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2018 07:43 ΜΜ EEST

Περιγραφή

Ophonus rupicola

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agabus1

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2014 08:11 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steiblys

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 07:58 ΜΜ EEST

Περιγραφή

Rasti po ąžuolo žieve.
Found under oak bark.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 10:27 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agabus1

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 06:51 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2023 01:04 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agabus1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2022 03:14 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agabus1

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2011 07:11 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agabus1

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 07:23 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2023 10:48 ΠΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vitalijdrozdov

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 09:16 ΠΜ EEST

Περιγραφή

На газоне в черте города у декоративного хвойного куста.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agabus1

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2011 05:02 ΜΜ EEST

Περιγραφή

Oxymyrus cursor

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agabus1

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2011 06:42 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sigutis

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 06:41 ΜΜ +03

Τόπος

Traupis, Lietuva (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rapolasrasa

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2020 03:48 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myxograzina

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurga_li

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 12:56 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gijwans

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 03:09 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grey_moss

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 09:43 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myxograzina

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2023 02:57 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

auguste7

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2023 01:02 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάλιο (Γένος Galium)

Παρατηρητής

gretavalvonyte

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 05:43 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

egle48

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 03:29 ΜΜ EEST

Τόπος

96272, Lithuania (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

kazimierasmartinaitis

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2022 09:24 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stelute

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 09:35 ΠΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εμβιόπτερα (Τάξη Embioptera)

Παρατηρητής

stelute

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 11:33 ΠΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stelute

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 01:21 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)

Παρατηρητής

sariai

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 03:14 ΜΜ EEST

Περιγραφή

On Lupinus polyphyllus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dangara

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 01:42 ΜΜ EEST

Τόπος

14256, Lietuva (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κονάκι (Anguis fragilis)

Παρατηρητής

stelute

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 06:51 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jolita21

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 02:23 ΜΜ EEST

Τόπος

Toliejai, Lietuva (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mildaum

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 03:10 ΜΜ EEST

Τόπος

18148, Lietuva (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dominykagurskaite

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 11:29 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αφιδίδες (Οικογένεια Aphididae)

Παρατηρητής

sigutis

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 08:48 ΜΜ EEST

Τόπος

Traupis, Lietuva (Google, OSM)

Περιγραφή

Am prunus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bjoerns

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 12:21 ΜΜ CEST

Περιγραφή

ex Carex pseudocyperus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilija47

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 04:00 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vandenis_pavandenis

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 08:33 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stelute

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 08:30 ΠΜ EEST

Τόπος

73186, Lietuva (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 11:47 ΠΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

solokultas

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 07:22 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myxograzina

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2022 02:33 ΜΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kazimierasmartinaitis

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2020 09:35 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

murzillo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2022 03:26 ΜΜ CET

Περιγραφή

The diameter of the ring measures 19 mm. The dead trunc was found in a forest with predominantly deciduous trees.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stelute

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2022 06:51 ΜΜ EET

Περιγραφή

https://www.inaturalist.org/observations/104980153

Rasta aktyvi kambaryje ant rūbų jau antra, bet ne ta pati.

Found active, in room on the clothes, second time, but not the same like first time.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2021 11:51 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kazimierasmartinaitis

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 02:02 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 02:18 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pintail

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2018 07:37 ΠΜ KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vitalijdrozdov

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 10:42 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ayaayad

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arunasjuknevicius

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 11:26 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stelute

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 02:22 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kazimierasmartinaitis

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 01:53 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stelute

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 02:08 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stelute

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 03:15 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stelute

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2021 11:59 ΠΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stelute

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 06:30 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mschmidt1966

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 01:40 ΜΜ CDT