Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claricedorocinski

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2021 01:39 ΜΜ -02

Τόπος

Capão da Onça (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)

Παρατηρητής

claricedorocinski

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2021 03:14 ΜΜ -03