Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladimirtravkin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2022 10:20 ΠΜ +04

Περιγραφή

Upper cortex K-. Rhizinae squarrose.
Окрестности посёлка Винтай. Ново-Буяновское территориальное лесничество. Задельненское участковое лесничество. Кв. 47. Смешанное лес.
На коре ствола Acer platanoides.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladimirtravkin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2022 04:20 ΜΜ +04

Περιγραφή

Территория Ботанического сада. На пне.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρουπακοβελανιδιά (Quercus robur)

Παρατηρητής

ivanovdg19

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2018 06:31 ΜΜ MSK