Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Λιμόζα (Limosa limosa)

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορτυκομάνα (Crex crex)

Παρατηρητής

vist

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 05:30 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vist

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2023 04:29 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

vist

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2023 02:16 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vist

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023 05:16 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γυμναδενία Η Κώνωψ (Gymnadenia conopsea)

Παρατηρητής

zefirka

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023 12:32 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vist

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 07:59 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vist

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 05:12 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist7664

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 01:15 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava)

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 04:16 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιταρήθρα (Alauda arvensis)

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 04:32 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Φανέτο (Linaria cannabina)

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 02:31 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεφανοφόρος (Coronella austriaca)

Παρατηρητής

tashamel

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 01:59 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρωσότρυγγας (Xenus cinereus)

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 02:18 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veksha

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 05:53 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Ξεφτέρι (Accipiter nisus)

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2018 03:01 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειμωνόκιρκος (Circus cyaneus)

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2020 01:13 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veksha

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 10:59 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειμωνόκιρκος (Circus cyaneus)

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2017 03:07 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καμπίσια Πέρδικα (Perdix perdix)

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυρογλάρονο (Chlidonias leucopterus)

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2018 01:09 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Κίσσα (Garrulus glandarius)

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 11:29 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειμωνόκιρκος (Circus cyaneus)

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2016 04:18 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2016 12:48 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλτόμπουφος (Asio flammeus)

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2018 06:59 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόμπουφος (Asio otus)

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2017 07:44 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2016 02:47 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειμωνόκιρκος (Circus cyaneus)

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 04:28 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρος Δρυοκολάπτης (Dryocopus martius)

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 02:04 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 01:20 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλτοποταμίδα (Acrocephalus palustris)

Παρατηρητής

egorbirder

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 03:18 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτίτης (Actitis hypoleucos)

Παρατηρητής

egorbirder

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 05:44 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

egorbirder

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 10:12 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδόκιρκος (Circus pygargus)

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 06:12 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γερακίνα (Buteo buteo)

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 03:33 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γερακίνα (Buteo buteo)

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 06:11 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Φοινίκουρος (Phoenicurus phoenicurus)

Παρατηρητής

tashamel

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 03:50 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα Η Ευρωπαϊκή (Vespa crabro)

Παρατηρητής

mikhail_87_

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 07:56 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia)

Παρατηρητής

ekaterinanesterova

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 02:56 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia)

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 11:42 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδόκιρκος (Circus pygargus)

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 02:09 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιταρήθρα (Alauda arvensis)

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 10:14 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαχάων (Papilio machaon)

Παρατηρητής

vist

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2015 12:24 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόμπουφος (Asio otus)

Παρατηρητής

vist

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 05:41 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόμπουφος (Asio otus)

Παρατηρητής

vist

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 05:39 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεφανοφόρος (Coronella austriaca)

Παρατηρητής

rucfavin

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 05:31 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεδρότσιχλα (Turdus pilaris)

Παρατηρητής

tashamel

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 08:12 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουρούνα (Corvus cornix)

Παρατηρητής

tashamel

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 07:37 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anastasiapedenko

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2012

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Σκίουρος (Sciurus vulgaris)

Παρατηρητής

mikhail_87_

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 07:53 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

vist

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 01:25 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 12:55 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 02:09 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορτυκομάνα (Crex crex)

Παρατηρητής

vist

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 01:50 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστρίτης (Vipera berus)

Παρατηρητής

rucfavin

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2021 04:19 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτάρα (Apus apus)

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 07:54 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οχθοχελίδονο (Riparia riparia)

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 12:43 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσίφτης (Milvus migrans)

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 11:59 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σχοινοποταμίδα (Acrocephalus schoenobaenus)

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 10:10 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

vist

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 06:27 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος (Haematopus ostralegus)

Παρατηρητής

tashamel

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2021 01:54 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κάργια (Corvus monedula)

Παρατηρητής

vist

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2021 02:07 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χαβαρόνι (Corvus frugilegus)

Παρατηρητής

vist

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 10:34 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

vist

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 09:24 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 09:37 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)

Παρατηρητής

larost

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 12:56 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikhail_87_

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 07:12 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 01:57 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Πύρρουλας (Pyrrhula pyrrhula)

Παρατηρητής

svp59

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2021 06:59 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανοπρίστης (Mergellus albellus)

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Vladimir, RU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποταμοσφυριχτής (Charadrius dubius)

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 09:24 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

vist

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 01:01 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

vist

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 01:02 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στραβολαίμης (Jynx torquilla)

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 12:05 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροφυλλοσκόπος (Phylloscopus collybita)

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 12:14 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φάσσα (Columba palumbus)

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 01:55 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νερόφιδο (Natrix natrix)

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 01:07 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιταρήθρα (Alauda arvensis)

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 10:22 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

iota

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2019 05:19 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουρούνα (Corvus cornix)

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2021 10:11 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονογερακίνα (Buteo lagopus)

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 09:12 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χαβαρόνι (Corvus frugilegus)

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 09:35 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κάργια (Corvus monedula)

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 10:37 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσοτσίχλονο (Emberiza citrinella)

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 02:08 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα (Bucephala clangula)

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 09:59 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κάργια (Corvus monedula)

Παρατηρητής

tashamel

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 09:45 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσίφτης (Milvus migrans)

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 10:47 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2021 03:01 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 09:21 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειμωνόκιρκος (Circus cyaneus)

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 02:41 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινοσκέλης (Tringa totanus)

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 09:37 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φασσοπερίστερο (Columba oenas)

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 03:22 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 12:37 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 12:26 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανοδρυοκολάπτης (Dryobates minor)

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 01:23 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροτσοπανάκος (Sitta europaea)

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2021 01:29 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Πύρρουλας (Pyrrhula pyrrhula)

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2021 12:46 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Περιστέρι (Columba livia)

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2021 01:20 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανοδρυοκολάπτης (Dryobates minor)

Παρατηρητής

dmitry_p

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2021 12:17 ΜΜ MSK