Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πορφυροχελίδονο (Progne subis)

Παρατηρητής

miramatt

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 02:59 ΜΜ PDT

Περιγραφή

I think this was a mix of blackbirds and swifts?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)

Παρατηρητής

jimmy0613

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2020 09:02 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shrike2

Ημερομηνία

Μάρτιος 2018

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

An endangered bird endemic to San Clemente Island, the San Clemente Loggerhead Shrike preys on a formerly endangered reptile endemic to the California Channel Islands, the Island Night Lizard (Xantusia riversiana). The shrike caught this lizard, gave the tail to his mate as a courtship gift, ate most of the body, and cached the head for later.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradrumble

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2016 11:31 ΠΜ PDT