Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

becksinsects

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 11:06 ΠΜ ADT

Περιγραφή

Could hear buzzing, like something was stuck, while I was checking the parsley. Thought maybe a bee was having difficulty surfacing due to the rain, but instead, I unearthed this interesting fly. 2nd one I've ever seen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elendil_c

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2024 06:16 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khristimantis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony_d

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 01:48 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrostrowski

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 02:31 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrostrowski

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 01:12 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adambryant

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2018 11:30 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elepaio

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 06:14 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graced8300

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 10:32 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycowalt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2012

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bethofthewoods

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2019 12:18 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larry522

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2013

Περιγραφή

growing on American Hophornbeam

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emuviking

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2023 01:56 ΜΜ CDT

Τόπος

Hudson, IL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_vandermeulen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2019 11:39 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrostrowski

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maureenclare

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 01:19 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daverogers

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2016 10:24 ΠΜ HST

Περιγραφή

This is an intergrade between nominate and lecontei. Genes are all mixed up here.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelica_adams

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023 09:50 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_kerr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

riana60

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2015

Τόπος

vryburg (Google, OSM)

Περιγραφή

Snout beetle


Small

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garychang

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2015 10:52 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Larinus sp. on spotted knapweed flower.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bribri31

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

US dime for scale

Order: Coleoptera

Morphological features: elytra which meet at midline, chewing mouthparts

Role in forest ecosystem: Asian/asiatic oak weevils damage and skeletonize the leaves of oak and chestnut trees

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaijudrew

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbmacroart

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2023 12:01 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrostrowski

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrostrowski

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023 10:04 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2017 02:24 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Rhamphomyia longicauda female. Rock Creek Park, Washington, DC, USA.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 04:40 ΜΜ EDT

Τόπος

Groton, MA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vi_k

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrostrowski

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2023 03:30 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_hutton

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrostrowski

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nomolosx

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2019 02:47 ΜΜ EDT

Τόπος

Boxford, MA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrostrowski

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jouberth

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2018 09:26 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phos1983

Ημερομηνία

Ιούνιος 2011

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianmcmillan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2018 07:54 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vcrisfield

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2020 10:47 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Source: Bryophyte Flora of North America

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joebartok

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2021 11:10 ΠΜ EST

Τόπος

Tweed, ON, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svenjah

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2006 02:08 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrostrowski

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 04:01 ΜΜ CDT

Τόπος

Glenview, IL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On Eutrochium purpureum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrostrowski

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gokey

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 05:07 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrostrowski

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robirdman

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 10:07 ΠΜ CDT

Περιγραφή

9069046 ,7 LEAF GALLS

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildcarrot

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2018 05:23 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Larva. Saw over a dozen of these.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrostrowski

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2022 04:33 ΜΜ CST

Τόπος

Glenview, IL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrostrowski

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)