Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vireolanius

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2020 11:12 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calyptura

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2022 11:40 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaoabraao

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 09:59 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredericosonntag

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2018 10:07 ΠΜ -03

Τόπος

Areia - PB, Brasil (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vagnersf

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 07:43 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vagnersf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 10:48 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodrigo_amaral1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 09:31 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendersonr3

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

floradesantacatarina

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2023 12:27 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edson_guilherme

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2017

Περιγραφή

A. rubiginosa???

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bewambay

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2017 08:38 ΜΜ +03

Περιγραφή

Most phots from near Serra Grande

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcos_silveira

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2006

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcos_silveira

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2005 10:26 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larissa_moura

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peserradopapagaio

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 08:37 ΠΜ -03

Περιγραφή

Foto: Priscila Barbosa Pereira.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deboas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2023 02:30 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deboas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2023 09:08 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gsbonfa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 12:42 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flaviomendes

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 08:36 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsssss

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Goiás, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anderson62

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2020 10:59 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calyptura

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2021 10:59 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

itallok

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 03:42 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alessandroabreu

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 12:22 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liuid

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 04:16 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bariza

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023 03:16 ΜΜ -03

Περιγραφή

seria A. blumenavii?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flaviomendes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

p2carter

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2023 01:38 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joycearaujop

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 11:00 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marikaizer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2021 01:48 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raphael228

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 02:57 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjfilho

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 01:42 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cnovaes

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2023 01:48 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendersonr3

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 02:33 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ednardojequi

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2023 11:49 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callithrix_np

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 08:34 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josimar5

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brunofernandes1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2023 12:25 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paularomano

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2023 10:09 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardogelli

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2020 06:37 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vagnersf

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Περιγραφή

Bromélia sem identificação

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leticia-baccarin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 10:57 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

monsores_diego

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2023 01:04 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

eduardogelli

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2014 09:36 ΠΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgar_crispino

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2020 10:08 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredy_alves

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 01:28 ΜΜ -03

Τόπος

Praia de Itaguaré (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bariza

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 09:48 ΠΜ -03

Περιγραφή

Ananas fritzmuelleri

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thiagolyra

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 12:05 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thompsonmarcellus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 09:31 ΠΜ -03

Τόπος

Serra, ES, Brasil (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paularomano

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

São Paulo, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malu_ribeiro

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 10:57 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardogelli

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 01:39 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulopaiva

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 12:20 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabiobabi

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 04:19 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardogelli

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 12:07 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardogelli

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2020 07:34 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iuri_zupeli

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iuri_zupeli

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 01:08 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendersonr3

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergio_henrique_navarro

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ednardojequi

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 11:28 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bia_caitano

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 11:26 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geovane_siqueira

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2023 02:13 ΜΜ -03

Τόπος

Rio Claro, RJ, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicoolejnik

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 12:40 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katiatorresribeiro

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2018

Τόπος

Rio de Janeiro, BR (Google, OSM)

Περιγραφή

Serrinha do Alambari

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiagogodinho

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 10:53 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bia_caitano

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 10:53 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodrigo_lazaro

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 11:10 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

monsores_diego

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2023 02:54 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geovane_siqueira

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Rio de Janeiro, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergio_henrique_navarro

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2023 04:49 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bia_caitano

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2023 10:24 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

monsores_diego

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 04:59 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardogelli

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2018 12:14 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jotagengibre

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 12:52 ΜΜ -03

Περιγραφή

Vegetação de restinga.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lycorisradiata00000

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 11:47 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendersonr3

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 02:31 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felipetubaraorj

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2021 12:43 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardogelli

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2017 07:02 ΠΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardogelli

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2020 12:56 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardogelli

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2020 08:27 ΠΜ -03

Περιγραφή

var. alba

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manuel_ruedi

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2023 08:54 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrtnlowr

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2023 11:49 ΠΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

monsores_diego

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2023 11:45 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bettinadungs

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 02:54 ΜΜ -03

Τόπος

Ecolodge Itororo (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harturnoia

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeysantore

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Minas Gerais, BR (Google, OSM)

Περιγραφή

Alcantarea recurvifolia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuel_henrique1

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 11:31 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roe_brasil

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 03:59 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurubeba

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2023 03:00 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thiagolyra

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2023 07:56 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meiterer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michele1073

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardomercon

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2014 02:33 ΜΜ -02

Περιγραφή

Foto feita para o livro "Últimos Refúgios: Da Pedra Azul ao Forno Grande", do Instituto Últimos Refúgios. (Imagem feita antes do período de execução do projeto oficial. Porém a idéia do projeto já existia).
_
O livro "Últimos Refúgios: De Pedra Azul ao Forno Grande" foi um projeto executado através da Lei de Incentivo à Cultura, realizado pelo Instituto Últimos Refúgios, Secretaria Especial de Cultura e Ministério do Turismo, com patrocínio do Grupo Águia Branca (@grupoaguiabranca), Medsênior (@medsenior_ig) e Diaço Distribuidora de Aço S/A (@grupodiaco); e apoio do Instituto Estadual do Meio Ambiente (IEMA), Reserva Ambiental Águia Branca (@reservaaguiabranca), Parque Estadual da Pedra Azul (@pe.pedraazul), Parque Estadual do Forno Grande (@pe.fornogrande), Ecoparque Pedra Azul Aventura (@ecoparque_pedra_azul_aventura), Instituto O Canal (@institutoocanal), MAKNA e Ripple Essentials (@useripple).

-------------- ENGLISH -----------------------
Photo taken for the book "Últimos Refúgios: Da Pedra Azul ao Forno Grande", by the Instituto Últimos Refúgios (Last Natural Refuges Institute). (Image taken before the official execution period of the project. However the idea of the project already existed).
_
The book "Últimos Refúgios: From Pedra Azul to Forno Grande" was a project carried out under the Brazilian Culture Incentive Law.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_vallejos

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 10:46 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulogcarvalho

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2013 11:56 ΠΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedroalvaro

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 03:42 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leo_petropolis

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 11:51 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callithrix_np

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023

Περιγραφή

Registro feito no PNM Sabiá-laranjeira de Rosal

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callithrix_np

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Brazil (Google, OSM)

Περιγραφή

Registro feito no PNM Sabiá-laranjeira de Rosal