Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vats

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 02:02 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vats

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 02:10 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vats

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 01:22 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vats

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Cacadu, ZA-EC, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing in clumps, tuber flesh is pink.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vats

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 01:58 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vats

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 02:27 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vats

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2024 09:34 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vats

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 03:59 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ren_hoekstra

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abdullateefismail

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 11:43 ΠΜ UTC

Τόπος

Parsons Vlei (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven_molteno

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2022 02:39 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vats

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2018

Τόπος

Eastern Cape, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

domitilla

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2022 11:10 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vats

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2022 12:27 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vats

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2022 01:47 ΜΜ SAST