Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

takumizuno

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2023 11:23 ΠΜ JST

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilyandandrewtillinghast

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2019 04:33 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpfingst

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kishimoto_toshio

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2022 03:16 ΜΜ JST

Περιγραφή

feral individial

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skycat

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Nagano, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

ヤマザトマムシグサ Arisaema galeiforme Seriz.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

obsnat

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2020 07:56 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timur_kalininsky

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2022 05:50 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skycat

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Aichi, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

トウカイスミレ
Viola tokaiensis Sugim.

ヒメミヤマスミレの東海型。
https://mikawanoyasou.org/data/toukaisumire.htm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ganyu

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Japan (Google, OSM)

Περιγραφή

This is a photograph of the first specimen of Postodius sanguineus discovered in the world.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skycat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 09:52 ΠΜ JST

Περιγραφή

ハナイソギク Chrysanthemum x marginatum (Miq.) Matsum.

イソギクとイエギクとの自然交雑種。観察地は海岸の原野だが、200mほど離れた場所には民家もあり、両種が交雑したものと思われる。
http://www.tbg.kahaku.go.jp/recommend/illustrated/result.php?name=%E3%83%8F%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%82%BD%E3%82%AE%E3%82%AF

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tosakah

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Japan (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

satoshi8

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 09:11 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skycat

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 09:39 ΠΜ JST

Περιγραφή

東海丘陵要素植物。環境省:絶滅危惧ⅠB類(EN)
花の大きさが約2~3mm程度で、木道から約2mの距離に咲いているので、肉眼でも確認できますが、観察には双眼鏡が必須です。写真は300mmの望遠レンズで撮っています。

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skycat

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 08:58 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fcchirorin

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2021 01:19 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hogawa

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2010 11:54 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)

Παρατηρητής

harumkoh

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 04:06 ΜΜ JST

Περιγραφή

なんだろう?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryo-t

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2021 11:07 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skycat

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2020 10:31 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harumkoh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2015 03:23 ΜΜ JST

Τόπος

Kobe, JP-HG, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

ひっつき虫。。
オナモミ.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skycat

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Japan (Google, OSM)

Περιγραφή

ナンカイイワカガミとの中間型が混在する自生地。
葉の大きく鋸歯が13稜ほどのものをナンカイイワカガミ。葉が小さく鋸歯が7稜程度のものをナンカイヒメイワカガミと呼ぶ。これらは連続的な変異。

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 08:07 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neko-nyan

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2021 06:19 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keitawatanabe

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2019 09:47 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timur_kalininsky

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2021 10:54 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simone_

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2019 10:49 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grechan

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Kagoshima, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

It’s early March and from the 14th the first buds opened and new leaves have been forming these past 3 days. I was surprised to observe galls this early. The little wasps must have been busy in February.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2021 12:12 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)

Παρατηρητής

re_nebel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2021 12:53 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frankdoubleyou

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2007 07:36 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

w_martin

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018 03:41 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροκουρούνα (Corvus corone)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2020 09:43 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavlaki1968

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2016 09:57 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2020 12:39 ΜΜ JST

Περιγραφή

刈り取り後の水田の畦道。カントウヨメナと思います。

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skycat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2019 03:12 ΠΜ JST

Περιγραφή

カンツバキ(寒椿)
Camellia sasanqua Thunb. 'Shishigashira'
Camellia hiemalis Nakai  synonym

サザンカと椿との交配種と考えられています。大気汚染や排気ガスに強く丈夫で刈込に耐えるため、生垣や公園樹として市街地などで広く植栽されています。
分類上はサザンカの仲間に含まれます。「サザンカ」と判定しても間違いではありません。

特徴
サザンカよりも遅く、11月下旬から真冬、そして3月頃まで開花する(ツバキの多くは早春咲き)。
花色にマゼンタ(鮮やかな赤紫色)を含む。花弁が散る(ツバキは花のまま落ちる)。
細かな毛が、枝先、葉の裏の葉脈、蕾、子房などに生えている。(ヤブツバキは無毛)
雄しべは皿のように開く
葉が小型で、葉の縁の鋸歯が目立つ。
野生では存在せず、全て植栽。

.
.

Camellia sasanqua Thunb. 'Shishigashira'
Camellia hiemalis Nakai  synonym

horticultural hybrid of Camellia sasanqua and Camellia japonica.
It is widely planted as hedges and park trees in urban areas because it is strong against air pollution and exhaust gas and can withstand cutting.
It is classified as a member of Camellia sasanqua.

Feature
The flowering period is later than that of Camellia sasanqua, and it blooms from early winter to early spring.(Most of Camellia japonica blooms in early spring).
Flower color includes magenta. Petals fall.(Camellia japonica falls as a flower)
Stamen open like a plate
Fine hair grows on branches, veins behind leaves, buds, Ovary, etc.
The leaves are small, and the Sawtooth of the leaves stands out.
It does not exist in the wild and is all planted.

.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skycat

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2020 10:14 ΠΜ JST

Περιγραφή

Features of Camellia japonica.

Feature
The wild Camellia japonica flowers are single-flowered red. Double-flowered is a cultivar.

Although there are horticultural varieties that bloom from autumn in September, most of them bloom in early spring from February to April.

The original flower color is red and does not contain magenta. The improved variety also does not contain magenta.
Stamen is tubular.
When the flowering is over, the petals do not scatter and fall down in the state of flowers.
There are no fine hairs on the tips of branches, veins on the back of leaves, and ovary.
The leaves are large and shiny, and the serrated edges of the leaves are inconspicuous.

.

ヤブツバキの特徴を記したものです。観察日は1枚目の写真の日時です。

特徴
秋咲きで9月から開花する園芸品種はあるが、多くは早春の2月頃から4月頃に開花する。
花色は原種は赤色で、マゼンタ(鮮やかな赤紫色)を含まない。改良種もマゼンタを含まない。
雄しべは筒状
開花が終わると、散らずに、花の状態のまま落下する。
枝先、葉の裏の葉脈、子房などに細かな毛が無い。
葉が大きく艶があり、葉の縁の鋸歯は目立たない。

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skycat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Shizuoka, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

秋葉山系にて。「葉は卵形で幅広。葉に柄があり、柄の部分に翼があり、付け根部分でキュッと細くなる」という事ですが、個体によりばらつきがあり、シロヨメナとの中間的な個体も多い感じでした。

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yossei

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2020 01:00 ΜΜ +14

Περιγραφή

Modified by CombineZP

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skycat

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Aichi, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

蛇紋岩地帯に自生する個体。茎葉が極端に細く別種と思えるほど。蛇紋岩地帯の過剰なマグネシウムが、植物の水分吸収能力を低下させるためとのこと。

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skycat

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Aichi, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

サワシロギクの変種で、静岡県浜松市渋川町周辺の蛇紋岩地帯の丘陵に希産する。写真は愛知県側の自生地のもの。

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skycat

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Aichi, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

花の直径1~1.5cm。舌状花が全く無いタイプと、3~5個の短い舌状花が付くタイプがある。これらは舌状花の無いタイプ。
東三河地方の蛇紋岩地帯に分布する、見た目栄養失調のようなマツムシソウ。

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skycat

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Japan (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skycat

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Japan (Google, OSM)

Περιγραφή

Variant of Impatiens hypophylla. The leaves are narrower and the flowers are smaller than Impatiens hypophylla.

ハガクレツリフネの変種。ハガクレツリフネより葉幅が狭く、花も小型。

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belvedere04

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2020 10:38 ΠΜ JST

Περιγραφή

Japanese name: オンタデ, 御蓼, ontade

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keitawatanabe

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2020 12:39 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skycat

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Shizuoka, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skycat

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2020 04:17 ΠΜ JST

Περιγραφή

霧ヶ峰周辺に自生するノハナショウブは、赤紫色から青を含むものまで株により変異が見られます。また、北日本の海岸草原に自生する個体のように濃いエンジ色の花は無く、何となく薄い感じの色の個体が多いです。

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skycat

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2020 04:10 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aehe2vp

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2020 05:22 ΠΜ UTC

Τόπος

茅野市 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yamaneko

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2010 09:48 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harumkoh

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2016 03:26 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist3487

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Iwate, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

undruul

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020 03:03 ΜΜ AWST

Τόπος

Töv, MN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιληνή (Γένος Silene)

Παρατηρητής

naturalist4631

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iwamotoshuko

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2019 08:39 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skycat

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2020 04:09 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skycat

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2020 04:46 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skycat

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2020 04:18 ΠΜ JST

Περιγραφή

花や葉の形や、蕊が赤褐色などからナシの仲間と思いますが、わかりましたら教えて下さい。

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keitawatanabe

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2019 10:28 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beatmoon9

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2017 12:28 ΜΜ JST

Περιγραφή

キタダケトリカブトだと思っていますが情報不足です。

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beatmoon9

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2017 04:01 ΜΜ JST

Περιγραφή

手前の白い花

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grechan

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Kagoshima, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

utchee

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 04:01 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skycat

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Shizuoka, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skycat

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2020 04:08 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skycat

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2019 04:38 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kazuya2

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2020 11:35 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

psokoloff

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2017 02:46 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skycat

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2020 04:20 ΠΜ JST

Περιγραφή

シハイスミレとヒナスミレが似ており、ヒナスミレのほうが葉の鋸歯が目立つようなので、シハイスミレとしましたが、自信はありません。

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skycat

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2020 04:09 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

borisbolshakov

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yanghooncho

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2018 02:37 ΜΜ KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belvedere04

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2020 12:21 ΜΜ JST

Περιγραφή

Japanese name: ユリワサビ, 百合山葵, yuriwasabi.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grechan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2020 10:19 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bunchou

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

Japan (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grechan

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Kagoshima, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skycat

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2020 03:43 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keitawatanabe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2012

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

ウメバチソウ

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ledum

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2016 05:05 ΠΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καμπανούλα (Γένος Campanula)

Παρατηρητής

takahiro

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2018 03:00 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

azerkalo1

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2019 07:45 ΜΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skycat

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2020 04:06 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belvedere04

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2019 07:25 ΠΜ JST

Περιγραφή

Japanese name: tsubaki, ツバキ,椿.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist3487

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2018

Περιγραφή

ハクサンシャジン

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vvolkotrub

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2013 10:10 ΠΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keitawatanabe

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

Ehime, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

オトメシャジン

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keitawatanabe

Ημερομηνία

Αύγουστος 2017

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisperslab

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2019 08:41 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nanying

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2019 09:06 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist3487

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2019 10:42 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nanying

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2018 11:28 ΠΜ AWST

Περιγραφή

ミツバノバイカオウレン三葉の梅花黄蓮
別名、コシジオウレン(越路黄蓮)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyler_hoar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2020 03:22 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

grechan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020

Τόπος

Kagoshima, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

grechan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2019

Τόπος

Kagoshima, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arrojadoa

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2019 04:47 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Could have been planted by someone. Hookes on stem and leafs were quite strong.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belvedere04

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2017

Περιγραφή

Galls of mikiola fagi on the leaves of a big beech tree on the ridge of Mt. Tankanosu 鷹ノ巣山.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbmiyamo

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2019 01:54 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harumkoh

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2016 12:09 ΜΜ JST

Περιγραφή

may be ミシマバイカモ.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grechan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2019

Τόπος

Kagoshima, JP (Google, OSM)