Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Agama atra

Παρατηρητής

undwe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Περιγραφή

female

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_bester

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 06:59 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

undwe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 09:46 ΜΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

undwe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 10:14 ΜΜ CAT

Περιγραφή

ca. 70mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_bester

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2022 09:09 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_bester

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

undwe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2021 08:36 ΜΜ CET

Τόπος

Namib Rand (Google, OSM)

Περιγραφή

Opistophthalmus holmi and
Opistophthalmus flavescens

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

undwe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2021 08:06 ΜΜ CAT

Περιγραφή

The prey is a O. holmi and the predator an O. flavescens

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

undwe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2021 09:36 ΜΜ CET

Περιγραφή

about 60mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

undwe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2021 06:48 ΜΜ CET

Περιγραφή

Mating dance of male (the yellow one) and female (the brown one)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

undwe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2021 08:13 ΜΜ CET

Τόπος

Hardap, Namibia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

undwe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2021 08:08 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

undwe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2021 07:59 ΜΜ CET

Περιγραφή

this nice Opisthophlamus is about 80 mm long, found in the Tsauchab valley, we did not find it in literature

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

undwe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2021 07:18 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

undwe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2019 09:42 ΜΜ CET

Περιγραφή

Living in loose sand of the Kalahari with Acacia-Trees

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

undwe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2019 07:16 ΜΜ CET

Περιγραφή

Male of about 210 mm, in comparison with a book with the same length

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

undwe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2019 08:52 ΜΜ CET

Περιγραφή

170mm long female

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

undwe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2020 07:05 ΜΜ CET

Περιγραφή

ca. 160 mm long, this tall species with long and thin pincers look very like O. gigas. Although gigas should only live in south Namibia. It was very shy and went quickly between boulders of granite.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

undwe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2021 09:13 ΜΜ CET

Περιγραφή

This indiviual is about 80 mm long. The slender pincers and many hairs on them look very alike chrysites (look in Lamoral, scorpions of nambia), and the locality fits. But so long we did not see a life foto of it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

undwe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2018 09:00 ΜΜ CET

Περιγραφή

Male and female in mating dance

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

undwe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2018 09:00 ΠΜ CET