Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κινεζική Φτελιά (Ulmus parvifolia)

Παρατηρητής

kimbrint

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2022 04:26 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Sidewalk weed at house foundation
Leaves top side rough to the touch from tiny stiff hairs

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

jruebens

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 12:22 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindajrm

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 10:02 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Found this pile of leaves on a local nature trail with what appears to be an ant hill in the middle. Does anyone know if the ants built the mound with the leaves? Or are the just taking advantage of the situation?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

hawkilitle

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 12:30 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wherelilyflowersgrow

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 04:48 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rednat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lee_davis1

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2021 03:06 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pzuker

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2020 06:08 ΜΜ UTC
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

jmotsinger

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2020 12:30 ΜΜ CDT

Τόπος

Belton, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellies

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2020 09:36 ΠΜ UTC

Περιγραφή

Speckles on white belly

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zachshrull

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2020 01:01 ΠΜ UTC

Περιγραφή

Tweezers for scale. Maybe a gnat, just want to confirm. Seen in my apartment

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yannasw

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2020 07:14 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kim111

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2020 03:34 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shmorris

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2020 10:53 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)

Παρατηρητής

biomaddie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2020 06:32 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

rlseman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2020 01:55 ΜΜ CDT

Τόπος

Crowell, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonnie_armentrout

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2020 03:08 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Ανόλη (Anolis sagrei)

Παρατηρητής

kwoolf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2020 02:30 ΜΜ UTC

Τόπος

Spring (Google, OSM)

Περιγραφή

Anole

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tinaya

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2020 10:54 ΜΜ MDT
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

insectwhisperer

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2020 06:02 ΜΜ UTC

Τόπος

Kountze, TX, US (Google, OSM)
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

ryanrager-aguiar

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2020 10:29 ΠΜ UTC
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

kaighlife

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 03:48 ΜΜ UTC
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

noahk1

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2020 07:05 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ignacio91

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Noticed yellowish leaves during this temperature drop. Any ideas?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

walkerhenry

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2019 04:03 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neciaclothier

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gpaine007

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2018 05:25 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

eduardo275

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2019 12:38 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charley

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2019 01:40 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ts0013

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2018 09:54 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rrichter

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2016

Περιγραφή

This little guy was hanging out in a comforter on the ground. Spotted by @txlorax.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

txlorax

Ημερομηνία

Απρίλιος 2016

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I heard them squawking and expected to see Sandhills. They were circling right over the house but I had to run get a camera with a telephoto lens. By the time I got back outside they had moved north. Right after these pictures they formed a "v" and headed north.