Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inhambu45797

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 02:02 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zarathushtra

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edvandroabreuribeiro

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2010 03:54 ΜΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diogoluiz

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edmundocat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 06:15 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veroncawi

Ημερομηνία

Ιούνιος 2015

Τόπος

Antioquia, CO (Google, OSM)

Περιγραφή

En la zona baja del bosque, en el cañón

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kjudge

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2014 10:44 ΠΜ MDT

Τόπος

Mejía, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredericosonntag

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2020 03:10 ΠΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

souhjiro

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2021 10:01 ΠΜ -05

Τόπος

Cuenca, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cernawsky

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2010 03:33 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ismaelcortes1982

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2022 01:41 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglascook

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2021 07:41 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielkaz

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naharajasbleidyreyes

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 07:44 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgarzon

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Boyacá, CO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erickonkol

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2024 08:22 ΜΜ -05

Τόπος

17500, Peru (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harturnoia

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2023 03:20 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neon_the_iguana

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 07:17 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawicho

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2020 11:40 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

souhjiro

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2010 12:28 ΜΜ -05

Τόπος

Cuenca, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastin44

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2020 10:42 ΠΜ EDT

Τόπος

Deleg, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_silva

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 05:55 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thaliavillana

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2023 10:16 ΠΜ -05

Τόπος

Yanacancha, Peru (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomkennedy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 08:09 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardo79528

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2022 12:23 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juan_manuel_guerrero

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 01:50 ΜΜ -05

Περιγραφή

Se encontró en pasto

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

italoagustinho

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2023 10:01 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelocosta

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2022 09:24 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vitortorga

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2016 09:04 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iracambi_research_center

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ednardojequi

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2023 12:38 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattparr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2019 02:11 ΜΜ EST

Τόπος

Pichincha, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gesnerio

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2013

Τόπος

Nariño, Colombia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_uribe

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2019 09:36 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryanguevara96

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2019 12:20 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabrielecordeiro

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2020 09:46 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisfelipe4

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 11:44 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwaltrick

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2019 08:33 ΜΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisfelipe4

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 02:57 ΜΜ -03

Τόπος

Guaratuba, PR, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcosmortara

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2017 09:13 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisfelipe4

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2022 01:34 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecarpe

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2022 10:34 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedro_lafin_

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 09:19 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrenan

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 09:38 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gavial_07

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 10:01 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elendil_c

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2022 03:16 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leopivovar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2023 11:48 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulogcarvalho

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 07:24 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jlmontalvo7

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2021 10:12 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felipecampos

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2021 09:38 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_hualpa

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 10:57 ΜΜ -05

Τόπος

Chinchipe, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel79988

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2024 07:39 ΜΜ -05

Τόπος

Malimpia, Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

Araña

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wesleyjohnny

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2024 11:22 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ednardojequi

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2024 11:12 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ninagrella

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 08:21 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mateohernandezschmidt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 06:22 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gavial_07

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 09:50 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pamipradi

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Santa Catarina, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregoiredubois

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2017 03:53 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gorgulhosama

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 02:19 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biologocelio

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 05:42 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

augustorosa

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 10:32 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sofianogales

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2020 08:33 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

criscolodel

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2023 12:13 ΜΜ -03

Περιγραφή

Encontrado morto, aparentemente já havia algum tempo, pois estava bem seco. Portanto, não sei se as cores ainda correspondem à coloração original

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tamics

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2023 10:00 ΜΜ -03

Τόπος

Cristina (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriano_dias_amaro

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 10:32 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudygelis

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2020 04:11 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evelyn132

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2019 09:30 ΜΜ EST

Τόπος

Mindo (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisbeth_narvaez

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 04:27 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickybay

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 04:16 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danny_darquea

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2020 11:43 ΠΜ -05

Τόπος

CU-113, Cuzco, PE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tremarctos

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2021 02:19 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gab_herrerajuarez

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2021 01:40 ΜΜ -05

Τόπος

Cotabambas, Perú (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gab_herrerajuarez

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2021 01:40 ΜΜ -05

Τόπος

Cotabambas, Perú (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedrohmartins

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2022 07:52 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fresia_lorena_guerrero_galvan

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 10:22 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geancarlo_alarcon

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2021 08:19 ΠΜ -05

Τόπος

08750, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandra_tuszynska

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2018 09:56 ΠΜ AEST

Τόπος

Manu, PE-MD, PE (Google, OSM)

Περιγραφή

Field Notes - Manu Learning Centre night walk on T9 Trail. Abdomen 1cm. Legs maybe 3 cm span.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2020 09:28 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eumomota76

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2019 12:43 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eheisey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bia_caitano

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 02:30 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ednardojequi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 02:20 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanlfm

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2013 11:50 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaac_oliveira

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2019 10:00 ΜΜ HST

Περιγραφή

Apresenta um odor muito forte, lembrando o de um hemiptera.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sclerobunus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2019 01:23 ΜΜ EST

Τόπος

Bertioga, SP, BR (Google, OSM)

Περιγραφή

Juvenile, probably Gonyleptidae

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leopimentaz

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2010 11:02 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luana__

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Paraná, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnaud_aury

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 06:11 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guillaume_delaitre

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 06:59 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ttmaha

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedrohenriquenogueira

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2019 12:29 ΠΜ -03

Τόπος

Palma - MG, Brasil (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliocastellain

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2021 09:27 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elendil_c

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 11:01 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karithol1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2019 03:08 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naativaprojetos

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2022 03:04 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardomoyano

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 03:24 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicoolejnik

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2013 11:24 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

letrujillo

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2010