Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimberlietx

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 04:44 PM CDT

Περιγραφή

Found in a roadside ditch in a parking area leading to a large creek. Leaves looked very rounded. Many in bloom, so collected, but others look less rounded.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bklynnative

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 11:41 AM CDT