Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradtoms

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2017 12:01 PM ADT

Περιγραφή

Maybe mesomorpha

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carl-adam

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

On Green Ash with Leptogium rivulare in large vernal pool. Scytinium subtile also present. Spores 20x8um

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carl-adam

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2019 12:34 PM EDT

Περιγραφή

First record for Canada, found by Jose Maloles.

https://www.researchgate.net/publication/350022150

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrmaloles

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2013 10:59 PM EDT

Περιγραφή

Found by Troy McMullin

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrmaloles

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2017 01:40 PM EDT