Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυσητήρας (Physeter macrocephalus)

Παρατηρητής

tjsmoot24

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjsmoot24

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 02:02 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjsmoot24

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 12:39 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

tjsmoot24

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 10:49 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjsmoot24

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 01:06 ΜΜ EDT

Τόπος

Edgewood, MD, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjsmoot24

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 12:43 ΜΜ EDT

Τόπος

Edgewood, MD, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjsmoot24

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjsmoot24

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjsmoot24

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjsmoot24

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 11:32 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

tjsmoot24

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjsmoot24

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 11:56 ΠΜ EDT

Τόπος

Edgewood, MD, US (Google, OSM)