Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectia_

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 02:49 ΜΜ CEST

Τόπος

Tresserve, France (Google, OSM)

Περιγραφή

Male.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectia_

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 02:49 ΜΜ CEST

Τόπος

Tresserve, France (Google, OSM)

Περιγραφή

Mâle : Bulbes copulatoires développés, pattes annelées de gris et de noir et pas de motifs particuliers, couleur uniforme sur tout l'abdomen (excluant les autres Talavera).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dedete

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2016 05:23 ΜΜ CEST

Τόπος

Chindrieux, France (Google, OSM)

Περιγραφή

ID Pierre OGER on genitalia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucasbenaiche

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 03:02 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dedete

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2016 07:03 ΜΜ CEST

Περιγραφή

ID Pierre OGER on genitalia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dedete

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2016 04:55 ΜΜ CEST

Περιγραφή

ID Pierre OGER on genitalia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanboswarthick

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shamgar-brook

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 04:06 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylvain_naturaliste

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 12:00 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gillessanmartin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2023 01:30 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Beaten from a pine tree

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dedete

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 02:14 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philippe_geniez

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 11:52 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Femelle. Anne Bounias-Delacour ID (P. N. du Mercantour, Explor'Nature 2021)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dedete

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 01:11 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dedete

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 06:08 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dedete

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 10:20 ΠΜ CEST

Περιγραφή

charset=Ascii binary comment

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudygng

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trot

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosbocos

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2016 07:43 ΠΜ HST

Τόπος

Toledo, España (Google, OSM)