Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nudibitch

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2023 06:41 ΜΜ PST

Περιγραφή

undescribed sp first seen by @imlichentoday

found on kelp (https://www.inaturalist.org/observations/194171357)
but rearing when found, detached quickly

no wind, light to no surge, night, water temp 61 F, -0.8ft tide

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thetidepooler

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2023 06:29 ΜΜ PST

Τόπος

Bird Rock (Google, OSM)

Περιγραφή

found by @nudibitch
2nd record of this species! Found at a -.8ft low tide, at night, no wind, no waves

more pictures of this individual: https://www.inaturalist.org/observations/194171352

More pictures of 1st recorded individual: https://www.inaturalist.org/observations/90419664

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nudibitch

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 04:26 ΜΜ PST

Περιγραφή

whorls shouldered
axial ribs without spiral sculpture
axial ribs extend beyond periphery of last whorl

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nudibitch

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Περιγραφή

maybe a stretch of the imagination but:

  • no markings extending from the front base of rhinophores to the oral tentacles characteristic of E rustyus? but reminds me of this observation https://www.inaturalist.org/observations/159418472
  • forgot that the dorsomedial markings are the major distinction, didn’t get great shots. on the images of the tail you can see the olive marking extending up the dorsum?
  • not sure if the cerata are irregularly nodular.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

passiflora4

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 06:01 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nudibitch

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023

Περιγραφή

exciting!! on the bottom lip of a big boulder

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Please leave at genus for now. Preliminary ID by @tgosliner is Catriona group of Tenellia species. Thank you also @jeffgoddard for your ID help.

They were not tiny -- all were between 15-25 mm long.

Non-scientific description:

Body was translucent white with no other markings. No foot corners that I could see.

Ceratal cores were brown with orange tips, with varying degrees of faint opaque white frosting on the leading edge of the cerata, ranging from virtually none on the smaller individuals to obvious on the largest individual.

Rhinophores were smooth with opaque white on the backside of the tips, with a small orange-red patch just below that (barely extended to the front of the rhinophore, so not really a "band").

Oral tentacles were about the same length as the cerata, with a red-orange patch on the leading edge that did not extend to the tip. As with the rhinophores, the oral tentacles had varying degrees of opaque white frosting on the leading edge of the cerata, ranging from virtually none on the smaller individuals to obvious on the largest individual. On only the largest individual, the opaque frosting extended into the head.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nudibitch

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2023 02:06 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολική Αρκούδα (Ursus maritimus)

Παρατηρητής

mickeydylan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 03:20 ΜΜ CDT

Τόπος

Manitoba, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tidepooltales

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tidepooltales

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023

Τόπος

Coronado, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thetidepooler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 10:01 ΜΜ PDT

Τόπος

Coronado, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Spectacular one! Pink and orange and one of the biggest of the season

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thetidepooler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

u_phantasticus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nudibitch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023

Περιγραφή

no lines, translucent oral tentacles

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tidepooltales

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nudibitch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 02:10 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nudibitch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 10:40 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thetidepooler

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2023 04:49 ΠΜ PDT

Τόπος

La Jolla tidepools (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nudibitch

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2023 02:34 ΠΜ PDT

Περιγραφή

so small!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nudibitch

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023 11:59 ΜΜ PDT

Περιγραφή

deep cephalic shield notch

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tidepooltales

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nudibitch

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nudibitch

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023

Περιγραφή

no lines visible

oral tentacles lacking opaque white markings

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bridgetspencer

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 03:34 ΠΜ PDT

Περιγραφή

such interesting texture

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

walkabata

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2023 08:52 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

havocpigeon

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 05:35 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nudibitch

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2023 03:45 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliabohemian

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 03:59 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nudibitch

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 05:17 ΠΜ PDT